14 Април 2021, 05:47 Днес (0) | Вчера (15)

Потребителски кредити – акцентът на банките през януари

21 Февруари 2018 12:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 21 февруари 2018, 11:46
Под лиценза на creativecommons

Новата година започна така, както и завърши, а именно с по-ниска от обичайната активност в сегмента с депозити. Само две бяха банките, които предприеха корекции в тези оферти през януари. Очаквано ниска беше и активността на трезорите при безсрочните депозити, сочи анализ на екипа на финансовия портал MoitePari.bg.

Наблюденията на анализаторите са, че през януари банките отново са проявили висока активност при потребителски кредити. 4 от общо 7 банки са подобрили условията си при тези заеми. Две банки удължиха срока на промоционални кампании. С високата си активност в началото на годината банките дават заявка, че имат желание да подобряват условията по потребителски кредити през настоящата година. Дали обаче това ще се случи в действителност предстои да разберем. За разлика от потребителските кредити, при ипотечните банките не бяха така активни. В първия месец от годината само 3 банки промениха своите условия, като при 2 от тях те бяха в положителна посока. Месецът беше лишен от нови предложения, в допълнение на което 2 банки удължиха срока на валидност на настоящите им условия по продукти.

Срочни депозити

ПроКредит банк промени политиката си за клиенти със спестявания. Според новите условия за клиенти със спестявания и без разплащателна сметка след 01.01.2018 г. при настъпване на падеж, депозираните средства ще се олихвяват с лихвен процент 0%.

Д-Банк понижи лихвените нива по преобладаващата част от срочните депозити в лева и евро. Корекциите бяха с 0,05-0,10 пр.п.

Спестовни сметки

По данни на анализаторите от MoitePari.bg само една банка е предприела корекции в офертите по безсрочни депозити през януари. Ниската активност при тези продукти е обичайна.
В първата част на януари Банка Пиреос понижи лихвените нива по спестовна сметка "Автономия”. При сметната в лева , при суми от 10 000 до 100 000 лв. лихвата спадна с 0,05 пр.п., а при суми над 100 000 лв. лихвата спадна с 0,18 пр.п.

Потребителски кредити

Пощенска банка понижи лихвите при стандартните си и преференциалните си оферти. При тези оферти лихвените нива се понижиха с 0,25 пр.п. и са в сила от началото на януари.

В края на месеца банката започна промоционална кампания по новоотпуснати кредити по програма "Повече днес". В периода от 30.01.2018г до 31.03.2018г. кредитополучателите ще участват автоматично в томбола за пътуване за двама с три нощувки в 4-звезден хотел до Венеция, Виена или Прага.

От 02.01.2018 г. Райфайзенбанк стартира с нов промоционален потребителски кредит "Ексклузив". Лихвата по кредита е 4,70% и е фиксирана за първата година. Специфичното е, че минималната сума, за която може да се кандидатства е 25 000 лв., а максималната 50 000 лв., а срока на изплащане не може да надвишава 48 месеца. Промоционалните условия са валидни от 02.01.2018г.-15.04.2018г.вкл.

Д-Банк удължи промоционалната си кампания за потребителски кредити. Според нейните условия банката предоставя отстъпка от стандартната лихва при ползване на пакетна програма "Алегро" и "Модерато". При различните варианти отстъпката е между 0,40 и 0,50 пр.п. Промоционалните условия са валидни до края на януари.

Банка Алианц подобри условията за потребителски кредити, като понижи с 0,50 пр.п. лихвените нива по стандартните си оферти. Това се случи в началото на януари.

Societe Generale Експресбанк подобри условията по потребителски кредити в началото на месеца, понижавайки размера на еднократната такса за одобрение при отпускане на кредит. Понижението на таксата се забеляза при кредити с размер над 5000 лв.
Банката не удължи срока на промоционалната кампания при кредита с лихва 4,44% и промоционалния кредит "Експресо". Вместо тези оферти банката започна предлагане на нов фиксиран кредит, при който сумата, за която може да се кандидатства е 4900 лв., а срока на изплащане може да бъде само 5 години. Кредитът е без такса за одобрение.

ОББ удължи с един месец срока на промоцията при "Обединен кредит" без превод на работна заплата. Банката няма да начислява такса за кандидатстване  за всички нови молби за кредит, подадени до 31.01.2018 г.

Банка Пиреос промени таксата за "Пиреос пакет заплата" и таксата за поддържане на дебитна карта. Таксата за пакет се увеличи с 9 ст. (от 3,70 на 3,79 лв.), а тази за поддръжка на дебитна карта стана 1,20 лв. (от 1,15 лв.).

Жилищни и ипотечни кредити

Новата година започна с неособено висока активност на банките по отношение на желанието из за промени по жилищни и ипотечни кредити. Това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за януари. Само 3 банки бяха активни с новости по техните продукти, като само 2 от тях ги подобриха, а третата леко влоши.

В началото на януари ОББ стартира промоционална кампания по своите продукти. Промените, които бяха предприети бяха следните:
-Понижаване на лихвените нива по многоцелевия ипотечен кредит с 0,243 пр.п. в лева и с 0,712 пр.п. в евро.
-Банката промени максималният процент на финансиране като той вече е 90% при ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, кредит за рефинансиране и кредит за строителство. При същите продукти, когато покупката или строителството на недвижимия е с инвестиционна цел, максималното финансиране е 80%. В допълнение към тези промени, максималното съотношение дълг/нетен доход се променя до 65%.
- Промени претърпява максималния срок, за който може да бъде отпуснат кредита. За неинвестиционни цели – 30 години, за инвестиционни – 20 години. Въвежда се и нова скала за определяне на минималния изискуем доход на домакинството (социален минимум).
Промоцията беше до края месеца.

Следващата банка с промени беше ПроКредит банк. При нея таксата за оценка на обезпечението се промени от 140 лв. на 180 лв., а месечната такса за обслужване на сметка от 4 лв., на 8 лв.

УниКредит Булбанк също предприе промени по своите продукти, които не повлияха значително актуалните условия. По своя кредит с плаваща лихва за целия период банката определи 80% максимално финансиране при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя (85% преди това) и запази лихвените нива, валидни за това финансиране. Аналогични бяха промените и при универсалния кредит на банката. За този прудкт тя определи 70% максимално финансиране при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя (75% преди това) и също запази лихвените нива, валидни за това финансиране.

Следващата банка с промени беше Пощенска банка. Основната посока на корекциите беше понижаване на лихвените нива по продуктите й. По "Спестовен кредит" и потребителския кредит с ипотека лихвите бяха понижени с 0,50 пр.п. При кредита с фиксирана лихва за 5 г., лихвата за петгодишния период беше понижена с 0,40 пр.п., а за останалия – с 1,20 пр.п. Промоционалните условия са в сила до 31.03.2018 г.

В края на месеца изтече срокът на валидност на промоционалните условия по продуктите на Алианц Банк България, но той беше удължен с още 2 месеца до 31.03.2018 г.

С удължен срок на актуалните условия по продукти беше и Банка ДСК. Настоящите условия по продукти са в сила до 28.02.2018 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Единствената банка с промени в тримесечните индекси за депозити на MoitePari.bg беше Д-Банк. Банката понижи лихвата по депозит "Макси", който участва в левовия и евровия индекс. В резултат на това ЕГЛ на офертата спадна с 0,05 пр.п. Тази единствена промяна не доведе до съществена промяна в крайната стойност на индексите. Индексът в лева и евро в края на януари е 0,058%.

Потребителски кредити

Без поръчител

Банките, които предприеха корекции в офертите, участващи в индекса бяха: ДСК, Пиреос, Алианц и Societe Generale Експресбанк. Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,76 пр.п. Банка Пиреос увеличи размера на месечната такса за поддръжка на дебитна карта, свързана с промоционалния потребителски кредит. Таксата от 1,15 лв. стана 1,20 лв. месечно. Societe Generale Експресбанк промени прага на сумите, според които начислява еднократна такса в началото на кредита. Офертата участваща в индекса влоши своето представяне, тъй като с промяната тази такса се увеличи с 15 лв. (от 135 лв. на 150 лв.). Това доведе до повишаване и в крайната цена на кредита, като ГПР се повиши с 0,32 пр.п. (от 13,26% на 13,58%). Единствено банка Алианц подобри офертата си, като понижи лихвата по стандартния потребителски кредит с 0,5 пр.п. Това доведе до поевтиняване на тази оферта, като ГПР спадна с 0,55 пр.п. Всичките тези промени през месеца доведоха до влошаване в стойността на индекса, който в края на януари се увеличи с 0,24 пр.п., спрямо месец по-рано (от 12,00% в края на декември на 12,24% в края на януари).

С поръчител

Две банки промениха офертите си, участващи в индекса. Това бяха ДСК и Алианц.  Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,46 пр.п. Банка Алианц подобри офертата си, като понижи лихвата по стандартния потребителски кредит с 0,5 пр.п. Това доведе до поевтиняване на тази оферта, като ГПР спадна с 0,55 пр.п. Въпреки това подобрение, високият относителен дял на ДСК доведе до покачване в крайната стойност на индекса. В края на януари той се покачи с 0,22 пр.п. (от 12,12% в края на януари на 12,34%).

Ипотечни кредити в лева и евро

През изминалия месец промените в условията по продуктите на банките не бяха много, поради което и банките, повлияли индексите бяха също малко. При индекса в лева, нито една банка не повлия стойността му в следствие на промени в най-добата й оферта. Въпреки това, индексът отбеляза незначително повишение от 1 б.п. То се дължи на промяна в теглата на банките, включени в него. Към 31.12.2017 г. банките с относително по-скъпи оферти, в сравнение с останалите в индекса, увеличават своя дял. Сумарният ефект от това рефлектира в минималното изменение през януари, което достигна ниво от 4,75%.
При евровия индекс промените през януари бяха в сходна посока. За разлика от левовия, тук една банка подобри най-доброто си предложение с 0,82 пр.п. Банката е Пощенска банка, а подобрението се дължи на понижаване на лихвените нива, валидни за тази оферта. В комбинация с промяната на теглата на банките в индекса, кумулативният ефект в него се изрази в понижение със 17 б.п. Така евровият индекс достигна ниво от 4,94%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив