30 Септември 2020, 10:10 Днес (4) | Вчера (10)

EIOPA иска увеличение на капиталовите изисквания за застрахователите

10 Февруари 2020 17:25 АБЗ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 февруари 2020, 15:33

В края на тази година ЕК трябва да внесе промени в режима Платежоспособност ІІ, сега текат консултации с Insurance Europe

Една от основните теми, която ангажира вниманието както на застрахователите, така и на регулаторните органи на европейско ниво през последните няколко месеца, е стартиралото преразглеждане на капиталовите изискванията  за застрахователите "Платежоспособност ІІ". Платежоспособност ІІ подлежи на изменение и подобрение 5 години след влизането й в сила, като за този 5-годишен период  както адресатите й, така и надзорните органи и потребителите на застрахователни услуги се предполага, че са натрупали достатъчно опит в прилагането й и са идентифицирали евентуални несъвършенства.
През февруари 2019 г. започна процесът на преразглеждането, който трябва да мине през няколко задължителни етапа до излизането на самото предложение на Европейската комисия за изменения в директивата, което се очаква в края на 2020 или първите месеци на 2021 година. Първата стъпка беше предприета от ЕК с изпращане на формално искане за технически съвет от EIOPA как да се измени Платежоспособност ІІ. Това искане за съвет (Call for advice) на практика дава мандат на EIOPA да направи предложенията за изменения в Платежоспособност ІІ и очертава рамките на мандата - конкретните аспекти на Платежоспособност ІІ, по които ЕК счита, че са нужни промени.
Следващата важна стъпка направи EIOPA в средата на октомври 2019, като откри 3-месечна консултация по всички елементи на Платежоспособност ІІ, които според европейския надзорен орган би трябвало да се изменят. Консултацията приключи на 16 януари 2020 г. и на база на получените отговори от всички заинтересовани страни до 30 юни 2020 EIOPA трябва да представи техническото си предложение до ЕК за изменение на режима Платежоспособност ІІ.
Публичната консултация на EIOPA сама по себе си даде много важен сигнал в каква посока европейският надзорен орган ще ориентира предложенията си за промени в изискванията за платежоспособност, за отчетност и за надзор. Противно на очакванията, че планираните изменения ще адресират трите основни недостатъка, които режимът Платежоспособност ІІ демонстрира, а именно третирането на дългосрочния бизнес, отчетността и пропорционалността на изискванията, консултацията очерта  далеч по-амбициозни цели за изменения. EIOPA консултира около 125 различни промени в режима, като по-голямата част от тях биха довели до увеличение на капиталовите изисквания.
Европейският застрахователен бизнес, в лицето на  Insurance Europe (Федерацията на застрахователните асоциации в Европа) подготви и изпрати много сериозно обмислен, задълбочен и подплатен със статистически доказателства отговор на консултацията на EIOPA. Отговорът на Insurance Europe съдържа над 140 страници и в разстояние на 3 месеца премина 4 етапа на събиране на коментари, становища и съгласуване на текстовете от страна на членовете на Insurance Europe, включително от АБЗ. Документът е разработен и подписан съвместно от Insurance Europe, CFO forum (Европейската организация на финансовите директори в застраховането) и CRO Forum (Европейската организация на ръководителите на оценка на риска в застраховането).
Основната идея на становището на Insurance Europe е че рамката Платежоспособност II е добра, но има елементи, които би трябвали да се рекалибрират  и прегледът през 2020 г. е подходящата възможност това да се направи. Определено, обаче, не е необходимо да се стига до революционни промени в рамката или да се разработват решения на проблеми, които не съществуват. Това, от което Платежоспособност ІІ се нуждае, е целенасочен и съсредоточен преглед в три области: намаляване на бариерите пред дългосрочния бизнес и инвестиции, прилагане на пропорционалността на практика и намаляване на тежестта на отчитането.
Като основни ключови послания в отговора на Insurance Europe до EIOPA могат да бъдат изведени следните: разрешаване на проблема с това как Платежоспособност II третира дългосрочния бизнес на застрахователите. Това основно означава решаване на проблемите с измерването и третирането на капитала за дългосрочни спестявания и гаранции, тъй като това са продуктите, необходими на Съюза да преодолее пенсионния проблем и да подкрепи дългосрочните устойчиви инвестиционни нужди на Европа. Необходими са ясно очертани промени: за намаляване на добавката за риск; подобряване на корекцията за променливост  (Volatility Adjustment - VA) така, че да бъде по-висока и по-ефективна при намаляване на изкуствената волатилност; разрешаване на използването на динамична корекцията за променливост DVA от потребителите на стандартната формула.
Измерването и калибрирането на дългосрочния бизнес не е в съответствие с реалните рискове, които той носи. Налице са доказателства, че рисковете от дългосрочните инвестиции и гаранции са по-ниски, отколкото Платежоспособност II допуска. Последица от преувеличената оценка на дългосрочния риск е, че потребителите няма да имат достъп до някои иначе търсени дългосрочни застрахователни продукти.
Превръщане на пропорционалността на рамката Платежоспособност II в практическа реалност, за да се избегнат ненужните административни разходи, които в крайна сметка плащат клиентите. На практика пропорционалността се прилага много малко. Това трябва да бъде адресирано, за да може рамката наистина да работи за всички субекти в посока намаляване на разходите и запазване на диверсифициран и конкурентен европейски пазар, което е само в полза на потребителите.
Трябва да се направи и значително опростяване на изискванията за отчетност и оповестявания към застрахователите.  Настоящите изисквания са не само прекалено натоварващи, но и важни елементи от тях просто не се използват. Трябва да се определи каква информация всъщност е полезна за надзорните органи и потребителите. Например, обединяването на образци без намаляване на съдържанието само увеличава разходите, без да намалява тежестта за отчитане.
Ниските и отрицателните лихвени нива са реалност и е невъзможно да се предвиди точно колко по-отрицателни могат да станат. Въпреки че EIOPA се опита да направи подобни прогнози, застрахователите са на мнение, че прогнозите й са изцяло теоретични, крайни и необосновани.
Съществува глобална рамка за системен риск, но EIOPA предлага идеи да даде правомощия за налагане на допълнителни изисквания на националните надзорни органи. Като се има предвид цялата защита, която вече предлага Платежоспособност II, според Insurance Europe това няма смисъл и определено не е от полза за конкурентоспособността на европейските застрахователи.
Към настоящия момент Insurance Europe, заедно с други ключови европейски браншови организации, провежда срещи с представители на европейските институции, на които представя позицията на европейските застрахователи. Същевременно хърватското председателство на ЕС работи за това темата за Платежоспособност ІІ да влезе за разглеждане на някое от следващите заседания на ECOFIN (Съвета по икономически и финансови въпроси на Съвета на ЕС).
АБЗ участва във формирането на становището на Insurance Europe като на свои заседания  Икономическата и финансова комисия изведе няколко ключови приоритета за българския пазар и те намериха място в общото становище на европейските застрахователи. Фокусът на позицията на АБЗ беше върху олекотяването на капиталовата тежест за инвестициите в недвижима собственост, даването на възможност на дружествата, които прилагат стандартната формула да използват динамична корекцията за променливост. Също така АБЗ изрази сериозни резерви към идеите на  EIOPA за въвеждане на още повече изисквания към груповия надзор, предвид факта, че настоящият режим не е показал недостатъци, които да налагат промени.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив