13 Април 2021, 01:31 Днес (0) | Вчера (15)

Първо тримесечие/2020: 4,6% безработица, икономическата активност и заетостта намаляват

15 Май 2020 11:18 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 15 май 2020, 13:07

67 хиляди са обезкуражените лица в активна възраст

През първото тримесечие на 2020 година коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 71.4%, като в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. намалява с 0.5 процентни пункта, съобщиха от Националната статистика. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и е 68.1%. Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 0.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2019 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 67.4 хил., или 5.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 107.2 хил., от които 1 667.1 хил. мъже и 1 440.1 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.4%, като при мъжете този дял е 58.7%, а при жените - 46.7%.
През първото тримесечие на 2020 г. 1 987.3 хил., или 64.0% от заетите лица, са в сектора на услугите, 935.6 хил. (30.1%) - в индустрията, и 184.3 хил. (5.9%) - в селското, горското и рибното стопанство. От всички заети 3.1% (96.8 хил.) са работодатели, 6.9% (214.8 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.4% (2 777.4 хил.) - наети лица, и 0.6% (18.2 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 086.1 хил. (75.1%) работят в частния сектор, а 691.4 хил. (24.9%) - в обществения.
Броят на наетите лица с временна работа e 87.3 хил., или 3.1% от всички наети лица.
През първото тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 015.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.1% (72.2% за мъжете и 63.9% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.5% (42.5% за мъжете и 32.3% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.0%, съответно 77.4% за мъжете и 68.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) остава почти непроменен, като се наблюдава увеличение при мъжете (с 0.4 процентни пункта) и намаление при жените (с 0.7 процентни пункта).
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 595.2 хил., или 62.9% от населението в същата възрастова група (66.9% от мъжете и 59.1% от жените).

През първото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 148.9 хил., от които 86.0 хил. (57.8%) са мъже и 62.9 хил. (42.2%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.9% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво, съобщиха от Националната статистика.
От всички безработни лица 11.2% са с висше образование, 49.7% - със средно, и 39.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.7% за висше образование, 4.0% за средно образование и 14.1% за основно и по-ниско образование.
През първото тримесечие на 2020 г. продължително безработни (от една или повече години) са 74.5 хил., или 50.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - 2.6% за мъжете и 1.9% за жените.
От общия брой на безработните лица 23.5 хил., или 15.8%, търсят първа работа.
През първото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. остава почти непроменен. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.7% - с 0.3 процентни пункта по-висок спрямо първото тримесечие на 2019 г., докато при жените коефициентът намалява с 0.4 процентни пункта и достига 6.8%.
През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 668.5 хил., от които 1 085.9 хил. (40.7%) са мъже и 1 582.6 хил. (59.3%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 268.1 хил., или 28.6% от населението в същата възрастова група.

Вчера НСИ излезе с данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. Според информацията, те намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2019 г. и достигат 2.26 милиона.
През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1317 лева.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив