08 Март 2021, 13:21 Днес (5) | Вчера (0)

Застраховка на гаранции

Застраховката на гаранции е предназначена за банки и по нея е покрита отговорността на българско юридическо лице, която той носи във връзка с негови гаранции за изпълнението на задължения на други български юридически лица.
Разновидност на застраховката е “Застраховка на гаранции (поръчителства)” и “Митнически гаранции по Карнет ТИР”.

Застрахователната премия може да бъде платена от отговорното лице, като нейният размер подлежи на допълнително договаряне.

Застрахователните обезщетения се изплащат в 15-дневен срок от представянето на всички документи, доказващи застрахователното събитие, възникналите от него вреди и техния размер.

"Застраховка на банкова гаранция"

Предмет на застраховката са банкови гаранции, издадени в полза на български износител.

Застрахован е банката, която издава гаранция за задължения на износителя.

Видовете гаранции, които могат да бъдат застраховани, са гаранция за добро изпълнение, гаранция за участие в търг или конкурс, гаранция за авансово плащане, както и други гаранции, свързани с изпълнението на договор за износ.

Покритите рискове могат да включват:
1. Основателно усвояване на гаранцията от чуждестранния длъжник, когато износителят не е изпълнил коректно задълженията си по договора за износ или условията на търга или конкурса.
2. Неоснователно усвояване на гаранцията, без износителят да е нарушил задълженията си. Покрит е и рискът от политически събития (война, бунт, стачка и др), административни решения в страната на купувача или в трети страни и природни бедствия, водещи до неоснователно усвояване.

Застрахователно обезщетение се изплаща в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Максималният му размер е 90%. 


Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив