28 Май 2020, 18:47 Днес (15) | Вчера (21)

Застрахователите управляват 8,5 млрд. лв. към края на декември 2019 г.

11 Март 2020 14:02 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 март 2020, 14:43

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8,476 млрд. лв. към края на декември 2019 г., като размерът им се увеличава с 831,6 млн. лв. (10,9%) в сравнение с края на декември 2018 г. (7,645 млрд. лв.) и със 79 млн. лв. (0,9%) спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. (8,397 млрд. лева), съобщиха от БНБ.
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 327,2 млн. лв. (15,2%) – от 2,153 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 2,480 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на септември 2019 г. (2,428 млрд. лв.) те се увеличават с 51,8 млн. лв. (2,1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2019 г. е 29,3% при 28,2% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 28,9% в края на септември 2019 година.
Средствата, управлявани от общозастрахователните дружества, се увеличават с 504,3 млн. лв. (9,2%) – от 5,492 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 5,997 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. и с 27,2 млн. лв. (0.5%) спрямо края на септември 2019 г. (5,969 млрд. лева). Към края на декември 2019 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70,7% при 71,8% в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 71,1% към края на септември 2019 година.
В инструментите, включени в активите на застрахователите, към края на декември м.г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 479,7 млн. лв. (12,8%) до 4,231 млрд. лева. Спрямо края на декември 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 173,9 млн. лв. (16,5%) до 1,226 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 81,3 млн. лв. (9,4%) до 945,3 млн. лв., а депозитите намаляват с 24 млн. лв. (3,6%) до 640,7 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49,9% при 49,1% към края на същото тримесечие на 2018 г., на акциите и другите форми на собственост – 14,5% при 13,8% към края на декември 2018 г., на вземанията от застрахователни операции – 11,2% при 11,3% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и на депозитите – 7,6% при 8,7% към края на декември 2018 година.
Във валутната структура на активите на застрахователите преобладават активите в левове, като към края на декември 2019 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41,1% при 42,5% към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Активите в евро са 34,6% при 31,3% към края на декември 2018 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. активите в щатски долари са 3,5% при 3,9% към края на декември 2018 г., а в други валути – 20,8% при 22,4% към края на декември 2018 година.
По отношение на географската структура инвестициите в България се увеличават на годишна база със 151,9 млн. лв. (3,9%) до 4,001 млрд. лв. при 3,849 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният относителен дял е 47,2% към края на декември 2019 г. при 50,3% към края на същия месец на 2018 година. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 465,7 млн. лв. (13,8%) до 3,844 млрд. лв. при 3,379 млрд. лв. към края на декември 2018 г., като относителният им дял към края на декември 2019 г. е 45,4% при 44,2% в края на декември 2018 година.
Привлечените средства са 8,476 млрд. лева. Собственият капитал е 2,526 млрд. лв. към края на декември 2019 г., като нараства с 348,8 млн. лв. (16%) спрямо края на декември 2018 г. (2,177 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. е 29,8% при 28,5% към края на същото тримесечие на 2018 година. Към края на декември 2019 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 431,8 млн. лв. (9,4%) до 5,042 млрд. лв. при 4,610 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният дял в размера на пасивите е 59,5% към декември 2019 г. при 60,3% към края на декември 2018 година.
Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3,648 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. при 3,176 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2019 г. е 72,4% при 68,9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Към края на декември 2019 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 387,7 млн. лв. (16,4%) до 2,746 млрд. лв. при 2,358 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 54,5% при 51,1% към края на декември 2018 година. На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 131 млн. лв. (19,1%) до 816,2 млн. лв. при 685,2 млн. лв. към края на декември 2018 г. и са 16,2% от застрахователните технически резерви при 14,9% към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 49,8 млн. лв. (49,9%) до 50 млн. лв. към края на декември 2019 г. при 99,8 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1% в края на декември 2019 г. при 2,2% към края на декември 2018 година. Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. намаляват с 40,6 млн. лв. (2,8%) до 1,394 млрд. лв. при 1,434 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2019 г. е 27,6% при 31,1% в края на декември 2018 година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив