07 Декември 2023, 17:46 Днес (8) | Вчера (11)

Алианц България ЗАД

Адрес: София 1504 Бул. "Дондуков"№59
Тел.: 070010919
Факс: ++359 2 9860810
Виж всички клонови мрежи

Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД "България" е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар.


Информация
Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД
Лиценз:
Съгласно процедурата за лицензиране на застрахователите и измененията в Закона за застраховането получава лиценз N16/16.07.1998 за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.


Рейтинг
BBB-
Перспектива: Стабилна
БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг на способност за изплащане на искове на ЗАД Алианц България: BBB-, перспектива – стабилна.


Резултати
През 2016 г. брутният премиен приход на дружеството е 163 млн. лева, което представлява ръст от 3,9%. Спечелването на доверие сред нашите клиенти се основава на точното и адекватно поемане на договорните задължения и обезщетяване в срок на претърпените загуби от застрахователни събития. През годината са изплатени обезщетения на клиенти в размер на 77,5 млн. лв.


Система на управление

ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление: Надзовен и Управителен съвет

Надзорен съвет:
Атанас Табов
Люба Павлова
Стефан Стефанов

Управителен съвет:
Пламен Ялъмов
Орлин Пенев
Андрей Александров
Атанас Узунов
Любомир Гаврилов

Лица представляващи дружеството:

Пламен Ялъмов - Изпълнителен директор
Орлин Пенев - Изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Атанас Юруков - Прокурист

Валидни за 16:10 07 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8146
GBP 2.4796 2.4887 2.2845
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив