Един от най-големите германски застрахователи "ХУК-Кобург" например придоби на 1 юли 2003 г. 26% от ЗК "Български имоти". Обединена българска банка (ОББ) пък се ангажира да създаде до края на тази година две нови дружества: за общо застраховане и за животозастраховане. Това ще стане съвместно с гръцкия лидер в бранша "Етники Асфалистики". Мажоритарен собственик и на "Етники", и на ОББ, е "Национална банка на Гърция", притежаваща съответно 75 и 89.9% от капитала на двете компании.

Интересът към българските застрахователи

се доказва и от факта, че мажоритарен собственик в най-голямото по приходи и второ по възраст (след ДЗИ) дружество у нас - "Булстрад", е регистрирания в Холандия холдинг "Ти Би Ай Ейч". Всъщност, според публичния регистър на Комисията за финансов надзор, 69.15% от "Булстрад" както и всички останали дялове от нея държи дъщерната фирма на "Ти Би Ай Ейч" - Български застрахователен и пенсионен холдинг (БЗП Груп). Министерството на финансите контролира 12.68% от "Булстрад", а притежаваната от "УниКредито Италиано - БУЛБАНК (12.8%).

Сред малките акционери на "Булстрад" са Съюзът на българските автомобилисти (0.74%) и Кооперация "Дунав 5Б" с незначителен дял. По данни на ЗПАД "Булстрад" акционери в него са и "Балкан Еър", и "Български морски флот". Главен изпълнителен директор на ЗПАД "Булстрад" е Румен Янчев. Дружеството от своя страна е мажоритарен акционер в "Булстрад ДСК Живот" - с 54.42 процента. (Този дял обаче се получава, като се прибавят и 18-те процента на "Контракт 57" - дъщерна фирма на общозастрахователната компания.) В животозастрахователното дружество собственик с 36.36% е и "Банка ДСК", която бе продадена през май 2003 г. на унгарската "ОТП". На 30 юли "ОТП" получи разрешение да придобие това акционерно участие от управление "Застрахователен надзор" на Комисията за финансов надзор, чийто председател е Апостол Апостолов.

Основният акционер на ЗПАД "Булстрад" - "БЗП холдинг", е мажоритарен собственик и на 85.33% от акциите на ПОК "Доверие", както и на лицензирания през февруари 2003 г. фонд "Булстрад Здравно осигуряване".

Осемдесет процента от акциите на

доскорошния държавен застраховател

ДЗИ АД бяха придобити след приватизацията му през септември 2002 г. от притежаваното от Емил Кюлев "Контракт София". Двадесетте процента от ДЗИ, които бяха собственост на Министерския съвет, се озоваха на борсата. От 11 август акциите на застрахователя, които са част от т.нар. пул "Мечта", се купуваха срещу компенсаторки като топъл хляб. Посредник в продажбата бе консорциумът между "Национална банка на Гърция", Обединена българска банка и "Булброкърс". В крайна сметка инвестиционните посредници "Карол" и "Еврофинанс", както и "ИНГ Банк" придобиха чрез компенсаторки по 5% от ДЗИ АД. По неофициална информация на "БАНКЕРЪ" "Еврофинанс" е "пазарувал" от името на ЗК "Орел". Два процента е спечелила "Първа ФБК", а останалата част (3%) от 20-процентния държавен дял е изкупена от дребни инвеститори.

ДЗИ АД държи и 97.8% от "ДЗИ Общо застраховане". Главен изпълнителен директор и на двете компании е Емил Кюлев. Съвсем наскоро, на 30 юли, управление "Осигурителен надзор" даде оглавяваната от него финансова група лиценз за създаването на "ДЗИ-Пенсионно осигуряване". ДЗИ АД владееше над 26% в Българско пенсионноосигурително дружество, но след като то се вля в ПОК "Доверие" през май 2003 г., делът на Кюлев в него се стопи до около 4 процента. На 23 юни управление "Застрахователен надзор" даде разрешение на ДЗИ АД да придобие 26.9% от капитала на РОСЕКСИМБАНК (Кюлев е прокурист в банката).

Доминираният от германците

"Алианц България Холдинг"

контролира 71.51% от ЗПАД "Алианц България", почти 94% от ЗАД "Алианц България Живот" и 50% от ЗАД "Енергия". Акционер в ЗПАД "Алианц България" с 11% е БДЖ, а ОББ - с 4.44 процента.

НЕК пък владее 42% от "Енергия". Електрическата компания притежава и 34% от капитала на ПОД "Алианц България", а останалите 65.4% от него са собственост на холдинга.

"Алианц" стъпи на българска земя на 16 ноември 1998 г., като придоби 51% от тогавашния "България Холдинг". Партньорството между двете дружества има предходна история - в продължение на седем години "България Холдинг" презастраховаше договорите си в "Алианц".

Прилично дълъг е списъкът

на акционерите на най-силния в автозастраховките - "Бул Инс". По 5% от 7-те млн. лв. капитал на дружеството в него имат общо 20 фирми. Шест от тях са регистрирани в Кипър, а четири в Люксембург. "Корпател Анщалт", "Раня Анщалт", "Куриса Анщалт" и "Щратикор Анщалт" пък са учредени в офшорната зона Лихтенщайн. Сред българските собственици на "Бул Инс" са "Глони" ООД, "Алфа Диела" ООД, "Вато Интернешнъл БГ", "Карлтън" ООД, "Нове Холдинг" АД и "Еврофутбол" ООД.

Синя кръв облагородява

акционерния състав на следващата компания ЗПД "Витоша" - 3% от капитала й притежава премиерът Сакскобургготски, макар че кой знае защо неговото участие не е отразено в регистъра на КФН. Мажоритарен собственик с 67.36% е "Дару финанс", която е част от групировката "Дару", създадена преди години от скандалноизвестния банкер Атанас Тилев. Тилев е сред обвиняемите по делото за фалита на Банка за земеделски кредит (БЗК), като бивш председател на съвета на директорите й.

Акционер във "Витоша" с 12.95% е и Асоциацията на българските предприятия за международните превози и пътищата (АЕБТРИ). ЗПД "Витоша" контролира близо 100% от капитала на ЗК "Витоша Живот".

ЗК "Юпитер"

е създадена през 1994 г. от регистрираната във Виена "Гарант" (част от най-мощната руска застрахователна група ИНГОССТРАХ) и "Блек Сий енд Болтик Иншуърънс Кампъни". Сега мажоритарен собственик в "Юпитер" е търговското дружество "Маккар" (82.79 процента). През 2002 г. то закупи 72-та процента на "Гарант" и увеличи капитала на застрахователя до 8.5 млн. лева. Други 11.2% държи "Овергаз Инк". Председателят на надзорния съвет на застрахователя - Чавдар Държиков, пък притежава 97% от акциите на основния собственик "Маккар".

"Летящите застрахователи"

"Орел" и "Орел живот" са почти изцяло собственост на "Орел Г Холдинг". Той държи 95% от първото дружество и 91% от второто. Акционери в "Орел Г Холдинг" са "Орел Консулт", който притежава 51% от капитала му, немският гигант "Мюних Ре" - 30% и БУЛБАНК - 19 процента.

До миналата година сред собствениците на животозастрахователната компания бе и Агенцията за държавните вземания (АДВ). Тя се бе сдобила с 10 хил. акции на ЗК "Орел", докато траеше производството по несъстоятелност на Частна земеделска и инвестиционна банка, но през март 2002 г. ги е продала чрез инвестиционен посредник. В хода на производството по несъстоятелност на ЕЛИТБАНК агенцията е "прибрала" и 27 800 акции на "Орел Живот". Те пък са били "осребрени" през януари 2002 година.

"Евроинс"

е притежание на "Старком" АД (77%) и "Еврохолд" (23 процента). И двете компании косвено са под контрола на председателя на надзорния съвет на застрахователното дружество Асен Христов и на председателя на управителния му съвет Кирил Бошов.

"Български имоти" вече почти не са български

На последното общо акционерно събрание на 1 юли 2003 г. в общозастрахователното и животозастрахователното дружество официално влязоха германците от "ХУК-Кобург". Те взеха по 26% от двете компании през март 2003 година. Досегашният мажоритарен акционер "Винер Щетише" (Австрия) остава и в двата застрахователя с по 70 процента. Основателите на "Български имоти" Данчо Джиков (заместник-председател на надзорните съвети на двете дружества) и Ангел Крайчев (техен главен изпълнителен директор) останаха с дялове от по 1.85% от двете дружества. Според регистъра на Комисията за финансов надзор обаче в ЖЗК "Български имоти" "ХУК Кобург" има 26%, а "Винер Щетише" - 35 процента. В регистрацията на ЗК "Български имоти" пък "ХУК" все още липсва.

Собствеността в ЗК "Левски Спартак"

си поделят израелските "Рахити Меир Класик" ООД (43.55%) и "Яад Пирзул 1984" ООД (43.55%), както и българската "АС БГ" ЕООД (12.9%), която пък е притежание на израелеца Абрахам Бенун. След общото събрание на акционерите от 20 април тази година мениджъри на "Левски Спартак" обявиха, че дружеството ще развива съвместна дейност с "Токуда Банк" (вж бр.17 на "БАНКЕРЪ" от 26 април 2003 година) и ще си разменят пакети от акции. Тогава се говореше, че това е предохранителен ход на председателя на управителния съвет на "Токуда Банк" Стоян Александров срещу Славка Иванова, която спечели пред арбитражния съд делото за собствеността в "Токуда Банк". (На 4 март Арбитражният съд към Българската търговско-промишлена палата развали договора, с който "Лейди ВСМ" продава акциите си от банката на притежаваната от Тарао Токуда "Интернешънъл Хоспитъл Сървисиз". Именно с тези акции той стана мажоритарен акционер в кредитната институция. А на последното общо събрание на "Токуда" от 4 юли Иванова дойде със съдия-изпълнител, за да влезе във владение на въпросните акции, което обаче не стана.)

Акционер в "Левски Спартак" до 1998 г. бе Алексей Петров, бивш служител на спецотряда за борба с масовите безредици, срещу когото през август 2002-ра бе извършено покушение на бул. "Арсеналски" в столицата. В застрахователните среди се твърди, че той все още има решаващо влияние в дружеството.

До лятото на миналата година

"Армеец"

също беше държавно дружество. Но през юли 91.1% от акциите му бяха купени от единствения кандидат-приватизатор - дъщерна компания на "Химимпорт". За този дял новият собственик (който е част от империята на ТИМ) брои 4.3 млн. лева. Остатъчният държавен дял в "Армеец" (5%) е собственост на Министерството на отбраната и на свързани с него фирми. Изпълнителни директори на дружеството са Николай Сотиров (член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи) и Румен Георгиев-младши, бивш прокурист на "Армеец".

ЗАД "Виктория"

(бившето "Мел Инс") е собственост на "Мел Финанс", която пък е притежание на регистрираната на Сейшелските острови фирма "Долтекс".

Застрахователят промени името и собствениците си през ноември 2002 година. Дотогава "Мел Инс" беше част от сливенския "Мел инвест холдинг". След това капиталът му бе прехвърлен към "Мел Финанс", а нея я купи "Долтекс".

На 14 юли 2003 г. Комисията за финансов надзор разреши на преименувания във "Виктория" застраховател да придобие 10% от капитала на Корпоративна банка. Двете финансови институции сключиха споразумение за сътрудничество, а освен това планират да създадат здравноосигурително дружество "Родопи". Освен това председател и заместник-председател на надзорния съвет на "Виктория" са шефът на надзора на Корпоративна банка - Цветан Василев, и председателят на управителния й съвет Янко Иванов.

Регистърът на КФН обаче дава малко по-различна информация - че 22.6% от "Виктория" принадлежат на "Мел Инвест Холдинг", 11% - на "Сините камъни-турист", 6% - на "Мел Финанс", и 18% на "Домостроител - СЗ" АД. Явно регистърът все още не е актуализиран.

ЗПАД "Ей Ай Джи България"

е изцяло собственост на "Американ Интернешънъл Груп" чрез дъщерната "Ей Ай Джи Сентръл Юръп енд Си Ай Ес Иншурънс Холд". Животозастрахователното дружество "Ей Ай Джи" също е част от АИГ, но чрез гръцкото й поделение - "АЛИКО Ей Ай Джи Лайф" - Гърция. От 1990 г. то отговаря за региона Централна и Източна Европа.

МЗК "Европа"

е част от бившата финансово-индустриална група "РЕИ Холдинг" (наскоро преименувана на "Бартемекс Холдинг"), кандидатът за първи частен жп превозвач. Шефове на холдинга са Иван Павлов и Елена Иванова. "РЕИ Холдинг" контролира МЗК "Европа" чрез промишлените си дружества "Електроапаратурен завод" ЕАД (10%), "Енергокабел" АД (5%) и "Металик" АД (18 процента). Търговското "Техноинвест" ООД държи 38% и според базата данни на БСК е косвена собственост на РЕИ Холдинг. По-точно "Техелектро", където РЕИ Холдинг притежава 70%, е мажоритарен собственик на 80% от капитала на "Техноинвест".

В началото на юни обаче РЕИ Холдинг продаде "Енергокабел" на инвестиционното дружество "Капитал" и на регистрираната в Лондон офшорка "Лакстън файненшъл". Сега предприятието е под контрола на SG ЕКСПРЕСБАНК, тъй като за да получи заем за оборотни средства през 2002 г. холдингът залага като обезпечение "Енергокабел" заедно с всичките му активи. Дружеството дължи на банката 6 млн. щ. долара по този заем.

През миналата седмица пък "Бартемекс холдинг" прехвърли своя дял от 49.90% от "Електроапаратурен завод" - Пловдив на софийското "Енергокомплект" чрез сделка на фондовата борса.

Финансова къща "Логос - ТМ" има 17.15% от МЗК "Европа". Според информационната система на БСК чрез дяловете си в "Логос"

акционер в "Европа" е и шефът на "Армеец"

Румен Георгиев, както и баща му - също Румен Георгиев, който е един от създателите на "Европа". На 17 януари 2000 г. Георгиев-старши бе уволнен като изпълнителен директор на застрахователя, а мястото му зае братът на президента Желю Желев - Стоян Желев. Това стана по инициатива на "РЕИ Холдинг" - мениджърите му смятаха, че поради лошо управление компанията е понесла щети за над 400 хил. лева. Желев даже огласи, че Георгиев е източил "Европа" чрез "Логос-ТМ". Георгиев пък заведе дело за неправомерно отстраняване, а свързаните с него компании блокираха вписването на решенията на общото събрание от 5 април 2000 г., приети с гласовете на "РЕИ Холдинг".

Още по-интересно е, че тогавашната шефка на бившата Дирекция за застрахователен надзор Даниела Конова (сега председател на съвета на директорите в ЗК "Орел Живот") препоръча Желев да бъде освободен, защото няма необходимия професионален опит, макар че на 14 февруари 2000 г. го бе одобрила като шеф на компанията. В крайна сметка на общото събрание от 28 август 2001 г. Георгиев бе освободен от отговорност за 1999 и 2000 година. Стоян Желев остана изпълнителен директор до пролетта на 2002 г., а след него този пост зае Валентина Николова.

Шейсет и шест процента от

"Хановер Кооп България"

са притежание на "Ейч Ди Ей" (HDI - Съюз за гражданска отговорност на немската индустрия), част от който е и един от най-големите презастрахователи - "Хановер Ре".

Останалите трийсет и четири на сто от капитала на "Хановер Кооп България" пък принадлежат на Централния кооперативен съюз (ЦКС).

"Кю Би И" - клон София

е част от австралийската застрахователна група "Кю Би И" и е изцяло нейна собственост. Тя е сред най-големите в страната на кенгуруто. Създадена е през 1886 г. от младия шотландец Джеймс Бърнс с името "Норт Куинслънд Иншуърънс Кампъни Лимитед".

"Интерамерикан"

е собственост на "Интерамерикан Лайф Иншурънс Къмпани" (50.1%) и "Интерамерикан Хелт - Дженеръл Иншурънс" (49.9 %), които на свой ред са част от европейския консорциум "ЮРЕКО". Председател на съвета на директорите е Борислав Михайлов, бивш изпълнителен директор на ДЗИ.

Две общозастрахователни компании

имат предимно общинско и държавно участие в акционерния си капитал. Малко над 46% от Общинска застрахователна компания (ОЗК) държи "Софийски имоти" ЕАД. Столична община, "Топлофикация-София" и "Паркинги и гаражи" ЕАД имат по 9.57% в нея. Частните акционери в ОЗК са ЗПАД "Алианц България" и ЗАД "Енергия" - с по 7.08 процента. Близо 5% от капитала на компанията са собственост на Общинска банка.

Що се отнася до Българската агенция за експортно застраховане, тя е почти еднолична собственост на Министерството на икономиката, което засега така и не успява да разгърне потенциала й.

Животозастрахователно дружество "Граве България" е дъщерна фирма на немската "Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг". През юли 2003 г. то навърши три години.