18 Април 2019, 23:50 Днес (13) | Вчера (15)

Банките вече с решения за замяна на СОФИБОР

11 Юли 2018 13:13 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 юли 2018, 12:46

MoitePari.bg представя промените при първите три от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, от MoitePari.bg стартират информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса.

Първите три банки, които представят експертите от MoitePari.bg,  са:

Токуда Банк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
3м. Sofibor, преизчисляван 4 пъти годишно - на 20 януари, 20 април, 20 юли и 20 октомври

Нов референтен лихвен процент:
Референтният лихвен процент за кредити в лева /BGN/, прилаган от ТОКУДА БАНК АД, е основният лихвен процент /ОЛП/

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение):
ОЛП представлява пазарен индекс - едномесечен основен лихвен процент, обявяван на интернет -страницата на Българска народна банка (БНБ). Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при лихвена конвенция"365/360” (реален брой изминали дни/360). Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая. С пълната методика за определяне на рефентните лихвени проценти можете да се запознаете тук.

Банка Пиреос България
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
6M SOFIBOR плюс надбавка (за потребителски кредити) 3M SOFIBOR + надбавка (за жилищни кредити)

Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП).

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение):
РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от: - С тегло 85% - Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност. - С тегло 15% - Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR РЛП представлява сбор от средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев в лихвената статистика на БНБ, претеглен с тегло 85% и едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, публикуван на интернет страницата на Европейската банкова претеглен с тегло 15% в общия сбор. РЛП се актуализира ежемесечно.

БАКБ АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018:
6 мес. СОФИБОР + фиксирана надбавка

Нов референтен лихвен процент:
Основен лихвен процент (ОЛП)

Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
1. ОЛП е индекс, който се определя по методика на БНБ и се публикува на интернет страницата на БНБ. 2. БАКБ определя стойността на ОЛП два пъти в годината – на 01 януари и на 01 юли. 3. Преизчисляването на референтния лихвен процент за кредити в лева се прави съгласно стойността на ОЛП, обявена на страницата на БНБ за месеца предхождащ 01 януари, съответно 01 юли на текущата година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 08 Април 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7411
GBP 2.4796 2.4887 2.2758
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив