18 Юли 2024, 12:19 Днес (0) | Вчера (1)

Детска застраховка

Тази застраховка дава възможност при навършване на пълнолетие вашето дете да получи едно спестяване, което ще му помогне да поеме своя път в живота. Осигурява финансова подкрепа в случаите, когато няма да може да разчита на Вас, поради преждевременна загуба или нетрудоспособност. Благодарение на една еднократна сума или годишна рента, то може да усвой професия, да продължи обучението си или да покрива част от разходите си.


Детската застраховка е сигурно средство за спестяване на капитали и натрупване на допълнителна доходност като в същото време гарантира и ефективна застрахователна защита.


Застраховката осигурява:

* при изтичане на срока Вашето дете ще е на вършили 18 години и ще разполага със средства за своето образование, независимо от изплатените обезщетения през срока на договора;

* ползвате данъчни облекчения – правите сигурна инвестиция преди данъчно облагане;

* Компанията поема рисковете по застраховката, като Ви предоставя и възможност да спестявате.


Застраховано лице е самото дете, което трябва да е на възраст от 0 до 13 години.


Застраховащ може да бъде всеки родител, баба, дядо, роднина или друго лице.


Покрити рискове

При доказана инвалидност на застрахованото дете в резултат на застрахователна злополука в срока на договора се изплаща процент от застрахователната сума равен на процента доказана инвалидност.


Застрахователят изплаща суми за медикаменти, предписани от лекуващия лекар във връзка със същото събитие и в срок до три месеца от настъпването, в размер до определен от Компанията процент от застрахователна сума.


При смърт на застраховащия по време на договора той може да бъде заменен от друго лице, като Застраховащ, който да продължи да плаща до края на срока.


Застрахователната сума се трансформира в стипендия и се изплаща за 2, 3, 4, или 5 години, при гарантирана лихва от определен процент, ако детето продължи образованието си.

Застрахователната сума може да се изплати и еднократно при изтичане срока на договора.


Застрахователната премия може да бъде платена еднократно (при сключване на застрахователния договор); чрез месечни или годишни вноски; или по друга договорена с клиента сума.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив