19 Април 2021, 15:42 Днес (12) | Вчера (0)

Банките в търсене на по-платежоспособни клиенти през февруари

14 Март 2018 11:08 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 14 март 2018, 10:13

През февруари активността на банките при потребителски кредити беше висока. 5 банки подобриха условията си, стартирайки нови промоции или пък просто подобриха условията по вече съществуващи такива. Само една банка не предприе удължаване срока на промоционална кампания и върна стандартните условия. С това стремежът на банките да подобряват оферти стана още по-видим. Видими са и усилията на банките да подобряват условията си при определена група клиенти – най-често такива с по-високи доходи.

При жилищните кредити през най-краткия месец от годината банките показаха същата активност каквато беше тя и през  януари. За разлика от месеците преди това, през отминалия промените бяха предимно в посока на влошаване на параметрите по продукти.

Срочни депозити

Ниска беше активността на банките по срочни депозити и през февруари. Банките запазиха стратегията си да бъдат пасивни при тези оферти за трети пореден месец.

БНП Париба С.А.- клон София с нови лихви по депозити в началото на месеца. Трезорът понижи лихвените нива по част от депозитите, като корекциите бяха минимални (с 0,05-0,10 пр.п.).

БАКБ понижи лихвените нива по част от офертите си за депозити. Пониженията в лихвите бяха между 0,15-0,20 пр.п. и засегна част от офертите на банката в лева и евро.

В началото на месеца Интернешънъл Асет Банк понижи средно с 0,10-0.30 пр.п. лихвените нива по срочни депозити в лева и евро.

Societe Generale Експресбанк преустанови предлагането на 36 и 60-месечните депозити "Рента" в лева и евро и депозит "Прогрес".

Спестовни сметки

Нито една банка не предложи новости при безсрочни депозити за физически лица през февруари.

Потребителски кредити

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити с един месец. По-ниските лихви и такса за одобрение са валидни при осигуряване на превод на доход (заплата, пенсия) по сметка в банката. Офертите са валидни до края на месец февруари.
Банката промени размера на таксата за одобрение, като от 0,50% върху одобрения размер на кредита вече не е процент, а фиксирана сума, чийто размер зависи от размера на кредита. Таксата започва от 20 лв. (за кредити до 5000 лв. ) и достига до 400 лв. (за кредити над 50 000 лв.).

Търговска банка – Д не удължи срока на промоционалната кампания по потребителски кредити. Банката предоставяше отстъпка от стандартната лихва (от 0,40 и 0,50 пр.п.) при ползване на пакет "Модерато" и "Алегро" и кредитна карта. В резултат на това банката върна стандартните условия в началото на месеца.

Райфзайзенбанк не удължи срока на промоцията на промоционалната оферта с превод на работна заплата, застраховка" Живот Плюс" и ползване на пакет "Комфорт". Промоцията беше валидна до 16.02.2018 г. На мястото на този продукт банката стартира нов промоционален потребителски кредит.

Българо-американска кредитна банка подобри офертите си за клиенти с осигурителен доход над 1400 лв. Лихвата се понижи с 0,30- 0,50 пр.п.  при отделните разновидности на офертата, както и при стандартната оферта за кредит. Банката увеличи с 10 000 лв. максималния размер на кредита. Тя започна предлагане на нов кредит, предназначен за клиенти с максимален осигурителен доход. Лихвата е 5,95%.

Централна кооперативна банка започна предлагане на нов потребителски кредит "Днес" за клиенти с осигурителен доход над 1500 лв. Лихвата за първата година е фиксирана и е 4,6%, а след този срок тя се определя в зависимост от сумата на кредита.
Освен това банката увеличи размера на отстъпката от лихвата за клиенти, осигуряващи се във фонд на ПОАД ЦКБ Сила (от 0,10% на 0,20%).

Тексимбанк започна предлагане на нова промоционална оферта с превод на работна заплата. Лихвата започва от 4,99% при срок на кредита до 5 години, а след това е 5,55%, като при тази оферта се изисква сключване на з-ка "Живот". Офертата е валидна до края на март.

Жилищни и ипотечни кредити

Според наблюденията на www.MoitePari.bg през февруари отново 5 банки коригираха условията по своите продукти.

Банка ДСК промени месечната такса за ползване на пакети PAY и PAY+ съответно от 2 лв./мес.на 2,50 лв./мес. и от 3,50 лв./мес. на 4,50 лв./мес.

ОББ и СИБанк продължиха стратегията на уеднаквяване на параметрите по техните продукти, като през февруари заложиха на уеднаквяване на някои разходи по продуктите:
• Таксата за обслужване на сметка по кредита вече е в размер на 2,50 лв. месечно;
• Възстановява се застраховка "Имот";
• При ОББ се въвежда такса за изготвяне на правно становище в размер на 100 лв.;
• При СИБанк таксата за разглеждане на документи се завишава от 100 на 120 лв.

ЦКБ предприе трансформиране на своите продукти като окрупни портфейла си от предлагани кредити. Разделението на офертите в зависимост от дохода на клиента вече отпадна. Размерът на дохода остана като един от компонентите, който определя лихвата по кредита. Наред с тези промени банката подобри и лихвените нива. Те започват от 2,90% в лева и от 2,80% в евро.

Положителни корекции по своите продукти предприе и ПроКредит банк. По продуктът й плаваща лихва за целия период, лихвените нива в лева бяха понижени с 50 б.п., а в евро – с 25 б.п.

В края на месеца Д Банк удължи срока на валидност на настоящите условия по продукти до 31.05.2018 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Единствената банка, участваща в индексите, която промени офертите си през февруари беше Интернешънъл Асет Банк. Банката понижи лихвените нива по срочния депозит "Асет Изкушение 3" в лева и евро. Това доведе до понижаване на ЕГЛ с 0,14 пр.п. при депозита в лева и с 0,19 пр.п. при офертата в евро. След тази промяна Индекса в лева запази нивата си от миналия месец на 0,06%. При този в евро имаше съвсем леко понижение с 0,01 пр.п. на месечна база (от 0,06% в края на януари на 0,05% в края на февруари).

Потребителски кредити

Без поръчител
Три банки промениха офертите си по потребителски кредити през февруари. Това бяха ДСК, ЦКБ и БАКБ. Банка ДСК промени еднократната такса при потребителските заеми. От 0,5% върху размера на кредита таксата вече е в абсолютна стойност и се определя от размера на кредита. Това доведе до промяна в конкретната оферта, участваща в индекса, при която ГПР се повиши с 0,10 пр.п., поради нарастване на тази такса от 15 лв. на 20 лв. Българо-американска кредитна банка понижи лихвата по офертата си без поръчител. Това доведе до поевтиняване на офертата, изразено в спад на ГПР с 0,54 пр.п. Д Банк подобри условията по офертата, участваща в индекса, поради преустановяване на текущата промоционална кампания по потребителски кредити. Това доведе до подобряване в ГПР на офертата с 2,15 пр.п. Крайният резултат от промените през февруари е леко покачване в индекса, главно поради високият относителен дял на Банка ДСК в него. В края на февруари индекса се повиши минимално с 0,02 пр.п. на месечна база (от 12,24% в края на януари на 12,26% в края на февруари).

С поръчител
БАКБ и ЦКБ бяха двете банки с промени в офертите си при кредити с поръчители. БАКБ понижи лихвата при офертата си с поръчител и това доведе до понижаване в ГПР с 0,54 пр.п. ЦКБ също подобри участието си в Индекса, като понижи с малко над 3 пр.п. ГПР при кредит "Доверие с превод на работна заплата". Тези две промени понижиха с 0,24 пр.п. крайната стойност на индекса (от 12,32% в края на януари на 12,08% в края на февруари).

Ипотечни кредити в лева и евро

През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения. Индексът в лева се повиши със 7 б.п. и достигна ниво от 4,82%. Повишението на стойността на индекса се дължи на влошаването на офертите на 3 от банките, включени в него. Най-добрата оферта на Банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно.
Втората банка повлияла индекса беше ОББ. Връщането на застраховка "Имот", нова такса за изготвяне на правно становище и месечна такса за обслужване на сметка оскъпиха с 53 б.п. най-доброто предложение на банката. Поради сходни промени, най-добрата на СИБанк се влоши с 45 б.п.
Единствената банка, която оказа положително влияние върху индекса беше ЦКБ. В резултат на подобрение на лихвата с 40 б.п., най-доброто предложение на банката се подобри със същия размер.
При индекса в евро промените бяха аналогични. Банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно.
Втората банка повлияла индекса беше ОББ. Връщането на застраховка "Имот", нова такса за изготвяне на правно становище и месечна такса за обслужване на сметка оскъпиха с 55 б.п. най-доброто предложение на банката. Поради сходни промени, най-добрата на СИБанк се влоши с 44 б.п.
Единствената банка, която оказа положително влияние върху индекса беше ЦКБ. В резултат на подобрение на лихвата с 50 б.п., най-доброто предложение на банката се подобри със същия размер.
В резлутат от тези промени, индексът за февруари се установи на ниво от 4,99%, което е с 5 б.п. повече от януарската му стойност.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив