18 Юли 2024, 10:22 Днес (0) | Вчера (1)

Фокусът ни през 2021 година ще бъде дигиталната трансформация

03 Февруари 2021 14:47 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 3 февруари 2021, 14:05

Разговор с г-н Николай Станчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД

Г-н Станчев, встъпвате в позицията главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане по време на Ковид пандемията – кои са допълнителните предизвикателства, които кризата поставя пред Вас?

Аз съм благодарен за оказаното доверие и се радвам, че продължаваме по успешния път, по който компанията е поела. Дженерали Застраховане се справя отлично, което е видно и от резултатите дори в условията на безпрецедентна пандемия. Това, разбира се, се дължи на цялото ръководство и на всички наши служители и агенти.
В България, както и в целия свят, пандемията се отрази негативно на икономиката. За щастие, негативният икономически ефект върху българския застрахователен пазар засега не е толкова силен, както в някои други сектори. Въпреки това, застраховането също изпита доста трудности, като най-голямото предизвикателство за нас беше стресът от бързото развитие на пандемията и необходимостта да се вземат бързи и ефективни мерки, за да се осигури безопасността на служителите и клиентите и да се осигури непрекъсваемостта на дейността.
В Дженерали Застраховане приемаме кризата не само като заплаха, но и като възможност да подобрим дейността си. Ще спомена няколко области, като работата от разстояние и дигитализацията на процесите, които пандемията наложи да внедрим много бързо и които смятаме да развиваме ускорено, защото водят до по-висока ефективност и по-качествено обслужване на клиентите.

Тази година Дженерали отбелязва 15 години на българския пазар. Каква е равносметката на компанията?

Всички ние, които сме били част от историята на Generali в България, сме горди от факта, че успяхме да изградим толкова успешна компания. Смея да твърдя, че постигнахме забележителен напредък в последните пет години, като оптимизирахме редица процеси и заложихме на дигитализацията. Създадохме дълготрайни взаимоотношения с нашите контрагенти, но най-вече се доказахме като партньор за цял живот на своите клиенти. Това е много солидна основа за бъдещото успешно развитие на компанията, като най-важната предпоставка са служителите и агентите на Дженерали в България, които са страхотен екип от професионалисти.
От две години работим усилено и върху нашата корпоративна социална отговорност, партнирайки си с The Human Safety Net и Фондация за нашите деца. Избрахме да насочим своите усилия към подобряване ранното детско развитие. Подпомагането на деца до 7-годишна възраст в техните семейства е изключително предизвикателство, но ние вярваме, че именно тази помощ, в тази ранна възраст, води до изграждането на по-добра връзка между родител и дете, както и до израстването на пълноценни личности. Изключително съм горд, че в инициативата се включват активно нашите служители и агенти, които не остават безразлични към нуждаещите се семейства.

Какво предвижда Вашата Стратегия 2021 за развитието на компанията през тази година?

В основата на стратегията Generali 2021 стоят няколко приоритета – устойчив растеж, финансова стабилност, иновации и дигитална трансформация. Компанията работи целенасочено в посока да продължи да е партньор за цял живот на своите клиенти, като предлага иновативни и персонализирани решения. Нашето желание е да бъдем  пример на българския пазар, като наложим стандартите на Група Generali. Целта ни в дългосрочен план е изграждането на устойчива връзка с нашите клиенти и партньори, базирана на доверие и сигурност. Фокусът ни през 2021 година ще бъде неминуемо дигиталната трансформация. Работим паралелно върху няколко проекта, които ще улеснят нашите клиенти при контакта с нас и ще им позволят сами да управляват своите застраховки.
Дженерали Застраховане има имплементирана политика за опазване на околната среда и в унисон с нея от две години работим върху процес за безхартиени документи, който не само ще улесни нашата работа, но и ще доведе до намаляване на използваната хартия в компанията.
Generali e силна, глобална марка и една от задачите ни е да я популяризираме още повече в България.
 
Акцентирахте на дигитална трансформация. Как изглежда този процес към днешна дата?

Както споменах, през последните две години разработихме няколко стратегически проекта, които са изцяло свързани с дигиталната трансформация. Най-важният за нас проект е My Generali, изцяло новата ни онлайн платформа и приложение, което ще даде възможност на всички наши настоящи и бъдещи клиенти да управляват лесно своите застраховки.
Имаме и други проекти, които са към своето приключване. Те са свързани с улеснение на процесите по ликвидация, както и такива, които са насочени към изцяло безхартиени процеси.   
Продължаваме да развиваме дигиталните си услуги, за да посрещнем нуждите на всеки един клиент.

Разкажете повече за новата онлайн платформа и мобилното приложение.

Съвсем скоро предстои пускането на пазара на онлайн платформата и мобилно приложение My Generali. Порталът My Generali е разработен за клиентите на компанията, като всички потребители, които имат сключена полица, могат да се възползват от разработените функционалности. Чрез него те ще могат да получат информация по своята полица, както и да направят плащания.
Това е една от стъпките, които дружеството е предприело, с цел оптимизация на процесите и по-висока клиентска удовлетвореност. През следващите няколко месеца My Generali ще предостави поетапно услуги, като изцяло онлайн сключване на застраховки, регистриране на щети в реално време и проверка на информация във връзка с полица или щета.

Дженерали пусна и платформата "Моето Здравно Досие". Какъв е интересът на клиентите към нея? Това ли е бъдещето в развитието на застраховането и съответно пазарната ниша, в която се целите?

Успешно разработихме нова, иновативна услуга – Моето Здравно досие, която ще запълни съществуващата липса за събиране, систематизиране и проследяване на цялостната здравна  информация, по отношение на състояние на пациента. В платформата всеки наш клиент ще може да съхранява своята здравна история, което е и стъпка към дигитализирането на този вид услуги. В настоящата тежка здравна криза превантивната медицина и здравето на нашите клиенти е основен наш приоритет, затова и предоставихме възможността да използват съвременен стол за телемедицина, който извършва дистанционни превантивни медицински изследвания. Клиентите ни могат самостоятелно да измерят своите основни здравни показатели и да имат директна връзка с лекар.

Какъв е потенциалът на онлайн продажбите?

Ситуацията в застрахователния сектор по отношение на онлайн продажбите не е достатъчно развита в сравнение с други финансови сектори. Според мен има още доста възможности, които могат да се проучат и имплементират в нашия бизнес. Разбира се, има и законови пречки, които спират изцяло онлайн продажбите за някои видове застраховки, но мисля че бъдещето ще покаже ясно необходимостта от тях и застрахователният сектор ще започне да предлага изцяло онлайн решения на своите клиенти, особено в някои линии бизнес като застраховките Гражданска отговорност на автомобилистите, Домашно имущество и Помощ при пътуване. Covid кризата допълнително показа нуждата от онлайн продажби и съм сигурен, че клиентите все повече ще се насочват към тях.

Как бихте коментирали застрахователния пазар у нас – като обем, застрахователен портфейл, като сравнение с останалите пазари в Европа? Разви ли се достатъчно застрахователната култура на клиентите и имат ли доверие на сектора като цяло?

Застрахователният пазар в България се различава доста от пазарите в Европа. За съжаление проникването на застрахователните продукти в страната ни е един от най-ниските в ЕС, оттук и малкият обем на пазара. Това е свързано с различни фактори, като история, демография, икономическо положение, пазар и др.
Застраховките, които почти изцяло определят сектора при нас, са Гражданска отговорност и Каско. Встрани от погледа на потребителя остават други много полезни продукти като Домашно имущество, Злополука, Здравни застраховки и др. Нашата задача е да запознаем все повече клиенти с ползите от тези продукти, които целят да защитят тяхното здраве и имущество. Нашата цел, "да дадем възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си", е причината да съществуваме като компания и тя ни вдъхновява и мотивира да повишим застрахователната култура в България. Разбира се, това не може да стане бързо, но ние се опитваме постоянно да правим стъпки в тази посока, заедно с нашите партньори – застрахователните брокери и агенти на българския пазар. Истината е, че заедно с тях, както и Асоциацията на българските застрахователи, работим по редица възможности за повишаване на застрахователната култура в България.
Може би друга основна разлика, която има между нашия застрахователен пазар и този в Европа е дистрибуцията на застрахователните услуги, които в България основно са съсредоточени в брокерския бизнес. Това е фактор, с който ние не можем да не се съобразим и точно поради тази причина променихме редица процеси в работата с нашите партньори през последната година. В София и Варна открихме два брокерски центъра, които работят изцяло в подкрепа и подпомагане на дейността на цялостния процес - от подписване на договор за застрахователно посредничество, обучение на представители на застрахователните брокери, предоставяне на бързи, професионални и качествени услуги, мотивационни програми, бързо и адекватно съдействие при предоставяне на информация за застрахователни претенции.

Тенденцията относно нарастващият дял на премийния приход, реализиран от застрахователни брокери през последните години, изисква специално внимание и висококвалифицирани професионалисти, които да откликнат на нуждите при работата с посредниците на застрахователни услуги. Ние целим да осигурим качествено обслужване и подкрепа в работата на компанията със застрахователните брокери на българския пазар, като продължим да изграждаме своето печелившо сътрудничество.


Какви са очакванията Ви за 2021 година и какви резултати планирате?

Очакванията са ми за една трудна година поради продължаващата пандемия и продължаващата несигурност. Все повече бизнеси са засегнати, което смятам, че ще се отрази и на застрахователния сектор. Затова и прогнозите ни за 2021 година са една идея по-консервативни спрямо предходната година. Въпреки всичко оставам оптимист по отношение на Дженерали Застраховане и вярвам, че отново ще успеем да оправдаем очакванията за нас, а дори и да ги надвишим, както компанията го прави през последните няколко години.


Визитка:
Кой е Николай Станчев?
Председател на УС и Главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД  

Роден на 21.09.1979 г.

Кариера:

През 2010 г. г-н Станчев се присъединява към семейството на Дженерали чрез дружеството Джи Пи Презастраховане ЕАД, където заема постовете Зам.-главен оперативен директор и Главен директор по управление на риска. В тази своя роля той отговаря за звената Финанси, Счетоводство и Презастраховане. През 2014 г. г-н Станчев заема поста Главен оперативен директор и Главен директор по управление на риска отново в Джи Пи Презастраховане ЕАД. Също така става част от Съвета на директорите. Отговаря за звената Финанси, Счетоводство, Презастраховане, Човешки ресурси и Администрация. Само две години по-късно, през 2016 г., г-н Станчев заема длъжността на Изпълнителен директор и Главен директор по управление на риска в Джи Пи Презастраховане ЕАД, а едва няколко месеца по-късно същата година, става Главен изпълнителен директор и Главен директор по управление на риска в Джи Пи Презастраховане ЕАД. През 2018 г. г-н Станчев приема ново предизвикателство и поема ролята на Изпълнителен асистент на Главния изпълнителен директор на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В., като бива позициониран в Прага, Чехия. Там той подпомага и съдейства на Главния изпълнителен директор на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. в управлението на дейността на Дженерали в Австрия, Централна и Източна Европа и Русия. През октомври 2020 г. заема позицията на ръководител Стратегия Австрия, Централна и Източна Европа и Русия в Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. Участва в дефинирането и контрол на изпълнението на стратегията и поставените цели за дружествата на Дженерали в Австрия, Централна и Източна Европа и Русия. През декември 2020 г. г-н Николай Станчев е избран за Главен Изпълнителен Директор и председател на Управителния Съвет на Дженерали Застраховане АД.  
 
Г-н Николай Станчев има бакалавърска степен от Университета за национално и световно стопанство, специалност Счетоводство и контрол. През 2007 г. придобива Професионално ниво, специалност Счетоводство от Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Член е на организацията от август 2014 г. През 2012 г. получава и магистърска степен от Университет за национално и световно стопанство, специалност Застраховане и социално дело със специализация Застраховане. Г-н Станчев също така има сертификат по застраховане от Chartered Insurance Institute (CII).  

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив