08 Август 2020, 08:59 Днес (0) | Вчера (7)

Печалбата на банките расте - към полугодието е 918 млн. лв

18 Октомври 2019 09:04 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 18 октомври 2019, 09:31

Към 30 юни 2019 г. печалбата на банковата система у нас възлиза на 918 млн. лв., с 14,6% (117 млн. лв.) повече спрямо отчетената към 30 юни 2018 г. Това сочи отчет на тримесечното издание "Банките в България", подготвен от управление "Банков надзор" на БНБ.
Активите на банковата система достигат 108,6 млрд. лв. в края на юни, като бележат  увеличение с 0.3 % (332 млн. лв.) през второто тримесечие на годината. Делът в активите на
петте най-големи банки в края на юни е 59,9% (при 59,8% в края на март).
В общите активи на банковата система към края на юни делът на дъщерните банки от ЕС е 72,2% (72,4% в края на първото тримесечие), а на клонове от ЕС – 2,9% (3% към март). Пазарният дял на банките с местен акционерен капитал се запазва (21,5%). Делът на клоновете на банки извън ЕС (0.1%) също не се променя, а този на банките извън ЕС е
3.2% (3.0% в края на март).
Размерът на активите на банковата система, отнесени към БВП, в края на юни 2019 г. възлиза на 95.8%2 (при 97.9% три месеца по-рано).
Брутните кредити и аванси към 30 юни 2019 г. възлизат на 90.6 млрд. лв. (при 91.0 млрд. лв. към 31 март 2019 г.). Намаляват средствата при централни банки (с 1.8 млрд. лв., 12.5%),
а при вземанията от кредитни институции е отчетено слабо нарастване с 36 млн. лв. (0.2%). Брутният кредитен портфейл (в който не се включват кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") в края на второто тримесечие на 2019 г. достига 63.1 млрд. лв., което представлява увеличение с 1.4 млрд. лв. (2.2%) през тримесечието.
Най-голямо увеличение в абсолютен размер имат кредитите за домакинства (с 568 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 496 млн. лв.). Нарастват също вземанията от други финансови предприятия (с 310 млн. лв.) и кредитите за сектор "държавно управление" (със 7 млн. лв.).
През второто тримесечие на 2019 г. депозитите в банковата система нарастват с 316 млн. лв. (0.3%) до 91.8 млрд. лв. в края на юни. През периода април – юни намаляват депозитите на сектори "държавно управление" (със 132 млн. лв., 4.8%), "кредитни институции" (с 241 млн. лв., 4.3%) и "нефинансови предприятия" (със 107 млн. лв., 0.4%). Увеличение бележат привлечените средства от други финансови предприятия (със 152 млн. лв., 4.3%) и от домакинствата (с 644 млн. лв., 1.2%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 14.1 млрд. лв., като намалява с 18 млн. лв. (0.1%) спрямо края на март.
В качеството на активите през периода април – юни продължава тенденцията към намаляване на размера и на дела на брутните необслужвани кредити и аванси. През периода са извършени отписвания на вземания за сметка на провизии и продължиха продажбите на кредити.
Брутните необслужвани кредити и аванси намаляват с 233 млн. лв. (3.5%) до 6.5 млрд. лв. в края на юни. Общият размер на кредитите и авансите също намалява – с 421 млн. лв.
(0.5%) до 90.6 млрд. лв. В края на юни делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите кредити и аванси възлиза на 7.2% (7.4% в края на март 2019 г.).
В края на юни делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси е 3.7% (3.8% към март). Намалението на необслужваните кредити и аванси в банковата система обуслови спада при обезценката по необслужваната част и съответно на общата натрупана обезценка. В края на юни 2019 г. общата натрупана обезценка на
кредитите и авансите възлиза на 3.9 млрд. лв., което е със 138 млн. лв. (3.4%) по-малко в сравнение с края на март. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и
аванси с присъщата обезценка беше 50.6% в края на периода (51.1% в края на март).
При балансовите експозиции, различни от кредити, качеството остава добро. Дълговите ценни книжа заемат 12.3% от общите активи в края на юни (при 11.9% три месеца по-рано), а делът на капиталовите инструменти остава несъществен.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив