21 Август 2019, 10:35 Днес (5) | Вчера (15)

Прогноза: Активите в доброволните пенсионни фондове ще забавят темпа си на увеличение

25 Февруари 2019 14:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 25 февруари 2019, 14:06

Финансовите посредници очакват по-ниска инфлация и по-висок растеж на заетостта през първото тримесечие на 2019 г.

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация леко се повишава, а темпът на икономически растеж през първото тримесечие на 2019 г. ще се запази. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания". Финансовите посредници очакват по-ниска инфлация и по-висок растеж на заетостта през първото тримесечие на 2019 г. Според резултатите от анкетата, индексите на БФБ ще понижат леко стойността си през първото тримесечие на годината, а валутният курс на лева спрямо щатския долар слабо ще се повиши.

Кредитирането ще продължава да нараства през първото тримесечие на годината. Обобщената оценка на анкетираните показва очаквания умерения растеж на новите кредити да продължи, като балансовата оценка е по-висока спрямо предходното издание. Прогнозите на търговските банки тогава се реализираха. Обемът на новите кредити за НФП и домакинства се увеличи с 24% през последното тримесечие на 2018 г. спрямо третото.

Развитието на кредитите в частния сектор беше във възходяща посока през цялата 2018 г., съпроводено с трайна тенденция на намаляване на дела и размера на необслужваните кредити. През последното тримесечие на годината растежът се ускори, както за тези на НФП, така и по-осезаемо за домакинствата заради потребителските и жилищни кредити, чийто годишен растеж в края на декември беше съответно 17.7% и 11.4%.

По-голямо ускорение се очаква при растежа на кредитите за фирми, при овърдрафта и дългосрочните кредити, което е в съответствие с отчетеното ускорение през последното тримесечие, с което очакванията на финансовите посредници в миналото издание се реализираха и в този сегмент. В края на 2018 г. годишният растеж на кредитите на фирми с матуритет над 5 г. нараснаха с 8.5% при 5.4% в края на септември.

При кредита за домакинства се очаква слабо забавяне на растежа при дългосрочните кредити, а тези в евро ще отчетат леко намаление през първото тримесечие според търговските банки. Прогнозите на анкетираните в предходното издание по отношение на дългосрочните кредити за домакинства се реализираха. Към края на декември кредитите над 5 години на домакинствата общо, ускориха леко растежа си към края на годината до 13.8%, при 13.4% в края на септемв-ри. Спад от 3.3% бе отчетен само в сегмента на "други кредити", при намаление от 7.2% в края на трето тримесечие.

Прогнозата на финансовите посредници по отношение на привлечените депозити от нефинансови предприятия и домакинства потвърждава текущото развитие и висока ликвидност на банковата система. В края на 2018 г. депозитите на НФП и домакинства, общо се увеличиха със 7.3% спрямо година по-рано, с което очакванията им от миналата анкета се потвърдиха. Търговските банки считат, че депозитите на домакинства ще ускорят растежа си през първото тримесечие, а тези, привлечени от чуждестранни финансови институции, ще задълбочат намалението си.

Конкуренцията от страна на другите небанкови финансови институции и на лизинговите компании ще продължава да се увеличава, дори по-ускорено спрямо оценката в предходната анкета. Очакванията на търговските банки са логични на фона на последната отчетна статистика на БНБ към края на деветмесечието на 2018 г., която показва значително нарастване на вземанията на лизинговите компании по оперативен и финансов лизинг. Към края на септември 2018 г. те са почти 4 млрд. лв., или с 11.7% повече спрямо същия период на 2017 г. и 2.3% спрямо юни 2018 г.

Пенсионноосигурителните дружества са с най-оптимистични нагласи по отношение развитието на сектора си в това издание, спрямо очакванията на УД и инвестиционните посредници.

Прогнозите им за първото тримесечие на годината са акумулираните активи в допълнителните задължителни пенсионни фондове (ДЗПФ), както и броят на осигурените лица в тях да продължат да нарастват умерено. В същото време акумулираните в допълнителните доброволни пенсионни фондове (ДДПФ) активи леко ще забавят темпа си на увеличение, а балансовата оценка относно броя на осигурените в тях запазва стойността си от предходното издание.

Очакванията на ПОД за последното тримесечие на 2018 г. по отношение на запазване на стойността на един дял не се реализираха. Годишната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.12.2016–31.12.2018 г. спрямо тази за двугодишния период към деветмесечието отчете намаление. Стойностите на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към края на 2018 г. като цяло бяха по-ниски спрямо отчетените в края на септември 2018 г. На фона на отчетеното понижение, но при продължаващо нарастване на доходите през трето тримесечие на 2018 г., очакванията на ПОД за първото тримесечие на 2019 г. са за умерено нарастване на стойността на един дял както в ДЗПФ, така и в ДДПФ. Конкуренцията между ПОД ще нараства и през първите три месеца на 2019 г., като консолидираната оценка се повишава спрямо предходната анкета.

Към деветмесечието на 2018 г. отраслите с най-висок реален растеж в брутната добавена стойност на БВП са: операции с недвижими имоти, финансови и застрахователни дейности, строителство.

Като допълнителен коментар по темата от страна на управляващите дружества бе получено мнение, че устойчивото нарастване на доходите в периода 2009–2014 г., както и периода на спад на цените на жилища (2011 г. – до трето тримесечие на 2015 г. вкл.) са улеснили достъпа до жилище. Тенденцията на увеличение на доходите се запази и след съживяването на пазара на жилища в среда на намаляващи лихвени проценти. Това според УД е направило достъпа до заемни ресурси и до жилища още по-висок. От друга страна, според посочилото коментара УД, дългосрочните фактори като демографски и по-краткосрочни като по-високо предлагане ще задържат нарастването на цените на жилища.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив