20 Септември 2019, 06:52 Днес (0) | Вчера (15)

Печалбата на банките достига 1,2 млрд. лв. към края на 2017 г.

01 Февруари 2018 09:45 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 1 февруари 2018, 09:48
Под лиценза на creativecommons

През четвъртото тримесечие на 2017 г. банковата система отчита нарастване на депозитите и на активите. Увеличените привлечени средства през периода са инвестирани предимно в дългови ценни книжа и във вземания от кредитни институции Това обуславя и растежа на ликвидните активи, които нарастват с 2 млрд. лв. (6.5%) и в края на декември 2017 г. достигат 32.9 млрд. лв. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 38.97%, обявиха от Централната банка.

Към 31 декември 2017 г. печалбата на банковата система възлиза на 1.2 млрд. лв., или с 88 млн. лв. по-малко спрямо отчетената година по-рано. Към края на декември 2017 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.20% и 9.32%. Извършените разходи за обезценка по кредити и вземания за дванайсетте месеца на 2017 г. възлизат на 730 млн. лв. (при 807 млн. лв. за 2016 г.).

За последните три месеца на 2017 г. активите на банковата система нарастват с 2.7 млрд. лв. (2.8%), а спрямо края на 2016 г. растежът им е с 5.7 млрд. лв. (6.2%) до 97.8 млрд. лв.

Инвестициите в дългови и капиталови инструменти през четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 1.5 млрд. лв. (12.1%), основно поради прираста на дълговите ценни книжа на сектор "държавно управление". Делът на портфейлите с дългови и капиталови инструменти в активите в края на декември 2017 г. достига 14.2% (при 13.0% към 30 септември 2017 г.). В позицията пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане е регистрирано нарастване с 336 млн. лв. (1.8%), като делът ѝ намалява до 19.9% (при 20.2% в края на предходното тримесечие). Прираст бележи и балансовата сума на кредитите и авансите, но делът ѝ също намалява (от 61.9% на 61.0%).

Брутните кредити и аванси през периода октомври – декември 2017 г. нарастват с 274 млн. лв. (0.3%). Вземанията от кредитни институции се увеличават с 997 млн. лв. (9.5%), докато тези от централни банки намаляват със 724 млн. лв. (4.9%).

Pазмерът на брутния кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") през четвъртото тримесечие на 2017 г. остава почти без промяна, но на годишна база отбелязва растеж с 1.6 млрд. лв. (3.0%). През последното тримесечие на 2017 г. редуциращ ефект върху размера на портфейла оказват действията по намаляване на кредитния риск, включващи и съществени отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии. В структурата на брутния кредитен портфейл се увеличават кредитите за други финансови предприятия (с 266 млн. лв., 11.8%) и за домакинства (с 57 млн. лв., 0.3%). Намаляват заемите за нефинансови предприятия (с 304 млн. лв., 0.9%) и за сектор "държавно управление" (със 17 млн. лв., 2.7%).

През четвъртото тримесечие се запазва тенденцията към намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система и в края на декември 2017 г. те възлизат на 8292 млн. лв. (при 9305 млн. лв. към 30 септември 2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 10.2% (при 11.4% в края на септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също се понижава и в края на периода възлиза на 4208 млн. лв., или 5.5% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 5.9% в края на септември).

Депозитите в банковата система през четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 2.3 млрд. лв. (2.8%), а в рамките на една година – с 5.1 млрд. лв. (6.5%). През периода октомври – декември 2017 г. растежът при депозитите на домакинства е 1.4 млрд. лв. (3.0%), а при тези на нефинансови предприятия – 1.1 млрд. лв. (4.8%). Увеличават се също депозитите на кредитни институции (с 519 млн. лв., 10.8%) и на сектор "държавно управление" (със 123 млн. лв., 6.6%). Намаление е налице при депозитите на други финансови предприятия (с 905 млн. лв., 24.6%).
Балансовата позиция собствен капитал нараства през четвъртото тримесечие с 334 млн. лв. (2.7%) до 12.6 млрд. лв. към 31 декември 2017 г. Принос за растежа има главно прирастът на печалбата.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив