27 Февруари 2021, 04:51 Днес (0) | Вчера (12)

ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес: София 1000, Бул. "Цар Освободител" №6
Тел.: 0700 16 166
Виж всички клонови мрежи

На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон се създава Държавният застрахователен институт (ДЗИ).  ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридическо лице със седалище гр. София , със сложна структура и в този си вид работи до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на института.
ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад". Основният акционер на "Булстрад" е Министерство на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната - морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.
Юридическият монопол в застраховането се спазва до 1989 г., до появата на конкуренция в областта на застраховането.
През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД .
На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.
На 3 Август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80,457%.  КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро.
 Поради последваща промяна на Застрахователния Кодекс, считано от 30.07.2008 г., /ЗПАД/ "ДЗИ” е преименувано на /ЗАД/ "ДЗИ”.

Лиценз за животозастрахователна дейност (N 2) ДЗИ получава на 13.05.1998 година.

На 31 декември 2018 г. приключи  преобразуването на "ОББ – Животозастраховане" ЕАД  чрез  вливане в "ДЗИ – Животозастраховане" ЕАД (ДЗИ).

Мениджърски екип

Надзорен съвет

Люк Попелие – Председател на НС

Йохан Демен – Член на НС

Григорий Вазов – Член на НС

 
Управителен съвет

Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Бистра Василева – Член на УС и Изпълнителен директор "Общо и корпоративно застраховане"

Евгени Бенбасат - Член на УС и Изпълнителен директор "Банково и животозастраховане"

Борис Паличев  - Член на УС и Изпълнителен директор "Финанси" и "Риск"

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив