26 Февруари 2021, 11:33 Днес (4) | Вчера (11)

Морското пиратство коства на световната икономика $12 млрд. ежегодно

08 Юли 2014 07:12 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Албена Алексиева
A+ A-
Последна редакция: 8 юли 2014, 11:51

Лидери в морското застраховане са Великобритания и скандинавските страни

Разговор с доц. д-р Ирена Мишева, преподавател, катедра "Човешкия ресурси и социална защита" в УНСС

Доц. Мишева, наскоро се завърнахте от международен научен форум във Франция, където изнесохте доклад за пиратството и морското застраховане. Колко "струват" пиратите на световната икономика?

През последните години морското пиратство се превръща в сериозен проблем, който оказва влияние върху икономиката, политиката и безопасността в световен мащаб.
Само през 2011 г. сомалийските пирати са причинили щети на глобалната икономика в размер на 6,6-6,9 млрд. долара. Според проучване на американската One Earth Future, ежегодните загуби на корабовладелците заради пиратски нападения от сомалийски пирати възлизат на около 5,5 млрд. долара. Други 1,3 млрд. долара плащат правителствата на регистрираните в съответните държави съдове за борба с тях.
Последиците, които пиратството нанася на световната икономика, се изразяват в различни загуби: загуби от отвличане на плавателния съд; загуби от промяна в курса от първоначално планирания маршрут; загуби, свързани с разходите по обезпечаване безопасността на плавателния съд; загуби в резултат на повишаване в десетки пъти на стойността на застрахователната защита; разходи на военно-морските сили, присъстващи в опасните региони; загуби, свързани с обезпечаване на преследване на пиратите; разходи за провеждане на конференции, симпозиуми, кръгли маси и пр. посветени на проблемите на пиратството, в т. ч. финансиране на изследвания, например, на One Earth Future Foundation; загуби на частни предприемачи, например на фериботни компании, причинени от заобикаляне на застрашените от пиратство райони; увеличени застрахователни премии; оборудване за сигурност и мерки за защита срещу пирати, които се движат в рамките на 9 милиарда евро.
През 2010 г. общият размер на щетите от сомалийските пирати е  около  12,7 млрд. долара. За военни операции са похарчени около 2 млрд. долара и за откупи – над 238 млн. долара.

Какво сочи статистиката за пиратските нападения годишно?

През 2004 година, например, пирати са извършили нападения над 325 кораба, плаващи под флага на над 50 държави. През същата година 148 членове  на екипажи и пасажери са били взети за заложници с цел искане на откуп, 59 са получили различни наранявания и травми, а 30 са изчезнали безследно.
През Аденския залив годишно преминават около 20 хил. плавателни съда. По данни на International Maritime Bureau, през 2006 г. в този район са станали 239 нападения,  през 2007 – 263, а през 2008 – 300.
В края на 2009 г. са станали 294 пиратски нападения, 34 от които са завършили с похищение на кораба. В резултат на което 559 души са взети в плен. В Аденския залив са извършени 97 нападения, по бреговете на Сомалия – 47 и 4 атаки на сомалийските пирати се станали край бреговете на Оман. Общо сомалийските пирати са похитили 32 плавателни съда, задържали са в плен 532 души.

Какви кораби нападат съвременните пирати и какво основно похищават?

В повечето случаи "модерните” пирати не се интересуват от товара, а от съдържанието на корабните трезори,  които често съдържат големи суми пари в брой за заплащане на заплати на персонала и на пристанищни такси. Подобни нападения имат за цел и други, лесно преносими и ценни предмети, например, навигационни инструменти. Атаките обикновено се извършват между 1 и 6 часа сутринта. Стойността на плячката в подобни случаи обикновено е между 10 и 200 хиляди евро. В отделни случаи пиратите принуждават екипажа да слезе и отвличат кораба в пристанище, където получава фалшифицирани документи и продължава да пътува под друго име.
Организираните пиратски банди отвличат кораби заедно с екипажа им и ги освобождават, след като получат откуп от компанията. Преговорите и плащанията често се провеждат професионално от посредници в други региони. Бандите са много добре организирани и пиратите по правило работят с малки, но бързи лодки.
Нападенията, породени от материална нищета, обикновено се извършват с малки, отворени риболовни лодки над кораби близо до брега или на котва. Мъжете рядко са въоръжени с огнестрелни оръжия и търсят преди всичко храна, пари в брой или накити.

Кои са най-опасните региони?

Най-опасните региони се явяват крайбрежните води на Югоизточна Азия, Индия и Африка, а отскоро и  Барския Залив  (крайбрежието на  Ирак). В наши дни относително голяма опасност за корабите представлява районът около Индонезия и Малакския проток, около Западна и Източна Африка, включително Аденския залив, както и около Читагонг. Освен това пирати атакуват и при Карибските острови. В района около Сомалия зачестяват отвличанията на кораби заедно с екипажа им, с цел откуп от фериботните компании.
 
Кои страни са най-развити по отношение на застраховането от пирати?

Основни пазари на морско застраховане са: Великобритания, Япония, САЩ, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Испания, Холандия.
Капацитетът на международния пазар на морското застраховане се разпределя между: Лондонския застрахователен пазар, застрахователния пазар на Норвегия, застрахователния пазар на САЩ, Европейския застрахователен пазар, застрахователния пазар на Япония, Хонконг, Сингапур и Австралия.
Безспорен лидер на световния пазар в застраховането на морския флот е Великобритания. В настоящия момент лидерски позиции в областта на морското  застраховане заемат скандинавските страни. 

Какво точно покриват застраховките срещу пирати?

Няколко основни вида застраховане, предлагани от морските застрахователи, покриват риска "пиратство”. Това са: застраховка за потъване на кораб; застраховка за откуп (за откупуване на хора и за откупуване на кораб); застраховка за отвличане.
В съвременните условия на международния пазар на морското застраховане се предлагат няколко основни вида застрахователни продукта:
- H&M (Hull аnd Machinery Insurance) – застрахователната полица покрива разходи, свързани с увреждане на двигатели и оборудване или повреждане на корпуса на плавателния съд вследствие на противоправни действия на трети лица, сблъсък с други плавателни съдове или чужди тела и стихийни бедствия.
- P&I (Protection аnd Indemnity Insurance) – застрахователната полица покрива разходите на корабособственика, свързани с отговорността му към трети лица за възмездяване на причинените им вреди – става въпрос за отговорността към собственика на товара, към членовете на екипажа и към всички други трети лица.
- F&D (Freight аnd Demurrage Insurance) – застрахователната полица покрива отговорността на наемателя да плати определена сума на превозвача за забавяне на натоварването.
- K&R (Kidnap and Ransom Insurance) – застрахователната полица покрива рисковете "похищение и откуп" и съпътстващите разходи, свързани преди всичко с целта - освобождаване на екипажа, а не само кораба и товара. Предимствата на този продукт са доста, но той засега все още не е задължителен и е недостатъчно популярен.

Трябва да кажем, че застрахователят не плаща винаги при похитен кораб. В условията застраховката има заложени много строги правила. Така например, може да са поставени ограничения корабът да се движи през определен рисков район само в светлата част на деня, с определена скорост или в конвой с други кораби. Затова корабособствениците издават правила към капитаните на корабите, които при преминаването на такива акватории трябва да се спазват стриктно. Ако те не бъдат изпълнени към момента на събитието, застрахователят може да не изплати пълния размер на застрахователната сума.

Коя е най-голямата сума, която пирати са получавали като откуп?

Повече от 330 милиона долара за откупи са били предадени между 2005 и 2012 година на пирати, действащи край бреговете на Сомалия и Африканския рог, сочи доклад, публикуван от Световната банка.
Сумата, която пиратите искат като откуп през 2009 г. достига 5 млн. долара. Според статистиката през 2009 г. за откупи са били платени не по-малко от 160 млн. долара, а през 2010-та - общо над 238 млн. долара.

Какви суми плащат застрахователите по риска "пиратство”?

През периода 2010-2012 година базираните в Лондон застрахователни компании са изплатили 300 млн. лири за отвлечени плавателни съдове, включвайки и обезщетенията за откраднати и унищожени на товари.

Много български моряци плават под чужд флаг. Има ли статистика колко от тях имат застраховки срещу пиратство?

Зачестилите случаи на отвличания на кораби с български моряци на борда предизвикват множество въпроси относно застраховките, които се правят на екипажа и плавателния съд. Оказва се, че и корабите, и моряците на борда имат всички необходими застраховки.
"Застраховките на кораби за морско пиратство обаче не са практика, а по-скоро изключение", твърдят застрахователни експерти в България. Подобни рискове започват да се поемат в последните години и само от големи европейски и най-вече английски и американски застрахователни компании. Застраховките срещу пиратски действия се правят от корабособственика за определен период от време и за определен район, който прекосява корабът. Покритието по застраховката обаче не е равнозначно на исканата сума за откуп, разходите по престоя на плавателния съд в плен или неговите търговски загуби, защото на практика техният размер не може точно да се прогнозира.

Какви други теми бяха дискутирани на международния форум във Франция?

Освен проблематиката за морското пиратство, на научния форум, организиран от Университета в Нант, докладчици поставиха още два актуални и обществено значими въпроса. Това са въпросите, свързани с определянето и прилагането на мерки, насочени към киберпиратството и въздушното пиратство.
Очертана бе необходимостта от хармонизиране на международното правно регулиране, от засилване на превантивната дейност и от засилване на сътрудничеството между международните организации и правителствата на страните, застрашени от риска "пиратство”,  с цел снижаване на пиратската активност.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив