20 Юли 2019, 19:21 Днес (0) | Вчера (17)

Имам групова застраховка живот и задължителна здравна застраховка.Претърпях операция и бях в продължителен болничен без прекъсване, но периодът включва време по два договора с различни размери на обезщетенията. Как ще ми бъде изплатено обезщетението- по договора, който е действал към момента на настъпване на временната натрудоспособност; ще бъде според времето по двата различни договора, или по договора при който приключва времменната нетрудоспособност?

Съществено значение има конкретиката на клаузите на съответния договор и уговореното в общите условия. Тъй като при конкретния казус не става ясно какво точно е уговорено в договора за застраховка - в общия случай, според Кодекса за застраховането при застраховка "Живот", когато настъпи временна нетрудоспособност, застрахователят извършва плащането в срок 15 дни от датата, на която са предоставени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и на размера на плащането. В случай, че е настъпила временна неработоспособност, с изключение на загуба на крайници или друг орган, застрахователят може да определи срок за стабилизиране на неработоспособността, който не може да е по-дълъг от една година от настъпване на застрахователното събитие. В този случай застрахователят определя и плаща в посочения по-горе 15-дневен срок, предварителна сума, която не може да е по-малка от минималния безспорен размер. В този смисъл действие би следвало да има договорът, който е бил валиден към датата на настъпване на неработоспособността.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив