28 Февруари 2021, 01:54 Днес (0) | Вчера (0)

Синдикат обяви: Допълнителната пенсия не може да е основна. Пенсионните дружества скочиха: Ще ограничите правата на 3 млн. трудещи се

29 Януари 2021 13:33 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 29 януари 2021, 13:21

Българската асоциация на пенсионноосигурителните дружества се обяви против становището на КНСБ по промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), което бе внесено между двете пленарни четения в Народното събрание. "С настойчивото повтаряне на едни доказано неработещи и отхвърлени на всички нива на тристранния и обществен диалог предложения на практика се обезсмисля цялата реформа в пенсионно осигурителната система в страната, започната през 1999 г., с активното участие на КНСБ", посочват от асоциацията на пенсионните дружества. Те изброяват някои от аргументите, които правят предложенията на КНСБ несъстоятелни. Предложението за единствена и само на един вид пенсия от УПФ (пожизнена, без право на унаследяване и без оглед на нейния размер) цели приравняване на вида пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО и от Универсалните пенсионни фондове, което отнема възможността на хората да се възползват от предимствата на универсалните фондове. Създава се реална опасност, работещите да бъдат лишени от средствата в собствените им партиди, както и предпоставки, допълнително стимулиращи прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към ДОО. Пряко ще бъдат ощетени 1/3 от хората, които няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране, а само навършена възраст. Ако бъдат приети предложенията на КНСБ, те няма да получат достъп до своите спестявания, които ще бъдат единственият им доход от пенсионната система за периода до придобиване на право за получаване на пенсия от държавата. Предложението накърнява правата на наследниците на осигурените в универсални фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари, в универсален фонд, ако предложенията бъдат приети.
От Асоциацията на пенсионните компании се надават предложенията на синдиката да не бъдат взети под внимание при окончателното гласуване на текстовете в парламентарната зала. Предложенията на КНСБ ще ограничат правата на 3 млн. трудещи се българи и на техните наследници и ще доведат до задълбочаване на проблемите, породени от демографската криза и лишаването на българската икономика от милиарди левове инвестиционен ресурс.

ОТ КНСБ обявиха, че изплащането на допълнителната пенсия от втория стълб на пенсионното осигуряване и на тази за осигурителен стаж и възраст трябва да започва в един и същ момент. Според синдиката това, че пенсията от втория стълб ще може да се получи единствено при навършена пенсионна възраст, както и че допълнителната пожизнена пенсия за някои категории осигурени ще се получава до една година като основна е погрешно, защото по този начин се подменя замисълът на многостълбовата пенсионна система и се  разменят ролите на основната и допълнителната пенсия. "Предложението на вносителя, освен че напуска философията на пенсионната реформа, съдържа и определена доза дискриминация, обвързано със състоянието на индивидуалната партида на лицата. Трябва да се има предвид, че по данни на пенсионните дружества,  нито към момента, нито в перспектива правото на ранно получаване на пенсия от втория стълб в предложения вид би се реализирало, освен за единици осигурени лица. Ясно е, че при около 9-10 хиляди лева средно натрупване в партидите на осигурените лица (по очаквания за края на 2021 г.) няма как да се генерира допълнителна пенсия в размер на 300 лв. на месец, колкото е минималната в първия стълб към момента, считат от КНСБ.Според експертите в организацията това е неработеща норма, доколкото средното натрупване в една осигурителна партида и в бъдеще няма да генерира подобна възможност, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст също ще продължи да нараства. КНСБ предлага още да се създаде законов ред и начин НОИ и пенсионните дружества да се произнасят така, че лицата да могат  да направят информиран избор –  дали да получават само една пенсия от първия стълб (без да се намалява техният индивидуален коефициент), или две пенсии от първия и втория капиталов стълб, ако преценят, че това им е по-изгодно. НОИ  може да определя размера на пенсията от ДОО с и без намалението на индивидуалния коефициент, а дружествата – съответно размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ. Това ще трябва да се случва непосредствено при реализиране на правата на осигурените едновременно от двата стълба, за да могат да вземат достатъчно информирано решение. При избор да се получава пенсия само от НОИ, лицата ще трябва еднократно да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", посочват от КНСБ.

Прилагаме пълния текст на Становището на БАДДПО, изпратено на 27.01.2021 г. до Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и до Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание:

Уважаеми Д-Р Адемов,
Уважаема Госпожо Стоянова,
С настоящото писмо, бих искала да Ви информирам, че всички пенсионноосигурителни дружества - членове на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) се запознаха и обсъдиха с нужното внимание публикуваното Становище на КНСБ с изх. № 02-01-22/12.01.2021 г. относно ЗИД на КСО.
В резултат на извършеното обсъждане, от БАДДПО бихме желали да Ви представим следното наше становище:
1. Считаме, че предлаганото от КНСБ приравняване на условията за придобиване право на пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ) с условията за получаване на пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО уврежда интересите на осигурените лица.
Лицата, които са се осигурявали на минимален осигурителен доход, биха изгубили своите средства, натрупани в УПФ, ако решат да ги прехвърлят във фонд "Пенсии" на ДОО, защото държавната им пенсия няма да бъде увеличена. Същевременно, предвид минималния й размер, същата не може да бъде и намалена, съответно тези лица ще продължат да получават минимална пенсия, но същевременно ще изгубят средствата си в УПФ, което обезсмисля избора им да прехвърлят парите си от универсалния фонд. Ако средствата им останат в УПФ (макар и да са в нисък размер), то лицата съгласно предложения от МС Законопроект биха могли да ги изтеглят еднократно или разсрочено.
Ощетени при т.нар. "избор на осигуряване" биха били и лицата с непълен осигурителен стаж, както и наследниците на починалите осигурени лица. По наши разчети над 1/3 от лицата няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране, а само навършена възраст. В този смисъл, съгласно предлагания от МС ЗИД на КСО, този значителен брой лица могат да разчитат на натрупаните си в УПФ средства (макар и с нисък размер) и да имат достъп до тях при навършване на пенсионна възраст, т.е. преди да са получили държавната си пенсия ще имат доход. Не малък брой лица най-вероятно никога няма да достигнат изискуемия от държавата осигурителен стаж, поради което и предвид изложения от нас аргумент чрез предложението на КНСБ на практика те ще бъдат лишени от личните си спестявания в УПФ.
2. Считаме, че предложението на КНСБ за унифициране на условията за пенсията от ДОО и УПФ, без възможност за видове пенсионни продукти от пенсионноосигурителните дружества, отново е в ущърб на осигурените лица. Всъщност, предлаганата със Законопроекта пенсия от УПФ е само една - лична, пожизнена. Еднократните и разсрочени плащания са допустими само в случаите, когато натрупаните средства по индивидуалните партиди в УПФ са недостатъчни за формиране на определен размер на пенсия, който е икономически оправдан да бъде изплащан пожизнено. Изплащането на пенсии с незначителен месечен размер не е в интерес нито на осигуреното лице, нито на пенсионноосигурителните дружества. Ето защо, нашето мнение е категорично, че предлагането единствено и само на един вид пенсия от УПФ (пожизнена, без право на унаследяване и без оглед на нейния размер) цели приравняване на вида пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО и от УПФ, което отнема предимствата на УПФ, има реална опасност да се лишат хората от собствените им партиди и биха се създали предпоставки, допълнително стимулиращи прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към ДОО. Наред с това, акцентираме на колосалните различия в начина, по който се отчита стажа при солидарния стълб (НОИ), при който има чести случаи на неплатени вноски, но запазени пенсионни права спрямо втория стълб, при който се захранват партидите на лицата само при реално постъпили вноски. Това е достатъчно основание, което доказва колко е грешен подходът и прави самото предложение на КНСБ неприложимо. Както Асоциацията винаги е отстоявала твърда позиция по отношение на всички опити за приравняване на условията за придобиване на пенсионни права за пенсия от държавния стълб и ДЗПО, така и сега БАДДПО изрично не приема предложенията и исканията на КНСБ. Надяваме се, че горните бележки и обосновано становище ще бъдат взети под внимание при взимане на окончателно решение за придържането към настоящия вариант на ЗИД на КСО и недопускане на промени в ущърб на интересите на осигурените лица.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив