02 Март 2021, 16:46 Днес (7) | Вчера (14)

Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати"

КОМПАНИИТЕ ПРЕДЛАГАЩИ ПРОДУКТА

Тази застраховка покрива загубите и/или разноските, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.

Застраховката покрива oтговорност към трети лица (без пътници). Съгласно условията на застрахователната полица, застрахователят обезщетява застрахования за всички суми, които ще бъдат предявени като съдебни искове към него, и които той ще трябва да заплати като компенсации (включително присъдени съдебни разноски срещу застрахования) в резултат на телесна повреда (смъртоносна или не) или щети при повреда на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от падащи предмети.

Застрахователят ще обезщети клиента си и за всички суми, за които застрахованият ще бъде осъден да заплати и/или ще заплати като компенсации за щети (включително съдебни разноски срещу застрахования) по отношение на случайна телесна повреда (смъртоносна или не) на пътници по време на влизане в, на борда, или при слизане от летателния апарат.

Съгласно условията на тази застраховка, застрахователят ще покрие и загубата или повреда на багаж и лични вещи на пътници, произлязла от инцидент на летателния апарат.

Размерът на застрахователната премия и лимита на отговорност е предмет на даговаряне между дружеството и клиента.

 

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив