08 Март 2021, 14:13 Днес (5) | Вчера (0)

Асен Христов: Контролът върху застрахователния пазар трябва да остане

28 Ноември 2003 в-к "Сега" по статията работи:
A+ A-

Ако надзорът се оттегли, ще последва анархия, смята шефът на "Евроинс"

Асен Христов е роден на 12 юни 1963 г. в София. Завършил е СУ "Св. Климент Охридски", специалност физика на твърдото тяло, и висшето училище по мениджмънт към Open university, Великобритания. От 1994 до 1995 г. работи в "Мобиком". През 1995 г. основава фирмата "Старком", основен дилър на "Мобиком". От 1997 до 2000 г. е председател на съвета на директорите на Евробанк. В момента е шеф на надзорния съвет на застрахователна компания "Евроинс". Женен, с две деца.

Въпрос: Г-н Христов, как приключва 2003 г. за "Евроинс"?
Асен Христов: Компанията е едва от 5 години на пазара, но се отличава от останалите дружества с изключителния си темп на растеж. Премийният ни приход ще бъде около 25 млн. лв. През миналата година пазарният ни дял беше 3,2%, а тази година очакваме да стане 4,2%. Печалбата ни ще е над 1 млн. лв. Имаме намерение да капитализираме печалбата, за да изпълним изискванията на Европейския съюз. Добрите резултати на компанията се дължат на стабилната ни собствена мрежа - над 60 агенции в цялата страна. Повечето застрахователи неоснователно подценяват приходите от малките градове. Само от Гоце Делчев сме реализирали 6% от приходите си.
Въпрос: Каква беше отминаващата година за застрахователния бизнес?
Асен Христов: Беше година на промени. Част от задължителните застраховки поскъпнаха, въведоха се нови. Това ще доведе и до увеличаване на печалбата на компаниите, а оттам и до ръст в икономиката. Застрахователите научиха своите клиенти каква е необходимостта от застраховка, пазарът се разрасна много през последната година. Аз съм оптимист и смятам, че нарастването на пазара през следващите 5 години ще е изпреварващо по отношение на другите сектори в икономиката. В момента всички дружества са частни, което изцяло промени конкурентоспособността на компаниите - повиши се качеството на продуктите. Новост са банково-застрахователните холдинги, които се учредиха тази година. По този начин клиентите на банката стават клиенти и на застрахователното дружество, а клиентите на застрахователната компания - клиенти и на банката. Ние не споделяме тази стратегия. Смятаме, че е по-добре да сме специализирани в застраховането и да работим с колкото се може повече независими банкови институции. Банките също ни оценяват като независимо застрахователно дружество и можем да насочим всеки наш клиент към съответната банка. Когато имаш собствена банка и собствено застрахователно дружество, ограничаваш кръга от клиенти.
Въпрос: Очаквате ли ново преструктуриране на пазара в средносрочен план?
Асен Христов:Разбира се, че ще има сливания и поглъщания на дружества. Очаквам големи западни фирми да стъпят на пазара у нас, но като купуват миноритарни дялове от наши дружества. Малките компании вероятно ще се вливат в по-големи. Вярно е, че фирмите на пазара са твърде много, но моментът да се окрупнят още не е дошъл. Той ще настъпи, когато се повишат капиталовите изисквания към дружествата.
Въпрос: Смятате ли, че в последно време българинът е променил застрахователната си култура?
Асен Христов: Българинът има застрахователна култура. Преди 10 ноември 1989 г. българинът имаше много висока култура на застраховането, но заради кризата в последните 14 години той позабрави да се застрахова. Смятам, че редовно се плащат задължителните застраховки. Дори "Гражданската отговорност" според мен е платена не за 60%, както се твърди, а за 99% от автомобилите. Действащите коли са не повече от 1 млн. и те са застраховани. Другото са спекулации. За миналата година казаха (б. р. - от Асоциацията на застрахователите), че само 50% от автомобилите са имали "Гражданска отговорност". От статистиката се вижда, че за тези 50% застраховани коли са изплатени около 40 млн. лв. щети. Другите 50% от колите, които не са застраховани, също са направили щети за около 40 млн. лв. Да приемем, че в половината от случаите шофьорите са се оправили без наша намеса, то трябва да има щети за изплащане поне за 20 млн. лв. Тези пари трябва да се изплатят от Гаранционния фонд. А той е изплатил само 670 000 лв.
Бизнесът, фирмите, са добре запознати със застраховките - знае се какво се търси и за какво се плаща. В момента се търсят т. нар. комплексни застраховки - клиентът иска да получи всичко от едно място.
Въпрос: Не мислите ли, че конкурентната битка между компаниите се свежда предимно до предлагане на по-евтини продукти?
Асен Христов: Да, определено се наблюдава подобна тенденция - компаниите предлагат евтин продукт за сметка на качеството и разнообразието. Луксът да предлагат евтини застраховки могат да си позволят само компании, чийто портфейл е добре балансиран. Иначе рано и или късно дружеството ще пострада от такъв тип продажби. Най-важното е да се намери балансът и да се предлагат качествени застраховки на поносима цена. Сега конкуренцията е по-остра отпреди и това неминуемо ще доведе до повишаване на качеството.
Въпрос: Какви са проблемите пред развитието на застрахователния пазар?
Асен Христов:Основният проблем е, че много бързо се опитваме да се приравним към европейските норми. Категорично смятам, че избързваме. Трябва да има намаление на данъците. Това ще привлече и чуждестранни инвеститори. Пазарът трябва да стане по-атрактивен.
Въпрос: Как виждате либерализацията на застрахователния пазар във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз през 2007 г.?
Асен Христов:Не знам защо под "либерализация" се разбира "анархия". Необходимо е да има правила, планове, по които застрахователите да работят. Либерализацията може да доведе до появата на измамници, които ще работят на много ниски цени, както стана навремето с пирамидите. Другото, до което може да доведе либерализацията, е по-големите застрахователни дружества да се обединят в картел и да продават продуктите си на единна, много висока цена. Либерализацията не бива да се възприема, че всеки ще може да определя каквито си иска тарифи.
Мисля, че цените на застраховките ще се увеличават. Така коментираната задължителна застраховка "Гражданска отговорност" се продава под себестойността си сега. Комисията по финансов надзор трябваше да я увеличи не с 30%, а със 100%. Само тогава щеше да се продава на реалната цена. За да се подобри развитието на застрахователния пазар, трябва да се вземат превантивни мерки. Например КАТ трябва да започнат да пишат в актовете истинските причини за катастрофите. Основният проблем е не толкова високата скорост, а лошите пътища. Когато застрахователите осъдят няколко пъти общината заради лошите условия на пътя, нещата ще започнат да се подобряват. Навсякъде по света застрахователните компании са контролен орган в обществото, у нас също трябва да стане така.
Въпрос: С какво "Евроинс" ще изненада клиентите си за следващата година?
Асен Христов:В момента разработваме продукт, който прогнозираме, че ще се приеме много добре на пазара - застраховка "Гражданска отговорност" на разсрочено плащане. Клиентът ще плаща на две вноски по 50%. Продуктът е разработен за удобство на клиента. Имаме разработена и VIP карта за клиенти, които са при нас повече от година. На притежателите на такава карта щетите се изплащат до 24 часа. Идеята ни беше да покажем на тези клиенти, че им имаме доверие. Освен това непрекъснато намаляваме набора от документи, които се изискват при застраховане.
Представяме ви: "Евроинс"
Застрахователно дружество "Евроинс" е създадено в края на 1996 г. Основните акционери са "Старком холдинг" със 77% и "Еврохолд" с 23%. В дружеството действа двустепенна система на управление с надзорен и управителен съвет. През последните години, в които дружеството съществува на пазара, усилията бяха насочени към подобряване качеството на инфраструктурата за подкрепа на търговската дейност. Проведени са и редица търговски кампании за активизиране на продажбите и налагане на някои продукти на пазара. През 2003 г. дружеството акцентира дейността си върху подобряване качеството на портфейла.

Основни финансови показатели
31. XII. 2001 31. XII. 2002 Ръст (%) 30. IX. 2002 30. IX. 2003 Ръст (%)
Активи (в хил. лв.) 9752 13 421 37.62 9550 11 635 21,83
Уставен капитал (в хил. лв.) 3383 4023 18.92 3466 3650 5.31
Брутен премиен приход (в хил. лв.) 10 125 17 039 68.29 10 634 14 247 33.98
Данък (в хил. лв.) 548 879 60.40 330 771 133.64
Печалба/загуба (в хил. лв.) 70 706 908.57 149 161 8.05

Брутен премиен приход по видове застраховки за периода 1. I. 2003 г.-30. IX. 2003 г. (в хил. лв.)
Вид
1. "Злополука" 220
2. "Заболяване" 28
3. Застраховка на сухопътни превозни средства 5028
4. Застраховка на плавателни съдове 47
5. Застраховка на товари по време на превоз 431
6. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия" 1328
7. "Щети на имущество" 299
8. "Гражданска отговорност" за МПС 4 851
9. Обща "Гражданска отговорност" 357
10. Застраховка на кредити, гаранции и разни финансови загуби 835
11. Помощ при пътуване 823
ОБЩО 14 247

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив