22 Февруари 2024, 20:26 Днес (11) | Вчера (9)

Застраховка за пенсия или рента

Пенсионната застраховка гарантира на застрахованите лица получаването на месечен доход с договорен размер при навършване на определена възраст.
Застраховката се сключва  без изисквания за прослужено време или навършена възраст.

При  пенсионната застраховка застрахованият определя начина, по който да се инвестира спестовната част на застрахователната премия - в лева, при което доходът се определя от средната доходност на активите, и валутно деноминиране на пенсионната застраховка в щатски долари или евро. При втория вариант застрахователната премия, пенсията и доходите от инвестициите се определят в съответаната валута, а операциите се извършват в лева по курса на БНБ за щатски долар в деня на възникване на задължението за плащане.
Допълните доходи от инвестиции се начисляват под формата на лихва - ежегодно към 31 декември през срока за отсрочване и ежемесечно или годишно през срока за получаване на пенсията.

Застрахователната премия може да бъде еднократна или периодична - годишна или месечна.

Срок за получаване на пенсия може да бъде между 1 и 30 години, или пожизнен (в зависимост от застрахователната компания).
Получаване на пенсията може да започне от следващия      месец след сключването на застрахователния договор. Условията на полицата, които предлагат повечето компании предвиждат и отсрочването на пенсията от 1 до 30 години или до навършване на определена възраст.

Покрити рискове през периода на отстрочката:
- В случай на смърт на застрахования, на законните наследници (ползващите лица) се изплаща сумата от премиите, дължими за целия срок на отсрочката (при застраховки с годишни премии или еднократната премия).
- При трайна загуба на трудоспособност от злополука, настъпила до началото на срока на получаване на рентата и при редовно платени премии, на застрахования се изплаща процент от сумата на премиите, дължими за целия срок на отсрочката при застраховки с годишни премии, или от еднократната премия, равен на процента на загубена трудоспособност.

 

Подобно на застраховка „Живот“ съществува и застраховка за пенсия или рента свързана с инвестиционни фондове.

При тази застраховка, застрахованият сам избира вида на специалната инвестиция – инвестиционния фонд, в който ще се инвестира спестовната част на премията и резерва на застраховката:

- “Високодоходни държавни ценни книжа, гарантирани от държавата“- фонд ДЦК ( в лева )

- Валутен фонд – активи в щатски долари ( USD )

- Валутен фонд – активи в евро ( EUR)


По тарифите, свързани с Валутен фонд, дължимите застрахователни суми са в щатски долари (USD) или в евро (EUR), но се плащат, преизчислени в лева по курса на БНБ за щатски долар или евро за датата на събитието.

 

Валидни за 16:10 22 Февруари 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8094
GBP 2.4796 2.4887 2.2843
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив