24 Ноември 2020, 03:24 Днес (0) | Вчера (9)

Какви промени се предлагат за бъдещите пенсионери?

10 Ноември 2020 10:22 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 10 ноември 2020, 10:26

Социалното министерство подложи на обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, които засягат фазата на изплащане на пенсиите. До 9-ти декември всеки може да се запознае с предложенията, качени в Портала за обществени консултации към Министерския съвет и да даде становище.

С проекта се предвижда въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ):
- пожизнена пенсия  за старост – когато размерът на  средствата по индивидуалната партида позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (който от 1 юли 2020 е 250 лв.). В момента на пенсиониране на осигурено лице в УПФ индивидуалната му партида се закрива. Натрупаните средства в индивидуалната му партида се прехвърлят в специално обособен общ фонд - фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Това позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати. Така пенсионноосигурителното дружество поема управлението на инвестиционния и демографски риск, свързан с пенсионните плащания.  Закриването на индивидуалната партида не позволява при смърт на пенсионер остатъкът от средствата, които са били натрупани в негова полза, да се изплати на наследниците му. Правата на наследниците се регламентират в подписания пенсионен договор, в зависимост от характеристиките на избрания от пенсионера пенсионен продукт.
Създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.
Пенсионноосигурителните дружества могат да предлагат и по-сложни форми на пожизнена пенсия, като: пожизнена пенсия с гаранции за наследниците на пенсионера (с гарантиран срок на изплащане); пожизнена пенсия с разсрочено изплащане за определен срок, след което оставащият пенсионен капитал се използва за изплащане на пожизнена пенсия до края на живота на пенсионера. В този случай разделянето на капитала се извършва така, че гарантираният размер на месечната пожизнена пенсия да не е по-малък от 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- разсрочено  изплащане – когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Пенсионноосигурителното дружество извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или брутният размер на осигурителните вноски, което от двете е по-голямо, във фонда за разсрочени плащания. Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски за съответното осигурено лице;
- еднократно  изплащане – когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък  от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Този начин на приключване на отношенията между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество обаче излиза извън целите на пенсионното осигуряване, а именно – след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето. Поради това към еднократно изплащане на натрупаните средства се пристъпва в ограничени случаи, в които не е възможно да се осигури такова периодично плащане в достатъчен размер.
Допълнителната пожизнена пенсия за старост и разсроченото плащане се актуализират поне веднъж годишно, като гарантираните им размери не се променят.

При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд, който получава:
- пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд с права на получаване от наследници, правата на наследниците се определят в правилника за организацията и дейността на фонда и в пенсионния договор;
- срочна пенсия или разсрочено плащане от професионален пенсионен фонд, на наследниците се изплаща, еднократно или разсрочено, остатъкът от средствата по индивидуалната му партида;
- разсрочено плащане от фонда за разсрочени плащания, на наследниците се изплаща, еднократно или разсрочено, остатъкът от прехвърлените средства във фонда за разсрочени плащания.
Когато осигуреното лице или пенсионерът, който получава разсрочено плащане, нямат наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд, съответно остатъкът от прехвърлените средства във фонда за разсрочени плащания, се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, а натрупаните средства по индивидуалната партида в професионален фонд се прехвърлят в държавния бюджет. Когато пенсионер, който получава пожизнена пенсия, няма наследници, дължимите средства остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии.
Изрично се предвижда, че отказът от наследство не лишава наследниците от предвидените права.

Регламентират са основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите от УПФ. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите  и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Извършени са промени и в разпоредбите, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества, като се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.
Разпоредбата, регламентираща задължителните такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества се допълва, като в нея се включва и такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за разсрочени плащания – до 0,5 на сто годишно.

В законопроекта са включени и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване. През 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в УПФ, да изберат да променят осигуряването си от УПФ само във фонд "Пенсии". Предвижда се лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Първите пенсионери от УПФ се очакват в края на 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от УПФ се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще навършат възраст за пенсия.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив