08 Март 2021, 14:07 Днес (5) | Вчера (0)

Даниела Петкова: Работодатели и синдикати подменят личния ни избор на пенсионен фонд

04 Февруари 2004 в-к "Монитор" по статията работи:
A+ A-

Повечето хора нямат намерение да се прехвърлят и това е нормално поведение, смята изпълнителният директор на ПОК "Доверие"

Въпрос: Г-жо Петкова, Комисията за финансов надзор вече одобри наредбата за промяна на пенсионен фонд. Според надзора в нея има допълнителна защита срещу измами. Какво се получава на практика?
Даниела Петкова: Наредбата започна да действа от първи януари и вече мина един месец, през който хората имаха право да сменят пенсионния си фонд. Имаме вече и първите си наблюдения върху процеса.Ако трябва да дам обща оценка на наредбата, в сравнение с това, което съществуваше като условия и начин на работа при кампанията за първоначален избор на пенсионен фонд, може да се каже, че сега възможностите за нарушения, включително и фалшификации, са много по-малко. В никакъв случай не можем да сме спокойни, че няма да има такива нарушения. Те вече се появиха дори в рамките на само един месец. Най-големият проблем, който съществува в момента, е намесата на работодатели и синдикати. В закона е посочено, че изборът на задължителен пенсионен фонд е личен. За съжаление няма законов текст, който императивно да забранява на работодателите да се намесват в личния избор на служителите. Ние се надявахме, че с наредбата ще се коригира този недостатък на закона, но за съжаление това не стана. Затова и резултатите са налице - масово работодателите, бих добавила и синдикатите, се намесват в избора на хората.
Въпрос: В какво се изразява натиска им?
Даниела Петкова: Това става чрез административни мерки, които по най-различен начин, зависи от практиката на работодателя, се свеждат до знанието на работниците. Срещали сме писмени нареждания всички работници да се осигуряват в даден фонд, има и по-загатната форма на намеса чрез устно разпореждане. Съществува и още по-фин натиск с писмена заповед за ограничаване на достъпа на представители на всички пенсионни фондове, освен един. Работодателите се намесват и с решения за откриване на офиси вътре в предприятието на само един пенсионен фонд. Изобщо част от тях са много активни в този процес, а това е нещо, което не би трябвало да се допуска. Естествено нито един работник няма да иска да влиза в конфликт с работодателя си заради пенсионния си фонд. Осигурителната ни култура не е толкова висока. Нещо повече, често пъти става въпрос за хора, които не искат да се местят в друг фонд, защото това струва пари. От чисто финансова гледна точка, ако имаме един осигурен, който е с неголяма натрупана сума по индивидуалната си партида и по силата на наредбата трябва да плати 20 лева такса за едно прехвърляне, за него това е изключително неизгодно. Много често хората нямат натрупани толкова пари. За съжаление в момента и такива хора са принуждавани да сменят пенсионния си фонд.
Въпрос:  Комисията по финансов надзор твърди, че при смяната на фонд вече изцяло е изключен осигурителният посредник. Така ли е в действителност?
Даниела Петкова: Бих искала да заявя, че това съвсем не е така. Осигурителните посредници на всички пенсионни фондове работят на пазара. Вярно е, в наредбата е казано, че самото подписване на заявленията за промяна на фонда става пред служител на пенсионната компания. Никъде обаче документът не забранява агитацията, включително и цялата организация на работата до подписване на заявлението, да бъде извършена от осигурителния посредник. Още повече, че всички ограничения за посредниците се свеждат до изключване при подписване на заявлението, но съществува и подписване на договор, при което няма никакво изискване за неучастие на осигурителен посредник.  Трудно е и да се докаже, че при подписването на заявлението, присъства служител на пенсионната компания. Сега при фалшифициране на подпис върху заявление отговорността вече се носи само от пенсионното дружество, но правата на осигурените съвсем не са защитени. Затова очаквам, макар и в неголеми размери, че ще има и такива нарушения. Това е вторият голям проблем пред кампанията, която в момента се провежда за прехвърлянето на осигурени лица от един фонд в друг.
Въпрос: Защо казахте кампания? От Комисията за финансов надзор твърдят, че прехвърлянето може да става поне веднъж годишно и не е кампанийно.
Даниела Петкова: Направихме маркетингово проучване за нагласата на хората да сменят фонда си. Не ни изненада резултатът - повечето хора нямат намерение да се прехвърлят. Според нас това е нормално поведение, защото осигуряването за пенсия е един дългосрочен процес и наистина трябва да минат 3-4 години, за да може човек да разбере дали действително губи или печели от пенсионния си фонд. Въпреки това казах кампания, защото има натрупано известно очакване за стартирането на този процес. Знаете, дълго време той беше забранен поради липсата на наредба и през първото полугодие на тази година ще има раздвижване на хора, които са искали да сменят фонда си през последните две години. Това е едната причина. Другата е, че при първоначалния избор бяха изнесени данни за голям брой дублирани заявления. Тези, които пострадаха тогава, естествено имат желание да направят сега действителния си избор. Не са малко и хората, които първоначално не избраха фонд, защото не са били ориентирани и са били служебно разпределени.
Въпрос: Г-жо Петкова, след като няма текстове, предвиждащи наказания за работодателите, които указват на хората къде да се осигуряват, какво може да се направи, за да се прекрати тази практика?
Даниела Петкова: Единствената възможност е при доказателство за намеса от страна на работодателите, заинтересованата страна да се обърне към Комисията за защита на конкуренцията и да подаде жалба до Комисията за финансов надзор. Изненадващо за нас, в последните промени, които бяха извършени в осигурителния кодекс по желание на КФН, жалбите по повод на прехвърлянето няма да се разглеждат от този орган, така че въпросът е изцяло висящ. В този смисъл няма да крия от вас, че да се надяваме на санкции за нарушители не е реалистично. Хората би трябвало да знаят как сами да се предпазят от това, разбира се, без да си докарат конфликт с работодателя, от който са изцяло зависими. Аз ще си позволя чрез вестник "Монитор" да дам един съвет: Който бъде принуден от работодателя си да попълва заявление, което не желае да попълни, може да спокойно да декларира, че вече е разписал такъв документ за прехвърляне в пенсионен фонд. Това всъщност ще го постави в ситуацията на човек, който е дублирал заявлението си. По силата на новата наредба всеки, който е дублирал заявлението си, остава в пенсионния фонд, в който вече се осигурява. Така работниците могат да отклонят настоятелните искания на работодателите си. Това е възможно, защото както няма санкции за работодатели, които оказват натиск, така няма такива и за хората, които си дублират заявленията.

Въпрос: Може да се каже, че не само осигурителните посредници не са изключени от процеса, но дори се намесва и нов участник в посредничеството - работодателят.
Даниела Петкова: Да, има два нови посредника. И синдикатите, и работодателите са много добри участници на пазара. А това, че пенсионно осигурителните дружества не са се отказали от посредниците, може да проверите много лесно. Факт е, че всички пенсионни компании са определили и разпространили възнаграждения за посредници.
Въпрос:  Колко получава посредникът за привличането на един осигурен?
Даниела Петкова: Различно. Зависи за какъв фонд той привлича клиенти - дали е професионален, универсален или доброволен. При професионалните фондове има натрупани по-големи суми, които могат да се прехвърлят, съответно и възнагражденията са по-големи. В универсалния фонд сумите са доста по-малки, а оттам и заплащането за посредника е по-ниско. За доброволния възнаграждението е в съответствие с натрупаната сума. Повечето дружества са поставили възнагражденията на посредниците в зависимост от размера на натрупаната сума, която ще се прехвърли, тоест те се определят като процент. На пазара има заплащания от 1% от натрупаните от осигурения пари до 3% от сумата, която ще се прехвърли плюс някакво твърди възнаграждение за техническата работа, което се движи от 2 лева до 70 лева.
Въпрос:  При първоначалния избор на фонд имаше бум на фалшифицирани подписи върху заявленията. Тогава се говореше, че тъй като нарушението е по същество документна измама, наказанието е до 3 години затвор. Има ли осъдени посредници?
Даниела Петкова: Не ми е известно някой да е бил осъден и да е влязъл в затвора заради фалшифициране на заявление за участие в пенсионно ­ осигурителен фонд.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив