19 Юни 2019, 10:29 Днес (4) | Вчера (18)

Застрахователите управляват 7,747 млрд. лв.

07 Декември 2018 15:33 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 7 декември 2018, 15:06

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.747 млрд. лв. към края на септември 2018 година. Техният размер се увеличава с 275.2 млн. лв. (3.7%) в сравнение с края на септември 2017 г. (7.472 млрд. лв.) и нараства със 144.8 млн. лв. (1.9%) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. (7.602 млрд. лева), съобщиха от БНБ.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 145.9 млн. лв. (7.4%) – от 1.982 млрд. лв. към края на септември 2017 г. до 2.128 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на юни 2018 г. (2.078 млрд. лв.) те се увеличават с 50.7 млн. лв. (2.4%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2018 г. е 27.5% при 26.5% към края на третото тримесечие на 2017 г. и 27.3% в края на юни 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 129.3 млн. лв. (2.4%) – от 5.489 млрд. лв. към края на септември 2017 г. до 5.619 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и нарастват с 94.1 млн. лв. (1.7%) спрямо края на юни 2018 г. (5.525 млрд. лева). Към края на септември 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.5% при 73.5% в края на третото тримесечие на 2017 г. и 72.7% към края на юни 2018 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 57.8 млн. лв. (1.6%) до 3.659 млрд. лева. Спрямо края на септември 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 136.8 млн. лв. (15.1%) до 1.046 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 96.7 млн. лв. (13.3%) до 820.9 млн.лв., а депозитите се понижават с 34.4 млн. лв. (4.8%) до 676.3 млн. лева. В края на третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.2% при 48.2% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.5% при 12.2% към края на септември 2017 г., на вземанията от застрахователни операции – 10.6% при 9.7% към края на третото тримесечие на 2017 г. и на депозитите – 8.7% при 9.5% към края на септември 2017 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 40.5% от общия размер на активите към края на септември 2018 г. при 37.9% към края на третото тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 29.6% при 29.3% към края на септември 2017 година. Към края на третото тримесечие 2018 г. активите в щатски долари са 3.6% при 3.5% към края на септември 2017 г., а в други валути – 26.3% при 29.3% към края на септември 2017 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 254.2 млн. лв. (7.3%) до 3.717 млрд. лв. при 3.463 млрд. лв. към края на септември 2017 година. Техният относителен дял е 48% към края на септември 2018 г. при 46.3% към края на същия месец на 2017 година. В края на третото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, намаляват на годишна база с 12.6 млн. лв. (0.3%) до 3.648 млрд. лв. при 3.661 млрд. лв. към края на септември 2017 г., като относителният им дял към края на септември 2018 г. е 47.1% при 49% в края на септември 2017 година.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2018 г. са 7.747 млрд. лева. Собственият капитал е 2.119 млрд. лв. към края на септември 2018 г., като се повишава с 30.4 млн. лв. (1.5%) спрямо края на септември 2017 г. (2.088 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2018 г. е 27.4% при 28% към края на същото тримесечие на 2017 година.
Към края на септември 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 314.1 млн. лв. (7.4%) до 4.544 млрд. лв., при 4.229 млрд. лв. към края на септември 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.6% към септември 2018 г. при 56.6% към края на септември 2017 година.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.091 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2018 г. при 2.771 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2018 г. е 68% при 65.5% в края на третото тримесечие на 2017 година. Към края на септември 2018 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 207.2 млн. лв. (9.8%) до 2.312 млрд. лв. при 2.105 млрд. лв. към края на септември 2017 година. Към края на третото тримесечие на 2018 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 50.9% при 49.8% към края на септември 2017 година. На годишна база към края на третото тримесечие на 2018 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 97.4 млн. лв. (17.5%) до 655.6 млн. лв. при 558.2 млн. лв. към края на септември 2017 г. и са 14.4% от застрахователните технически резерви при 13.2% към края на третото тримесечие на 2017 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 8.3 млн. лв. (10.1%) до 90.6 млн. лв. към края на септември 2018 г. при 82.3 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на септември 2018 г. при 1.9% към края на септември 2017 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на 2018 г. намаляват с 6.1 млн. лв. (0.4%) до 1.453 млрд. лв. при 1.459 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември 2018 г. е 32% при 34.5% в края на септември 2017 година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив