27 Май 2019, 06:25 Днес (0) | Вчера (0)

Активите на инвестиционни фондове у нас са 3659.9 млн. лева

21 Май 2018 14:21 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 21 май 2018, 14:28
Под лиценза на creativecommons

 

Към края на март 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3659.9 млн. лева. Техният размер нараства с 621.7 млн. лева (20.5%) в сравнение с март 2017 г. (3038.2 млн. лева) и с 86.9 млн. лева (2.4%) спрямо декември 2017 г. (3573 млн. лева), съобщи БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2018 г. е 3.5%, при 3.1% от БВП към март 2017 г. и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2017 г.

Към края на март 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1346.4 млн. лева, като спрямо същия месец на 2017 г. (1113.3 млн. лева) те се увеличават с 233.1 млн. лева (20.9%). В сравнение с декември 2017 г. (1319.3 млн. лева) активите се увеличават с 27.1 млн. лева (2.1%). Към края на първо тримесечие на 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 111.3 млн. лева (25.7%) до 544 млн. лева при 432.7 млн. лева към март 2017 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 61 млн. лева (27.9%) до 279.5 млн. лева при 218.5 млн. лева към края на март 2017 г. Спрямо декември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 12.3 млн. лева (2.3%), а на балансираните фондове - с 13.3 млн. лева (5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 60.6 млн. лева (13.2%) до 520.9 млн. лева към март 2018 г. при 460.2 млн. лева към края на март 2017 г. В сравнение с декември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 1.5 млн. лева (0.3%).

Към края на март 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял – 40.4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.9% към март 2017 г. и 40.3% към декември 2017 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 38.7% от общата сума на активите към март 2018 г. при относителен дял от 41.3% към март 2017 г. и 39.4% към декември 2017 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 147.7 млн. лева (36.9%) до 548 млн. лева, депозитите нарастват с 10 млн. лева (3.5%) до 299.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 48.4 млн. лева (17.6%) до 322.9 млн. лева.

В сравнение с декември 2017 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 14.1 млн. лв. (2.6%), депозитите намаляват с 0.3 млн. лева (0.1%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 5.9 млн. лева (1.9%). Към края на март 2018 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40.7%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 24% и депозитите – 22.3%, при съответно 36%, 24.7% и 26% към края на март 2017 г. Към декември 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 40.5%, следвани от ценни книжа, различни от акции - 24% и депозитите – 22.7%.

Към края на първо тримесечие на 2018 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.1% и в евро – 27.5%, при съответно 63.9% и 28.2% към март 2017 г. Към декември 2017 г. активите, деноминирани в български лева, са 64.4%, а тези в евро – 27.3%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 161.4 млн. лева (29.8%) до 703.4 млн. лева при 542 млн. лева към края на март 2017 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 44.2 млн. лева (23.8%) до 230.2 млн. лева при 186 млн. лева към края на март 2017 г. В сравнение с декември 2017 г. инвестициите в България се повишават с 20.8 млн. лева (3%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 11.3 млн. лева (5.2%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 68.2% спрямо 67.4% към края на март 2017 г. и 68% към декември 2017 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към март 2018 г. е 22.3% при 23.1% към края на март 2017 г. и 21.8% към декември 2017 г.

Към края на март 2018 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2313.5 млн. лева. Спрямо същия месец на 2017 г. (1925 млн. лева), те нарастват с 388.5 млн. лева (20.2%). В сравнение с края на декември 2017 г. (2253.7 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 59.8 млн. лева (2.7%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2018 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 237 млн. лева (16.4%) до 1684.8 млн. лева при 1447.8 млн. лева към март 2017 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 112.2 млн. лева (35.1%) до 431.8 млн. лева към март 2018 г. при 319.5 млн. лева към края на първо тримесечие на 2017 г. Спрямо декември 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 34.5 млн. лева (2.1%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 29.4 млн. лева (7.3%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2018 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (72.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18.7%). Към края на март 2017 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.2% и 16.6%, а към декември 2017 г. – 73.2% и 17.9%.

Към края на март 2018 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1346.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1337.6 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2018 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1303.5 млн. лева (97.4%), а към сектор Останал свят са 34.2 млн. лева (2.6%). Спрямо март 2017 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 242.5 млн. лева (22.9%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват със 7.2 млн. лева (17.5%). По институционални сектори към март 2018 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 151.2 млн. лева (32.4%) до 617.7 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 38.8 млн. лева (9.9%) до 428.8 млн. лева.

Спрямо декември 2017 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 25 млн. лева (2%) до 1303.5 млн. лева при 1278.5 млн. лева към декември 2017, а към нерезиденти нарастват с 1.9 млн. лева (6%), съответно до 34.2 млн. лева при 32.2 млн. лева към декември 2017 г. По институционални сектори към март 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 6.3 млн. лева (1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 16.5 млн. лева (4%).

Към края на март 2018 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (46.2%), Домакинствата и НТООД (32.1%) и Други ПФИ (8.1%). Техните дялове към март 2017 г. са съответно 42.3%, 35.4% и 9.4%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 2.6% от общия размер на собствения капитал към март 2018 г. при относителен дял 3.8% към края на март 2017 г. и 2.5% към декември 2017 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 23 Май 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7508
GBP 2.4796 2.4887 2.2154
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив