18 Юли 2024, 10:42 Днес (0) | Вчера (1)

Банките с печалба от 818 млн. лв. към края на март 2024 г.

30 Април 2024 15:34 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 30 април 2024, 15:35

През първото тримесечие на 2024 г. активите на банковата система нарастват с 4.3 млрд. лв. (2.5%) и в края на март възлизат на 176.3 млрд. лв. Увеличават се кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се повишава от 60.0% в края на декември 2023 г. до 62.9%. Паричните салда в централни банки намаляват с 5.8 млрд. лв. (19.0%) до 24.5 млрд. лв., а делът в активите на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 17.4% в края на март 2024 г. (спрямо 21.1% към 31 декември 2023 г.). Общият размер на дълговите ценни книжа нараства и в края на периода те заемат 16.1% от активите на банковата система (при 15.1% в края на декември 2023 г.), съобщиха от БНБ. Отношението на ликвидно покритие в края на март 2024 г. е 243.3% (при 246.7% в края на декември
2023 г.). Ликвидният буфер е 52.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 21.5 млрд. лв. (при съответно 53.0 млрд. лв. и 21.5 млрд. лв. в края на декември 2023 г.).
Брутните кредити и аванси нарастват през тримесечието със 7.8 млрд. лв. (7.3%) до 114.1 млрд. лв. в края на отчетния период. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 5.1 млрд. лв. (56.9%) до 14.0 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл2 на банковата система – с 2.7 млрд. лв. (2.8%) до 100.1 млрд. лв. При кредитите за домакинства се отчита растеж на тримесечна база с 1.8 млрд. лв. (4.5%), за нефинансови предприятия – с 930 млн. лв. (1.9%), и за други финансови предприятия – с 201 млн. лв. (2.4%), докато кредитите за сектор държавно управление намаляват с 201 млн. лв. (19.2%).
Брутните необслужвани кредити и аванси в края на март 2024 г. възлизат на 4.27 млрд. лв. (при 3.85 млрд. лв. в края на декември 2023 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.74% (при 3.63% в края на декември 2023 г.). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.01% в края на първото тримесечие на 2024 г. (при 2.76% в края на декември 2023 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на март 2024 г. е 2.25 млрд. лв. (при 1.95 млрд. лв. в края на декември 2023 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.03% (при 1.89% в края на декември 2023 г.).3
Спрямо края на декември 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 2.7 млрд. лв. (1.8%) и достигат 150.0 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2024 г. Нарастват депозитите на домакинства (с 1.7 млрд. лв., 2.1%), на кредитни институции (с 1.1 млрд. лв., 10.5%), на сектор държавно управление (с 416 млн. лв., 11.0%) и на други финансови предприятия (със 120 млн. лв., 2.9%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 643 млн. лв., 1.4%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 20.7 млрд. лв., с 641 млн. лв. (3.2%) повече спрямо края на декември 2023 г. С принос за растежа през периода е положителната динамика при текущата печалба, премийните резерви, внесения капитал и при натрупания друг всеобхватен доход.
Към 31 март 2024 г. печалбата на банковата система е в размер на 818 млн. лв., с 33 млн. лв. (4.3%) повече от реализираната за първите три месеца на 2023 г. Спрямо същия период на миналата година нетният лихвен доход се повишава с 291 млн. лв. (27.3%) до 1.4 млрд. лв., а нетният доход от такси и комисиони – с 18 млн. лв. (5.1%) до 373 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 135 млн. лв. в края на отчетния период, или с 49 млн. лв. (56.5%) повече от начислените към 31 март 2023 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив