19 Април 2021, 14:29 Днес (10) | Вчера (0)

Кредитите за нефинансови предприятия са поскъпнали минимално

28 Март 2016 16:55 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 28 март 2016, 17:03
thinkstockphotos.com

При бизнес кредитирането има поскъпване на заемите до 1 млн. евро

През февруари 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%. В сравнение с февруари 2015 г. и с януари 2016 г. ОЛП намалява с по 0.01 процентни пункта (пр.п.). За февруари 2016 г. индексът ЛЕОНИА 3 e -0.08%, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.09 пр.п., съобщиха от БНБ. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада спрямо февруари 2015 г. с 0.21 пр.п. до 0.08%, а този за 3 месеца – с 0.42 пр.п. до 0.19%. Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с февруари 2015 г. намалява с 0.21 пр.п. до 0.27%, а при ДЦК с матуритет 5 години се увеличава с 0.32 пр.п. до 1.26%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през февруари 2016 г. е 2.67%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се повишава с 0.15 пр.п., а спрямо януари 2016 г. – с 0.23 пр.п.

Депозити
Лихвени проценти по нов бизнес
Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през февруари 2016 г. в сравнение с февруари 2015 г. се понижава с 0.45 пр.п. до 0.53%, а по тези вевро – с 0.10 пр.п. до 0.87%. В сравнение с януари 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договоренматуритет в левове нараства с 0.27 пр.п., а по тези в евро – с 0.29 пр.п.

Сектор Домакинства
През февруари 2016 г. спрямо февруари 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.63 пр.п. до 1.38%, а по тези в евро – с 0.89 пр.п. до 0.94%. В сравнение с януари 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.13 пр.л., а по тези в евро – с 0.15 пр.п.

Лихвени проценти по салда
Сектор Нефинансови предприятия. През февруари 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спрямо февруари 2015 г. се понижава с 0.13 пр.п. до 0.09%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0.08 пр.п. до 0.08%. Спрямо февруари 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 1.12 пр.п. до 0.89%, а по тези в евро – с 0.70 пр.п. до 0.99%.

Сектор Домакинства
През февруари 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с февруари 2015 г. намалява с 0.19 пр.п. до 0.22%. При депозитите с договорен матуритет в левове той се понижава с 1.29 пр.п. до 1.63%, а по тези в евро – с 1.24 пр.п. до 1.39%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове, спада с 0.94 пр.п. до 0.85%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 1.02 пр.п. до 0.82%.

Кредити
Лихвени проценти по нов бизнес
Сектор Нефинансови предприятия. През февруари 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2015 г. с 1.46 пр.п. до 4.92%, а по тези, договорени в евро − с 0.97 пр.п. до 4.97%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 3.73 пр.п. до 3.74%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.91 пр.п. до 5.77%.
През февруари 2016 г. спрямо януари 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.18 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, той спада с 0.01 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент намалява с 2.47 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 1.47 пр.п.

Сектор Домакинства
 През февруари 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с февруари 2015 г. с 0.47 пр.п. до 10.32%, а по тези в евро – с 1.74 пр.п. до 6.75%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.85 пр.п. до 5.36%, а по жилищните кредити в евро – с 0.41 пр.п. до 5.89%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 1.57 пр.п. до 6.15%, а по другите кредити в евро – с 1.52 пр.п. до 4.16%.
През февруари 2016 г. спрямо януари 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.40 пр.п., а по тези в евро – с 0.54 пр.п. При жилищните кредити в левове той нараства с 0.07 пр.п., а по жилищните кредити в евро спада с 0.01 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се увеличава с 0.56 пр.п., а при другите кредити в евро намалява с 0.57 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. се понижава с 0.30 пр.п. до 11.33%, а по кредитите за потребление в евро – с 1.68 пр.п. до 7.57%. През февруари 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2015 г. с 0.93 пр.п. до 5.89%, а по жилищните кредити в евро – с 0.73 пр.п. до 6.35%.
През февруари 2016 г. в сравнение с януари 2016 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.45 пр.п., а по тези в евро – с 0.55 пр.п. При жилищните кредити в левове той се повишава с 0.04 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.11 пр.п.

Лихвени проценти по салда
Сектор Домакинства
Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през февруари 2016 г. в сравнение с февруари 2015 г. спада с 0.64 пр.п. до 14.22%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.81 пр.п. до 9.94%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.42 пр.п. до 8.77%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 1.05 пр.п. до 6.27%, а при жилищните кредити в евро – с 0.40 пр.п. до 6.91%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 1.10 пр.п. до 7.09%, а по другите кредити в евро – с 1.28 пр.п. до 6.47%.

Сектор Нефинансови предприятия. През февруари 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.83 пр.п. до 4.82%, а по овърдрафта в евро – с 0.86 пр.п. до 4.14%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 1.01 пр.п. до 5.46%, а по тези в евро – с 0.85 пр.п. до 5.18%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив