14 Декември 2019, 21:46 Днес (0) | Вчера (13)

Една година след терористичния акт в САЩ - щетите, последствията, изводите...

11 Септември 2002 в-к "Застраховател" по статията работи:
A+ A-

Материалът преведе Мариета Фиркова

Събитията от 11 септември 2001 г. в САЩ потресоха целия свят не само със своята жестокост и непредсказуемост, но и с мащабите на нанесените щети. По оценки на експерти крайният размер на загубите се изчислява на 100 милиарда долара, с което терористичната атака на Световния Търговски център се вписва като най-голямата щета в историята до сега.
В целия свят, в това число и в САЩ, винаги са се отнасяли сериозно към търсенето на механизми за защита на имуществените и финансовите интереси. Наред със съществуващите различни фондове за държавна подкрепа, комерсиалните и държавните организации, както и обикновените граждани активно са използвали и използват институцията застраховане. Ето защо, когато започнаха да постъпват първите сведения за терора в САЩ, никой от специалистите в застрахователния бранш не постави под съмнение факта, че болшинството обекти, превърнали се в цел за терористите, както и пострадалите граждани са застраховани, което от своя страна предполага възможност за получаване на материална компенсация за щетите.
Според експерти на най-големите застрахователни компании крайният размер на щетите по различните застрахователни полици възлиза на 70 милиарда долара, в това число 10 милиарда по полици за застраховка на граждани от нещастни случаи. За да покажем мащабите на американската трагедия, ще приведем като пример пет от най-големите загуби, които са били компенсирани от международните застрахователни компании за цялата история на тяхното съществуване. Не е трудно да се забележи, че САЩ сами по себе си представляват цел не само за тероризма, но и за стихийните катаклизми. Правителството на страната дотолкова сериозно се отнесе към проблемите на тероризма не само в политически, а и във финансов аспект, че месец след септемврийските събития то предложи специален „План за финансова защита от рискове на тероризъм" на обща стойност 100 милиарда долара. Планът се заключва в следното: При възможно настъпване на щети от терористични атаки застрахователните компании се задължават да изплатят 20 % от първите 20 милиарда долара,а държавата на свой ред да изплати останалите 80%. В случай че щетите превишават лимита от 20 милиарда, държавата компенсира 90% от следващия по-горен лимит - 80 милиарда долара. Дадената форма на разпределение на задълженията трябва да действа до 2004 г. включително. В следващите години делът на застрахователните компании при обезщетяване на загуби, причинени от тероризъм, се предвижда да нараства, а делът на участие на държавата съответно да намалява.

ТЕРОРИЗМЪТ КАТО   СПЕЦИАЛЕН   РИСК

Преди терористичният риск се разглеждаше от застрахователните компании като един от видовете политически рискове, които на свой ред се оценяваха като обстоятелство, предизвикано от действието на непреодолима сила. Към тях в частност се отнасяха военни действия, гражданска война, бунтове, метежи, народни вълнения и т.н. В настоящия момент рискът от тероризъм се отделя от общия обем на застраховането и от гледна точка на стойността на застраховката се оценява отделно, като специален риск. Ето как звучи една от формулировките на „тероризма" в международните застрахователни документи:
„В рамките на застраховане от терористичен акт се разбира действие, включващо в себе си (но не ограничаващо се с) използване на сила или насилие и/ или заплаха от извършване на такива действия от едно или повече лица, действащи самостоятелно или от името на друг, или намиращи се в определена връзка с организации или с държавни учреждения, и извършено по политически, религиозни, идеологически или други подобни мотиви, включващо намерение да се окаже натиск върху дадено правителство и /или да се заплаши обществеността като цяло или отделни нейни части."
В зависимост от видовете щети, които могат да настъпят вследствие терористичен акт, следва да се обособят три основни групи (събитията в САЩ потвърждават това):
- материални щети - тук се има предвид унищожаването на всяко движимо и недвижимо имущество;
-  финансови   щети   под формата на загуби на доход в резултат на спиране   или прекъсване на производствената дейност;
-  множествени   компенсации по застраховки живот и злополука на граждани.
Положителен момент за всички нас като потенциални клиенти на застрахователния отрасъл е фактът, че най-големите застрахователни компании    в света   не   се отрекоха нито от държавите, нито от
предприемателите, нито от редовите граждани. Всички водещи застрахователни компании потвърдиха своята готовност не само да изплатят загубите от септемврийските събития, но и да продължат застраховането на терористични рискове. Разбира се, вече при по-различни условия.

НОВИ  УСЛОВИЯ  В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА   И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА    ПОЛИТИКА НА   КОМПАНИИТЕ

Събитията от 11 септември 2001 г. оставиха своя отпечатък върху застрахователния отрасъл като цяло не само с огромните щети, които застрахователите трябваше за изплатят по различните застрахователни полици. То завинаги промени начина, по който се подхожда в застрахователния и презастрахователния бизнес. От една страна, огромните загуби доведоха до повишаване на ценообразуването по презастраховане на катастрофични рискове, от друга - те наложиха един нов подход при избирането на презастраховател, както и при подписването на презастрахователните договори. На преден план застана въпросът за „секюрити" или за финансовата мощ и платежоспособност на презастрахователя. По мнение на анализатори „застрахователните компании в бъдеще много внимателно ще проверяват и ще сравняват своите презастрахователи, за да може в случай на сериозна щета да получат обезщетение в пълен размер. Що се отнася до по-нататъшното покритие на рискове от тероризъм, необходимо е следното: ограничаване на покритията, кратки срокове на продължителност на договорите, пълна прозрачност на рисковете и преизчисляване на премиите в съответствие с новата рискова ситуация". (От 1 януари 2002 г. най-големите презастрахователни компании в света „Munich Re", „Swiss Re", „АХА" повишиха тарифите си средно с 30%-40%.)
Най-голямата в света застрахователна корпорация „Лойд" заяви своята готовност да предоставя и по-нататък застрахователна защита на терористични рискове. Тази нейна готовност е подкрепена със специална програма, разработена за цялата международна общественост. Ето какво предлага тя в съкратен вариант:

ПОСЛЕДСТВИЯТА

Огромни загуби за застрахователите:
„Munich Re" - 2,6 милиарда евро изплатени обезщетения. Това съставлява 11,5% от премийния приход за 2000 г. (18,5 млрд.евро). Най-голямата по абсолютни размери загуба за Мюнхенското презастрахователно дружество за повече от стогодишната история на неговото съществуване.
За „Swiss Re" щетите са 3,5 милиарда долара.
За първи път от 133 години насам швейцарският презастрахователен концерн изписва червени цифри. Борсов крах - падане курса на акциите на застрахователните компании. „Swiss Re" и „Munich Re" отчитат ниски показатели за първото тримесечие на тази година. Въздушният транспорт е в криза. Авиокомпании обявяват фалит.
З септември 2002 г. учредяване на Дружество на застрахователите срещу щетите от тероризъм - „Extremus" AG, подкрепено от най-големите застрахователни концерни „Munich Re", „Аха", „Swiss Re", „General Cologne Re".

ВМЕСТО   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съобщение от 31 август 2002 г.: Застрахователите ограничават защитата срещу терористични удари
Според данни на Ханс-Юрген Шинцлер, председател на Мюнхенското презастрахователно дружество, застрахователите вече не могат да гарантират достатъчна защита срещу терористични нападения. Тук трябва да се намеси държавата.
„След 11 септември стана ясно, че съществуват рискове с невиждани досега размери. Терористичният риск не може да бъде овладян само със застрахователно - технически средства. Той не може да бъде покрит изцяло по частен път - заяви председателят на „Munich Re" Ханс - Юрген Шинцлер. - Освен това съществуват още много други от групата катастрофични рискове, които могат да предизвикат големи загуби за застрахователите. Пожарите, наводненията и земетресенията можем да ги калкулираме, тъй като те настъпват случайно и точно поради тази причина могат да бъдат изчислени по Теорията на вероятностите. Докато действията на преследващите определена цел терористи не се поддават на никакви прогнози или изчисления. Опасността от тероризма е именно в неговата непредвидимост. Ето защо тук категорично трябва да се намеси държавата."
Удар като този от 11 септември с щети от 70 млрд. долара надмина и най-лошите опасения на застрахователите.
На 3 септември 2002 г. в Кьолн, Германия, е предвидено да се учреди Дружество на застрахователите срещу щетите от тероризъм под наименованието „Extremus" AG. To представлява модел на кооперация между застрахователите и държавата с общ капитал 13 милиарда евро.
Програмата на дружеството предвижда следното: В случаи на щети, причинени от терористичен акт, застрахователите изплащат до 3 милиарда евро годишно. За щети, които надхвърлят тази сума, държавата заплаща до 10 милиарда евро. Създаването на „Extremus" е подкрепено от най-големите застрахователни концерни като „Munich Re", „Swiss Re", „АХА", „General Cologne Re".

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив