27 Май 2020, 16:39 Днес (18) | Вчера (14)

Статистиката отчете 5% безработица през третото тримесечие на 2018 г.

14 Ноември 2018 15:24 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 14 ноември 2018, 13:27

През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 168.3 хил., от които 97.2 хил. (57.7%) са мъже и 71.1 хил. (42.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.0% и в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.4%, а за жените – 4.5%, съобщиха от Националната статистика.
От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 49.2% - със средно, и 37.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.3% за висше образование, 4.3% за средно образование и 14.0% за основно и по-ниско образование.
През третото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 62.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1% - 3.4% за мъжете и 2.8% за жените.
От общия брой на безработните лица 33.0 хил., или 19.6%, търсят първа работа.
През третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.2% - с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.8%, а при жените - 7.2%, като за посочения период намалява съответно с 1.5 и 2.2 процентни пункта.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.3 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.
Коефициентът на безработица е 5.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2017 година.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 244.8 хил., или 27.5% от населението в същата възрастова група. От тях 78.8 хил., или 6.3%, са обезкуражени лица.

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 205.3 хил., като 1 712.2 хил. са мъже и 1 493.2 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.3%, като при мъжете този дял е 59.4%, а при жените - 47.8%.
През третото тримесечие на 2018 г. 2 006.5 хил. души, или 62.6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 974.1 хил. (30.4%) работят в индустрията и 224.7 хил. (7.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3.6% (116.5 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.3% (2 831.9 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.9 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 150.3 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 681.7 хил. (24.1%) - в обществения.
С временна работа са 139.5 хил., или 4.9% от наетите лица.
През третото тримесечие на 2018 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 115.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.8% (72.6% за мъжете и 65.0% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 41.9% (47.2% за мъжете и 36.3% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.5%, съответно 77.6% за мъжете и 69.3% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост (20 - 64 години) е по-висок с 0.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 0.3 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 595.5 хил., или 61.7% от населението в същата възрастова група (66.5% от мъжете и 57.3% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.3 процентни пункта (с 2.0 процентни пункта при мъжете и с 0.6 процентни пункта при жените).

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив