23 Април 2021, 16:39 Днес (13) | Вчера (16)

Промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

05 Ноември 2003 в-к "Дневник" по статията работи:
A+ A-

Вержиния Заркова, началник отдел в НОИ

С постановление на Министерски съвет № 221, (ДВ, бр. 91 от 2003 г.) са направени изменения и допълнения на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Измененията влизат в сила от 18 ноември 2003 г.

С новосъздадената ал. 5 на чл. 3 от наредбата за първи път се дава възможност на самоосигуряващите се лица да внасят авансово вноските си за държавно обществено осигуряване.

Досега такава възможност съществуваше само по отношение на здравните вноски. Задължително условие обаче, за да се ползват от това право, е самоосигуряващите се да внасят вноски само за фонд "Пенсии", т.е. да са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Вноските могат да се внесат върху избрания от лицата доход за определени периоди в рамките на календарната година. Важно е да се подчертае, че лицата, които са избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица трябва да продължават да внасят ежемесечно дължимите от тях вноски за държавно обществено осигуряване.

Самоосигуряващите се, които пожелаят да внесат осигурителните си вноски авансово, до края на годината трябва да продължат да подават информацията за това ежемесечно по реда, предвиден в Инструкция № 1 на Националния осигурителен институт (НОИ) за подаване на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се. Не е необходимо да подават данни ежемесечно самоосигуряващите се, без съдружниците, които са подали еднократна декларация по чл. 3а от Инструкцията за период до края на годината и внесат авансово осигурителните си вноски също до края на годината.

С новосъздадените чл. 17 и чл. 18 от наредбата се урежда държавното обществено осигуряване на лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи. Досега такава възможност за тези лица не съществуваше.

Лицата, работещи в международни органи и организации, със съгласието на компетентните български държавни органи могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран от тях месечен осигурителен доход между максималния и минималния осигурителен доход, определен в Закона за държавното обществено осигуряване. Тази разпоредба означава, че тези лица могат да внасят вноски само за фонд "Пенсии".

Осигуряването им се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им в международен орган или организация. Издаването на осигурителни книжки за лицата също се извършва чрез държавните органи.

Осигурителните вноски за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи, се внасят до 10-то число на месеца, следващ този за който се отнасят. По свое желание лицата могат да внасят вноските си и авансово, както всички други самоосигуряващи се лица. С допълнителните разпоредби на наредбата е дадена възможността на тези лица да внесат осигурителните си вноски за минало време от началото на 2000 г. Ако желаят това, работещите в международни органи и организации трябва да го направят в срок до 1 март 2004 г.

Подобна възможност е предвидена и за участниците в международни мисии, изпратени по реда на Закона за Министерство на вътрешните работи. Те могат сами за своя сметка да се осигуряват от 14 октомври 2000 г., но ако пожелаят могат да се осигурят и за периода от началото на 2000 г. Осигурителните вноски се внасят чрез Министерство на вътрешните работи, върху избран от лицата доход в размер от 2 до 10 минимални работни заплати за периода от 1 януари до 14 октомври 2000 г. Вноските се внасят в размера, определен за фонд "Пенсии".

Промяната в ал. 5 на на чл. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина уточнява, че лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, когато упражняват дейности по чл. 4, ал. 3, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец независимо от размера на полученото възнаграждение. Следва да подчертаем, че промяната е само уточняваща, тъй като на основание КСО лицата, които получават пенсии и работят без трудови правоотношения, се осигуряват само по свое желание независимо от размера на полученото по това правоотношение възнаграждение.

Във връзка с промяната на наименованието на Кодекса за задължително обществено осигуряване навсякъде в наредбата думите "Кодекс за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекс за социално осигуряване".

В чл. 2, ал. 4 от наредбата думите "Областните управления "Земеделие, гори и аграрна реформа" се заменят с "областните дирекции "Земеделие и гори".

С промяната в т. 1, ал. 4 на чл. 1 от наредбата се дава възможност на медицинските специалисти да провеждат държавното си обществено осигуряване като лица, упражняващи свободна професия с предварителна регистрация, определена с нормативен акт.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив