07 Декември 2023, 19:45 Днес (10) | Вчера (11)

Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд

Какво Ви дава застраховката
 
Всеки се изправя пред въпроса "Как да инвестирам свободните си средства?". За традиционните начини Вие сами се досещате. Ние желаем да Ви предложим нещо ново, което Ви гарантира доходността на традиционната инвестиция и още нещо:

• Избор на инвестиционен портфейл с цел постигане на по-висока доходност
• Покритие на рисковете, които само животозастрахователна компания може да поеме
• Прозрачност за управлението на закупените от Вас инвестиционни дялове, чрез ежедневна информация от уеб-сайта на компанията.
   
Рисковите покрития, независимо кой фонд сте избрали, са:

• Диагноза на критична болест- инфаркт, инсулт, рак или бъбречна недостатъчност.
Застрахователят ще изплати застрахователната сума в пълния й размер плюс 100% стойността на инвестиционните дялове.
• Смърт
Застрахователят ще изплати застрахователната сума в пълния й размер плюс 100% стойността на инвестиционните дялове. В случай, че смъртта е вследствие на критична болест, застрахователят ще изплати двойния размер на застрахователната сума плюс 100% стойността на инвестиционните дялове. 
   
Прозрачност на инвестицията

• Ежедневна информация за стойността на инвестиционните дялове на този уеб сайт.
• След изтичане на всяко тримесечие може да получите информация за стойността на личната Ви инвестиционна сметка.
• След отчитане на финансовата година лично ще получите информация за стойността на инвестиционната Ви сметка.

Инвестиционни фондове

Инвестирайте в един от следните инвестиционни фонда:

Живот - Гарант
• Структура формирана чрез инвестиция от не по-малко от 80% от средствата на фонда в първокласни дългови ценни книжа, а остатъкът- в инструменти на паричния пазар.
• Деноминиран в български лева.
• Осигурява пълна гаранция на инвестиционните дялове.
• За периода от 01.06.2002 г. до 01.12.2002 г. доходността на годишна база, реализирана в инвестиционен фонд "Гарант" е 9,50%.
 
Живот - Оптима
• Структура формирана чрез инвестиция от не по-малко от 70% от средствата на фонда в дългови ценни книжа, а остатъкът в корпоративни ценни книжа и инструменти на паричния пазар.
• Деноминиран в български лева или щатски долари.
• Осигурява пълна гаранция на инвестиционните дялове.
• За периода от 01.06.2002 г. до 01.12.2002 г. доходността на годишна база, реализирана в инвестиционен фонд "Оптима"(BGN) e 12,96%, а в "Оптима"(USD) e 11,45%.
 
Живот - Капитал
• Структура формирана чрез инвестиция от 50% от средствата на фонда в дългови ценни книжа, а останалите 50% в дялове от Primerica Guaranteed Euro Titans- Инвестиционен фонд на Prudential Insurance Company of America с пълна гаранция на Societe Generale SA върху стойността на всеки инвестиционен дял.
• Деноминиран в евро.
• За периода от 01.06.2002 г. до 01.12.2002 г. доходността на годишна база, реализирана в инвестиционен фонд "Капитал" e 10,06%.

Застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват деиност по условията и по реда на Закона запубличното предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрхователя.

Валидни за 16:10 07 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8146
GBP 2.4796 2.4887 2.2845
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив