05 Декември 2022, 18:55 Днес (6) | Вчера (0)

Всеки четвърти българин е висшист. Безработицата е 10,1%

02 Ноември 2022 13:13 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 2 ноември 2022, 11:49

2,5 млн. българи работят

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 1 560.0 хил., или всеки четвърти (25.5%) е висшист, съобщиха от НСИ. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.9 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 29.3%, а на мъжете - 21.5%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 процентни пункта.
Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31.2%, то в селата е 10.2%, или три пъти по-малко. В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) - 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).
Към 7 септември 2021 г. 2 695.8 хил. лица са със завършена най-висока степен на средно образование. От тях 33.6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% - професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57.2%) отколкото при жените (42.8%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78.9 хил. лица, а 103.8 хил. лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.
Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 353.5 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 271.7 хиляди и никога непосещавалите училище са 41.6 хиляди. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2.0, 0.3 и 0.5 проценти пункта.
В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в областите Габрово (7.4%), Перник (8.0%) и София (столица) (8.1%), а най-висок е в областите Сливен (20.4%), Кърджали (14.6%) и Силистра (14.3%).
Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) - 0.4%.
В страната има 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 45.3% от населението на страната. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни. Броят на икономически активните лица нараства до 1985 г., когато достига и най-високата си стойност - 4 686 140 души. През следващите години той намалява, за да достигне 2 953 937 души към 7 септември 2021 година. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 376 хил. души, или с 11.3%.
През наблюдавания период в страната има 2 835 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7% (70.8% за мъжете и 68.5% за жените).
С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) - 78.6%, следвана от Габрово - 73.5%, и Перник - 72.1%. Най-нисък е този показател в областите Кърджали - 54.1%, Силистра - 60.6%, и Сливен - 61.1%. От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 години 2 549 хил. са заети. Жените са 1 248 хил., или 49.0%, а мъжете - 1 301 хил., или 51%.
В регионален аспект най-висок е коефициентът на заетост в областите София (столица) – 75.0%, Габрово - 68.0%, и Варна - 65.3%, а най-нисък е в областите Видин - 50.9%, Силистра – 49.6%, и Кърджали - 46.8%. Общо в 21 области този показател е по-нисък от средния за страната.
Най-много лица са заети в икономическите дейности "преработваща промишленост" - 474 хил. души, или 18.6%, "търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 418 хил., или 16.4%, и "държавно управление" - 202 хил., или 7.9% от заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години.
Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас "специалисти" (18.8%), следва клас "персонал, зает с услуги за населението и търговия" (18.3%) и "професии, неизискващи специална квалификация" (11.6%).
Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 10.1% общо за страната, съответно 10.7% за мъжете и 9.5% за жените.
Най-висок е делът на безработните със средно образование - 50.6% от всички безработни, следван от тези с основно (24.1%), висше (15.9%) и начално и по-ниско (9.4%). Най-висок е делът на безработните жени сред висшистите - 57.0%, а най нисък при лицата със средно образование (40.2%).
Коефициентът на безработица е най-нисък в областите София (столица) - 4.6%, Габрово - 7.4%, и Пловдив - 8.1%, а най-висок е във Видин - 20.1%, Силистра - 18.1%, и Търговище - 17.7%. В седем области този показател е по-нисък от средния за страната.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 18:10 05 Декември 2022
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8473
GBP 2.4796 2.4887 2.2719
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив