07 Декември 2023, 19:05 Днес (10) | Вчера (11)

Застраховка на релсови превозни средства

КОМПАНИИТЕ ПРЕДЛАГАЩИ ПРОДУКТА

Застраховката е предназначена за крупни промишлени обекти (най-вече в металургията и химическата промишленост), притежаващи собствен подвижен ж. п. транспорт.

Обект на застраховката са всички видове релсови превозни средства със собствен двигател и прикачни устройства. По застраховката са покрити щети и загуби вследствие пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, дерайлиране, целесъобразни разходи за намаляване на загубите и гражданска отговорност към трети лица (с изключение на отговорност за превозвани пътници или товари).

Застрахователната сума на застрахованите движими и недвижими имущества се определя в рамките на действителната им стойност (стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същото качество, вид и състояние).

Застрахователната сума може да се определи и въз основа на договорени между Застрахования и Застрахователя лимити за едно събитие и за срока на застраховката (срещу първи риск).

Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които се предоставя застрахователно покритие.

Отстъпки: при самоучастие (франшиза); при еднократно плащане; бонус от премията за новия застрахователен период, когато по предходния не са изплащани обезщетения.

Ако не е уговорено друго, покритието е валидно само за територията на Република България.

Валидни за 16:10 07 Декември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8146
GBP 2.4796 2.4887 2.2845
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив