18 Април 2019, 23:41 Днес (13) | Вчера (15)

НСИ: През 2015 г. са закрити 34 853 предприятия

31 Юли 2018 14:20 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 юли 2018, 13:53

През 2016 г. в България са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната 2015 година, съобщиха от Националната статистика.
Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2012 - 2016 г.) имат активните предприятия с нула наети лица.
През 2016 г. техният брой е 169 625 и съставлява 48.7% от всички активни предприятия. В следващата група "1 - 4 наети" попадат 127 187 предприятия, или 36.6% от общия брой за 2016 година.
Най-нисък е делът на пред-приятията в групата "5 - 9 наети лица". Средно за периода той е 7.3%, а в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.9% от активните предприятия.
Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.4% от заетите в периода 2012 - 2016 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.9% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 45.7%, стои малък брой заети лица - 6.5% от общия брой на заетите лица в страната.
От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.5% са новородени през 2016 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 12.2% от броя на активните през периода предприятия.
За периода 2012 - 2016 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сек-тор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 43.5%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор "Добивна промишленост" - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2016 година. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.
През наблюдавания период от 2012 до 2016 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка.
В групата "0 наети" през 2016 г. попадат 29 635 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 291.
През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 558.
От всички родени през 2015 г. предприятия 81.1% оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е 91.5%.
През 2015 г. новородените предприятия са 40 358, като от тях 32 745 са преживели успешно 2016 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 89.1%, а най-нисък - в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 58.7%.
От 2011 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.
Делът на предприятията, родени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4.7%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.2%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор "Добивна промишленост" - 2.9%.
Общият брой на заетите лица в родените през 2015 г. и оцелели през 2016 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 86 493 души. В три сектора са концентрирани 60.8% от всички заети: "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 30.8%, "Преработваща промишленост" - 17.9%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - 12.0%.
През 2016 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е следното: група "1 - 4 наети" - 38.7%; група "0 наети" - 31.3%; група "10 и повече наети" - 20.2%; група "5 - 9 наети" - 9.7%.

Данните за умрелите предприятия през 2015 г. са предварителни, което се дължи на специ-фичната методология за определянето им. През 2015 г. са умрели 34 853 предприятия, или 10% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.7% от заетите през годината.

През разглежданата 2015 г. 43.4% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори "Добивна промишленост", Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 1%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 08 Април 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7411
GBP 2.4796 2.4887 2.2758
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив