26 Май 2018, 22:57 Днес (0) | Вчера (9)

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 88.3 млн. евро

19 Юни 2017 15:39 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 юни 2017, 16:04

Износът за януари – април 2016 г. намалява на годишна база с 3.6%

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 88.3 млн. евро при дефицит от 61.5 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 3.3 млн. евро (0.01% от БВП при излишък от 718.6 млн. евро (1.5% от БВП) за януари – април 2016 г., съобщи БНБ.
За април 2017 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 97.3 млн. евро, при дефицит от 81.8 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 124.9 млн. евро (0.3% от БВП) при излишък от 136.9 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – април 2016 г. Търговското салдо за април 2017 г. е отрицателно в размер на 289.6 млн. евро при дефицит от 140.2 млн. евро за
април 2016 г. За януари – април 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 994 млн. евро (2% от БВП) при дефицит от 495.7 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2016 г.
Износът на стоки е 2010.6 млн. евро за април 2017 г., като се повишава с 236.3 млн. евро (13.3%) в сравнение с този за април 2016 г. (1774.3 млн. евро). За януари – април 2017 г. износът е 7954.1 млн. евро (16.3% от БВП), като нараства с 1047.5 млн. евро (15.2%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (6906.6 млн. евро, 14.6% от БВП).

Износът за януари – април 2016 г. намалява на годишна база с 3.6%.

Вносът на стоки за април 2017 г. е 2300.3 млн. евро, като нараства с 385.8 млн. евро (20.2%) спрямо април 2016 г.(1914.5 млн. евро). За януари – април 2017 г. вносът е 8948.1 млн. евро (18.4% от БВП), като се увеличава с 1545.8 млн. евро (20.9%) спрямо същия период на 2016 г. (7402.3 млн. евро, 15.6% от БВП). Вносът за януари – април 2016 г. намалява на годишна база със 7.6%.
Салдото по услугите е положително в размер на 45.4 млн. евро при положително салдо от 84.7 млн. за април 2016 г. За януари – април 2017 г. салдото е положително в размер на 426.3 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 480.6 млн. евро (1% от БВП) за януари – април 2016 г.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за април 2017 г. е положително в размер на 34.5 млн. евро при отрицателно салдо от 96.3 млн. евро за април 2016 г.
За януари – април 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 141 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 416 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2016 г.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 112.4 млн. евро при положително салдо от 69.9 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. салдото е положително в размер на 583.8 млн. евро (1.2% от БВП) при положително салдо от 568 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2016 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 9 млн. евро при положителна стойност от 20.3 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. капиталовата сметка е положителна – 121.6 млн. евро (0.2% от БВП), при положителна стойност от 581.7 млн. евро (1.2% от БВП) за януари – април 2016 г.
Финансовата сметка за април 2017 г. е отрицателна в размер на 437 млн. евро при отрицателна стойност от 487.2 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. финансовата сметка е положителна – 180.5 млн. евро (0.4% от БВП), при положителна стойност от 593.2 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на 2016 г.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 12.7 млн. евро при отрицателно салдо от 187.2 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 33.6 млн. Евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 392.4 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2016 г.
Преките инвестиции – активи се увеличават с 9.3 млн. евро при увеличение с 25.8 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те се увеличават със 148.9 млн. евро (0.3% от БВП) при ръст от 62 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2016 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 21.9 млн. евро при увеличение с 213 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те нарастват със 182.5 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение с 454.4 млн. евро (1% от БВП) за януари – април 2016 г.
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 131.9 млн. евро при отрицателна стойност от 111.3 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. салдото е положително в размер на 299.6 млн. евро (0.6% от БВП) при отрицателно салдо от 1146.8 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2016 г.
Портфейлните инвестиции – активи за април 2017 г. се повишават с 6.1 млн. евро при намаление с 87.1 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те се повишават с 207.2 млн. евро (0.4% от БВП) при намаление от 21 млн. евро (0.04% от БВП) за същия период на 2016 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за април 2017 г. нарастват със 138 млн. евро при увеличение с 24.2 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават с 92.4 млн. Евро (0.2% от БВП) при увеличение с 1125.7 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2016 г.
Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 100.1 млн. евро при отрицателно салдо от 444.4 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. салдото е положително в размер на 229.9 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 1004.9 млн. евро (2.1% от БВП) за януари – април 2016 г.
Други инвестиции – активи нарастват с 359.2 млн. евро при увеличение със 153.6 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те се повишават с 428.4 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 1088.7 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2016 г.
Други инвестиции – пасиви за април 2017 г. се увеличават с 259.1 млн. евро при увеличение с 598 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те нарастват със 198.5 млн. евро (0.4% от БВП) при повишение от 83.8 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2016 г.
Резервните активи на БНБ се понижават с 379.5 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 243.7 млн. евро за април 2016 г. За януари – април 2017 г. те намаляват с 302.4 млн. евро (0.6% от БВП) при повишение с 1170.7 млн. евро (2.5% от БВП) за същия период на 2016 г.
Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 348.7 млн. евро при отрицателна стойност от 425.8 млн. евро за април 2016 г. По предварителни данни за януари – април 2017 г. статията е положителна в размер на 183.8 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателна стойност от 125.4 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:17 24 Май 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6705
GBP 2.4796 2.4887 2.2237
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив