20 Септември 2020, 10:08 Днес (0) | Вчера (0)

Новата 2015-та година започна с нов, по-нисък доход от спестявания2

19 Февруари 2015 10:26 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 февруари 2015, 10:29
Под лиценза на creativecommons

Четири банки представиха новости по своите продукти през януари, също толкова удължиха сроковете, до които ще бъдат валидни настоящите им условия

В началото на годината банките проявиха висока активност по отношение на промени по спестовни продукти и без изненада промените бяха в посока понижения на лихви. С това доходът от депозит и спестовна сметка продължи да намалява, като по-ясно изразено това е при срочните депозити. Общо 8 от 9 банки са понижили лихвите по срочни депозити месец след започване на процедурата по изплащане на гарантираните влогове от КТБ.

Раздвижване се забеляза и при потребителските кредити. Въпреки, че някои банки не удължиха промоциите си, имаше и такива, които стартираха нови, подобрявайки лихвените условия.

Малко по-динамично в сравнение с края на миналата година започна новата. Четири банки представиха новости по своите продукти през януари, също толкова удължиха сроковете, до които ще бъдат валидни настоящите им условия.

Срочни депозити

Анализът на www.MoitePari.bg за банковия пазар показва, че общо 8 от 9 банки са понижили лихвите по срочни депозити месец след започване на процедурата по изплащане на гарантираните влогове от КТБ.

Токуда Банк започна годината с нови по-ниски лихви по срочни депозити. Трезорът понижи лихвите по депозитите: "Токуда Бонус +", "Токуда Аванс+", "Токуда Стандарт" и "Токуда Инвест". Лихвите се понижиха с около 0,50 – 1,00 пр.п.

БНП Париба С.А.- клон София стартира нова промоция, чрез която повиши лихвите по срочните си депозити. Подобрението беше с 0,20 пр.п. и засегна депозитите с размер от 2 000 до 40 000 лв. и от 5000 евро до 20 000 евро.

Инвестбанк не удължи промоцията по 3, 6 и 12-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. В резултат на това банката преустанови промоцията по тези продукти. Припомняме, че тя изтече в края на декември 2014 г. В края на месеца Банката понижи с 0,25-0,50 пр.п. лихвите по предлаганите срочни депозити за физически лица. Трезорът преустанови предлагането на срочния депозит "Екстра + ваканция".

БАКБ с нови лихви по срочни депозити за физически лица от 12.01.2015 г. Промените обхванаха всички срочни депозити за физически лица. Пониженията на лихвите бяха в диапазона между 0,20 и 0,50 пр.п. при различните оферти.

Интернешънъл Асет Банк с нови лихви по срочни депозити от началото на януари. Банката понижи лихвите по преобладаващата част от срочните депозити, като пониженията бяха в диапазона между 0,30 и 0,50 пр.п.

Fibank с нови лихви по срочни депозити за физически лица в средата на януари. Пониженията засегнаха всички срочни депозити и бяха в диапазона между 0,30 и 0,50 пр.п.

Общинска банка с нови лихви по срочни депозити в края на януари. Банката понижи средно с около 1,00 пр.п. лихвите по всички срочни депозити за физически лица.

Търговска банка "Д" с нови лихви по срочни депозити в края на месеца. Трезорът понижи лихвите по депозити средно с около 0,50 пр.п.

Банка Пиреос понижи лихвите по срочни депозити за физически лица. Пониженията на лихвите бяха в диапазона между 0,25 и 0,50 пр.п.

Спестовни сметки

Според данни от месечния доклад на www.MoitePari.bg три банки са влошили офертите си по безсрочни депозити в началото на 2015 г.

Банка ДСК с нови по-ниски лихви по спестовните си сметки. Трезорът коригира лихвите по безсрочния спестовен влог и спестовен влог "Мотив", като понижи лихвите по тези депозити с 0,20-0,40 пр.п. Лихвите по сметките в евро останаха непроменени.

ОББ понижи лихвите по голяма част от спестовните сметки за физически лица в началото на януари. Пониженията на лихвите бяха в диапазона между 0,20 и 0,50 пр.п. при различните оферти.

Fibank с нови лихви по спестовна сметка "Union Club" за физически лица в средата на януари. Пониженията на лихвите бяха от 0,30 пр.п. Трезорът преустанови предлагането на "Свободна разплащателна сметка".

Кредитни карти

Райфайзенбанк преустанови промоцията по част от кредитните карти, поради изтичане на крайния й срок. Според нейните условия всички настоящи и нови клиенти можеха да се възползват и от възможността да си издадат допълнителна карта MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold или Visa Gold към основната си, която е без такса за обслужване за период от три години. В резултат на това банката върна таксата за обслужване на допълнителна карта.

Потребителски кредити

Месечният доклад на www.MoitePari.bg показва, че в началото на годината няколко големи банки са предприели нови промоционални кампани по потребителските кредити за физически лица. Наред с новите промоции обаче имаше и такива, които не бяха удължени, в резултат на което бяха върнати стандартните условия.

Пощенска банка не удължи промоцията по част от потребителските си кредити, която изтече в края на декември. В резултат на това банката върна стандартните лихвени условия по кредитите за обединяване на задълженията и за клиенти, работещи в одобрени от Банката фирми и институции. Лихвите по тези кредити се увеличиха с около 1,5 – 2,0 пр.п. Трезорът увеличи максималните суми, за които отпуска Експресен потребителски кредит от 15 000 на 20 000 лв.

БАКБ актуализира стойностите на индексите (LIBOR, Sofibor и Euribor), участващи при формиране на лихвените проценти. В резултат на това лихвите по вече сключени договори се понижиха. За нови договори те останаха непроменени.

Fibank не удължи промоцията по "Лесен кредит", която изтече в края на декември. Според нейните условия,  банката предоставяше 6,5% фиксирана лихва за първите 3 години от срока на кредита. В резултат на това, банката преустанови предлагането на този продукт.

Alpha bank подобри условията по част от потребителските кредити за физически лица. Банката понижи фиксираната надбавка над Индекса (6М Софибор) при всички стандартни потребителски кредити "Alpha Оптимум". По-ниската надбавка доведе до понижаване на лихвата при тези кредити с около 2,00 – 2,40 пр.п. Условията са промоционални и важат до края на март 2015 г.

ДСК Банк стартира нова промоция по кредитите за текущо потребление. Промоцията обхваща всички новоразрешавани кредити за текущо потребление в лева и евро на клиенти, които осигурят превод на работна заплата (включително индивидуален превод), превод на пенсия и обезпечение поръчителство, постъпления от доходи от извънредни правоотношения и др. В резултат на тази промоция банката понижи лихвите по кредити в евро с 1,45 пр.п., а в лева – с 1,00 пр.п. Промоцията е валидна до края на февруари 2015 г.

ОББ удължи срока на промоцията по потребителския кредит за обединяване на задължения – "Обединен кредит" без превод на работна заплата. Промоционалната по-ниска лихва е валидна до 31.03.2015 г. Успоредно с тази промоция банката предлага и друга – без такса за разглеждане на документи за всички потребителски кредити. Тя също е валидна за подадени искания до края на март.

Жилищни и ипотечни кредити

Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че за разлика от края на 2014 г., новата година започна по-динамично. Макар броят на банките с промени да не беше много голям, все пак новости не липсваха още в първия месец от 2015-та година. Четири бяха банките, които промениха свои продукти през януари.

Пощенска банка направи промени в пакет "Улеснение". Тя обедини двете форми на застраховка "Живот" и вече лихвените нива по кредитите не варират в зависимост от това дали застраховката се сключва за 5-годишен период или еднократно за целия. Новите промени доведоха до понижаване на лихвите при кредитите с 5-годишна застраховка с 0.50 пр.п., с което се изравниха с тези, когато застраховката е за целия срок на кредита. Аналогични промени настъпиха и в продукта "Активен дом". В допълнение към тях лихвите по всички варианти на кредита бяха понижени с 0.50 пр.п.

Банката връща таксата за разглеждане на документи, която е в размер на 75 лв. От нея 25 лв. се плащат при подаването на документите, а останалата част – след усвояването на кредита.

Банката премахва първоначалната такса за откриване на сметка (0.50 лв.) за кредити с пакет "Улеснение", с пакет "Премиум" и за кредити с превод на работна заплата. Промените по продукти са в сила до 31.03.2015 г. До края на месец март т.г. ще бъдат валидни и условията по "Спестовен кредит" на банката.
Наред с промените по съществуващи продукти, банката предложи на своите бъдещи клиенти и нов кредит с фиксирана лихва за три години. Лихвите стартират от 5.90% за първите 3 години и 6.29% за останалия срок (с пакет "Улеснение”). Максималната сума, която може да бъде усвоена е 500 000 лв., а максималният срок на кредита е 35 г.

Следващата банка с промени беше Алфа банка. Банката удължи до 30.06.2015 г. срока за кандидатстване без такса за разглеждане на документите и без такса за предсрочно погасяване на кредита. Без такса за предсрочно погасяване вече са и кредите "Перфекто" и Кредит за ремонт и довършителни работи.

Промени в лихвите по своите кредити предприе също и Fibank. По своя жилищен кредит банката намали лихвите до нива от 5.80% за първите 3 г. и минимум 5.80% за останалия срок. Пониженията са в размер на 1.09 пр.п. при кредитите в лева и с 0.70 пр.п. при кредитите в евро. Така лихвите вече са в еднакъв размер и при двете валути.

Последната банка предприела корекции по своите продукти беше Общинска банка. Тя понижи с 0.75 пр.п. лихвите си по кредит "Мечтан дом".

През януари няколко банки удължиха срока на валидност на актуални промоции. Така например СИБанк ще продължи да разглежда документи за кредит, без да начислява такса до 30.06.2015 г. Актуалните условия на Банка ДСК ще бъдат в сила до края на февруари. До края на март ЦКБ ще предлага продуктите си по настоящите условия.

Настоящите условия на Банка Пиреос България се запазват без промяна за неопределен период от време.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Банките, коригирали най-добрите си оферти, участващи в Индекса MoitePari през януари бяха 8 на брой. Това бяха: Fibank, Общинска банка, Токуда банк, Търговска банка Д, Интернешънъл Асен Банк, Банка Пиреос, БАКБ и Инвестбанк. Всичките те влошиха дохода от депозит, като пониженията на ЕГЛ могат спокойно да се определят като значителни – средно с около 1,00 пр.п. В резултат на това стойността на Индекса в лева продължи да спада (от 1,17% в края на декември 2014 г. на 1,00% в края на януари 2015 г.). Индексът в евро също отчете висок спад с малко над 0,2 пр.п. (от 1,19% в края на декември 2014 г. на 0,97% в края на януари 2015 г.).

Потребителски кредити с и без поръчители
Без поръчител

Активни бяха банките в първия месец от 2015 г. Общо 3 бяха банките, участващи в Индекса, които промениха най-добрите си оферти. Две банки стартираха нови промоционални кампании, а една не удължи крайния промоционалния срок и върна стандартните лихвени условия. ДСК Банк и Alpha Bank стартираха промоции по потребителските си кредити за физически лица, като понижиха лихвите по стандартните си оферти. Подобрението на лихвените условия беше с 1.00-2,00 пр.п. В резултат на това ГПР по офертата на Alpha Bank, участваща в индекса се понижи с 2,36 пр.п. ДСК пък подобри лихвата си, което понижи ГПР с 1,12 п.п. Fibank  не удължи промоцията по "Кредит за отличници". В резултат на това беше върната най-добрата оферта на банката без поръчители. Това повиши ГПР с 4,17 пр.п. Тези промени подобриха стойността на Индекса с 0,13 п.п. (от 13,77% в края на декември 2014 г. на 13,64% в края на януари 2015 г.).

С поръчител
Банките, които промениха най-добрите си оферти, участващи в Индекса бяха ДСК Банк и Alpha bank. Те подобриха най-добрите си оферти, участващи в Индекса, стартирайки нови промоции по стандартните си оферти за физически лица. В резултат на това ГПР по офертата на ДСК се понижи с 1,11 п.п., а тази на Alpha Bank се понижи с 2,35 п.п. Тези подобрения понижиха крайната стойност на Индекса с 0,45 п.п. (от 14,84% в края на декември 2014 г. на 14,40% в края на януари 2015 г.).

Ипотечни кредити в лева и евро

Стартът на 2015 г. изглежда оптимистично. Двата индекса претърпяха корекции, като посоката беше към понижение и при двата. Подобрението при левовия индекс е с 11 б.п., което отведе настоящата му стойност до ниво от 7.04%. Понижението се дължи на промените при три от банките, включени в него. Първата от банките с корекции беше Пощенска банка подобри най-доброто си предложение с 0.56 пр. п. За тази корекция най-голяма роля изиграва замяната на досегашния продукт, с нов, както за банката, така и за индекса. Следващата банка, повлияла индекса е Общинска банка. Най-доброто предложение на банката се подобри с 0.80 пр., което е в унисон с понижението на лихвата по кредита с почти същия размер. Последната банка, съдействала за понижението на индекса е Fibank. Банката подобри най-доброто си предложение с 1.14 пр. п. Причината и тук е корекция в лихвата. Тя беше понижена с 1.09 пр. п. по кредита, включен в индекса.

Евровият индекс достигна ниво от 7.10%, което е с 22 б.п. по-ниско от декемврийската му стойност. Банките, съдействали за понижението му тук бяха две. Първата от тях е Пощенска банка, която подобри най-доброто си предложение с 1.09 пр. п. Причината е замяната на досегашната най-добра оферта, с друга (нов продукт за банката). Втората банка, повлияла индекса е Fibank. Подобрението по най-добрата й оферта е с 0.74 пр. п., като причината за това е понижение на лихвата по кредита с 0.70 пр. п.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив