26 Февруари 2021, 19:43 Днес (12) | Вчера (11)

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"

Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите в случай, че претърпят злополука или внезапно се разболеят на територията на страната и чужбина.

В зависимост от застрахователното дружество, в което е направена застраховката, се определя и специализираната Асистанс компания, която осигурява защита в случай на злополука или болест извън границите на България. Всички Асистанс компании са утвърдени лидери в областта на асистанс-услугите, което е гаранция за личното спокойствие и сигурност на застрахованите.

Покрити рискове:

1. Медицински разходи в случай на злополука и/или акутно заболяване:
Възстановяват се разумно направените разноски за:

  • медицински преглед, лекуване, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, лабораторни изследвания, престой в болница или клиника, хонорар на наета медицинска сестра;
  • лекарства, медикаменти и поправка или изработване на протеза (подвижна или вътреставна), повредена от злополука (с изключение на зъбна протеза);
  • превозване на застрахования от мястото, където е настъпило застрахователното събитие, до най-близката болница, в която е оказана медицинска или хирургическа помощ, както и за превозване на застрахования до друга болница или клиника за консултация със специалист; хотелска стая, необходима при липса на легло в болница.

Възстановяват се само суми, заплатени на правоспособни (лицензирани) лекари и здравни заведения.

2. Разходи за репатриране

3. Спасителни разноски

4. Смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука

5. Кражба чрез взлом и загуба на личен багаж

6. Гражданска отговорност

7. Разходи, свързани с отлагане, удължаване или съкращаване на пътуването или престоя

Не се покриват медицински разноски:

  • при бременност, раждане, аборт и заболяване на зъбите, освен в случаите на оказана спешна медицинска помощ в обем, необходим за извеждане на застрахования от опасност за живота му или когато са настъпили усложнения вследствие на застрахователна злополука или акутно заболяване;
  • направени след репатрирането;
  • направени по-късно от 15 дни след настъпването на акутното заболяване и 30 дни след настъпване на злополуката;

Териториален обхват на застраховката - валидна е в рамките на избраната от застрахования и отразена на полицата територия.

Срок на застраховката

Застрахователната полица влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен като начало на застраховката, към която дата е платена дължимата премия, и изтича в 24:00 часа на последния ден от договорения срок.

Застрахователна премия

Размерът на застрахователната премия се определя от застрахователя и зависи от избраните застрахователни рискове, размера на застрахователната сума, срока на застраховката, територията на валидност и други съществени рискови обстоятелства. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката.

Застрахователна сума

Застрахователната сума по отделните покрития се определя от застрахования в границите на установени от застрахователя лимити.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив