12 Декември 2018, 23:38 Днес (18) | Вчера (17)

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 310.6 млн. евро

19 Февруари 2018 14:44 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 февруари 2018, 14:52

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 310.6 млн. евро при дефицит от 248.5 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2504
млн. евро (4.9% от БВП) при излишък от 3631.3 млн. евро (7.5% от БВП) за януари – декември 2016 г., съобщиха от БНБ.
За декември 2017 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 407.6 млн. евро при дефицит от 274.5 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на
1980.2 млн. евро (3.9% от БВП) при излишък от 2561.4 млн. евро (5.3% от БВП) за януари – декември 2016 г. Търговското салдо за декември 2017 г. е отрицателно в размер на 474.8 млн. евро при дефицит от 155.4 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 2041 млн. евро (4% от БВП) при дефицит от 984.4 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2016 г.
Износът на стоки е 2105 млн. евро за декември 2017 г., като се повишава със 73.7 млн. евро (3.6%) в сравнение с
този за декември 2016 г. (2031.3 млн. евро). За януари – декември 2017 г. износът е 25 818.2 млн. евро (50.6% от БВП), като нараства с 2714.7 млн. евро (11.8%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (23 103.6 млн. евро, 48% от БВП). Износът за януари – декември 2016 г. нараства на годишна база с 5.4%.

Вносът на стоки за декември 2017 г. е 2579.8 млн. евро, като нараства с 393 млн. евро (18%) спрямо декември 2016 г. (2186.7 млн. евро). За януари – декември 2017 г. вносът е 27 859.3 млн. евро (54.6% от БВП), като се увеличава с 3771.3 млн. евро (15.7%) спрямо същия период на 2016 г. (24 088 млн. евро, 50.1% от БВП). Вносът за януари – декември 2016 г. намалява на годишна база с 1.8%.

Салдото по услугите е положително в размер на 27.4 млн. евро при положително салдо от 58.5 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. салдото е положително в размер на 2982.4 млн. евро (5.9% от БВП) при положително салдо от 3092.3 млн. евро (6.4% от БВП) за януари – декември 2016 г. Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за декември 2017 г. е отрицателно в размер на 56.9 млн. евро при отрицателно салдо от 230.6 млн. евро за декември 2016 г.
За януари – декември 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 534 млн. евро (1% от БВП) при отрицателно салдо от 1131 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2016 г.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 96.7 млн. евро при положително салдо от 53 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. салдото е положително в размер на 1572.7 млн. евро (3.1% от БВП) при положително салдо от 1584.6 млн. евро (3.3% от БВП) за същия период на 2016 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 97 млн. евро при положителна стойност от 26 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. капиталовата сметка е положителна – 523.8 млн. евро (1% от БВП), при положителна стойност от 1069.9 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – декември 2016 г.
Финансовата сметка за декември 2017 г. е положителна в размер на 569.8 млн. евро при положителна стойност от
149 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. финансовата сметка е положителна – 2380.9 млн. евро (4.7% от БВП), при положителна стойност от 4307.6 млн. евро (9% от БВП) за същия период на 2016 г.

 Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 18.7 млн. евро при положително салдо от 368.7 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 626.3 млн. евро (1.2% от БВП) при отрицателно салдо от 339.8 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2016 г.
Преките инвестиции – активи се повишават с 351.2 млн. евро при увеличение със 199 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. те се увеличават със 738 млн. евро (1.4% от БВП) при ръст от 702.2 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2016 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 332.5 млн. евро при понижение със 169.7 млн. евро за декември 2016 г.
За януари – декември 2017 г. те нарастват с 1364.4 млн. евро (2.7% от БВП) при увеличение с 1042 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – декември 2016 г.
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 310.1 млн. евро при положителна стойност от 267.4 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. салдото е положително в размер на 2648.7 млн. евро (5.2% от БВП) при отрицателно салдо от 630.4 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Портфейлните инвестиции – активи за декември 2017 г. се повишават с 265.9 млн. евро при увеличение с 279.1 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. те се повишават с 1767.4 млн. евро (3.5% от БВП) при увеличение със 783.8 млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на 2016 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за декември 2017 г. намаляват с 44.2 млн. евро при повишение с 11.7 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават с 881.3 млн. евро (1.7% от БВП) при увеличение с 1414.2 млн. евро (2.9% от БВП) за същия период на 2016 г.
Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 1219.7 млн. евро при отрицателно салдо от 940.5 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. салдото е положително в размер на 481.7 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 1826.9 млн. евро (3.8% от БВП) за януари – декември 2016 г.
Други инвестиции – активи се понижават с 1174.7 млн. евро при намаление със 157.5 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. те се повишават със 713.9 млн. евро (1.4% от БВП) при увеличение с 1844.1 млн. евро (3.8% от БВП) за същия период на 2016 г.
Други инвестиции – пасиви за декември 2017 г. се повишават с 45 млн. евро при увеличение със 782.9 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. те нарастват с 232.2 млн. евро (0.5% от БВП) при повишение със 17.2 млн. евро (0.04% от БВП) за същия период на 2016 г.
Резервните активи на БНБ се повишават с 1472.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 451.1 млн. евро за декември 2016 г. За януари – декември 2017 г. те намаляват с 98.9 млн. евро (0.2% от БВП) при увеличение с 3467.3 млн. евро (7.2% от БВП) за същия период на 2016 г.
Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 880.3 млн. евро при положителна стойност от 397.5 млн. евро за декември 2016 г. По предварителни данни за януари – декември 2017 г. статията е отрицателна в размер на 123.1 млн. евро (0.2% от БВП) при положителна стойност от 676.3 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2016 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:11 10 Декември 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7200
GBP 2.4796 2.4887 2.1954
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив