07 Декември 2023, 17:43 Днес (8) | Вчера (11)

Асет Иншурънс ЗАД

Адрес: София, бул. "Тодор Александров" №81-83
Тел.: 0700 12 077, +359 2 904 77 00
Факс: +359 2 904 77 11
Виж всички клонови мрежи

Най-новата българска застрахователна компания - ЗАД "Асет Иншурънс", получи лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) на 16 април 2014 г.

КФН разрешава на компанията да сключва следните застраховки:

1.Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания):
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две.

2.Заболяване:
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две.

3.Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства):
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- сухопътни моторни превозни средства;
- сухопътни безмоторни превозни средства.

4.Релсови превозни средства:
- Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.

5.Летателни апарати
- Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.

6.Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали)
Всяка щета или загуба, нанесена на:
-речни и плавателни съдове по канали,
-плавателни съдове по езера,
-морски плавателни съдове.

7.Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)
- Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта

8.Пожар и природни бедствия
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:
-пожар;
-експлозия;
-имплозия;
-буря;
-други природни бедствия;
-атомна
-енергия;
-свлачища.

9.Други щети на имущество
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от: градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като
кражба, освен включените в т. 8.

10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство:
-всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на сухопътни моторни превозни средства
-гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.

11.Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати;
-всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на летателни апарати;
-гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати;

12.Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове;
-всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на плавателни съдове;
-гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове;

13.Обща гражданска отговрност:
всяка отговорност за вреди, освен посочените в т. 10,11 и 12

14.Кредити:
-обща неплатежоспособност
-експортни кредити
-продажби с разсрочено плащане
-ипотеки
-селскостопански кредити

15.Гаранции;
-преки
-косвени

16.Разни финансови загуби;
-рискове, свързани със заетостта;
-обща недостатъчност на доходи;
-лошо време;
-загуба на доходи;
-текущи общи разходи;
-непредвидени търговски разходи;
-загуби на пазарна стойност;
-загуби на рента или доход;
-косвени търговски загуби, освен посочените по-горе;
-други финансови загуби (нетърговски);
-други финансови загуби

17.Правни разноски (правна защита);
застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела;

18.Помощ при пътуване(асистанс).
Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене.

Изпълнителен директор e Милен Драгневски

Управляващ  директор e Любомир Лалев

Клонове
Валидни за 16:10 07 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8146
GBP 2.4796 2.4887 2.2845
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив