27 Септември 2020, 17:10 Днес (0) | Вчера (0)

Дългосрочните полици ще са продуктът на бъдещето Държавата трябва да подкрепи животозастрахователния бизнес

29 Май 2003 в-к "Пари" по статията работи:
A+ A-

Николай Логофетов, изпълнителен директор на "Граве България"

Господин Логофетов, какви продукти предлага "Граве България" на застрахователния пазар у нас?

- "Граве България" е животозастрахователно дружество, специализирано предимно в дългосрочното спестовно животозастраховане. Почти всички наши продукти са с продължителност над 5 г. и с две основни покрития. Едното е при доживяване на срока, т. е. при изтичане на самата застраховка се изплаща пълният размер на застрахователната сума, която е приблизително равна на средствата, които клиентът е влагал през всичките години. Така той има възможност да получи своя спестен капитал, като едновременно с тази сума се изплаща и т. нар. допълнителна доходност, или лихвите, които са се натрупали от инвестицията на математическите резерви.
Второто покритие е в случай на фатално събитие през срока на самата застраховка. Тогава се изплаща застрахователната сума плюс натрупаните до момента на събитието лихви. Тя се получава от наследниците или от посочените в полицата ползващи се лица. Към основната застраховка се предлагат и различни допълнителни покрития като: злополука, инвалидност, допълнително покритие в случай на фатален край вследствие на злополука и др. Продуктът може да бъде доста дообогатен, но основният принцип е, че при доживяване на срока клиентът получава значителен капитал, който е спестил през годините, плюс лихвите, а в случай на най-лошото неговите наследници или близки получават значително обезщетение. Именно тук е и основната разлика от спестовен влог или пенсионно осигуряване. При тях не се изплаща обезщетение, което надвишава реално внесените до момента суми, докато при застраховането дори клиентът да е внесъл само една или две вноски, се изплаща цялата застрахователна сума, ако настъпи събитие с фатален изход. 

В близко бъдеще планирате ли допълнителни разширения на основния продукт? 


- В момента имаме достатъчно добри допълнителни покрития. Има такива, при които в случай на инвалидност над определен процент клиентът се освобождава от по-нататъшно плащане на вноските. Те се поемат от застрахователя така, че все едно клиентът поддържа своята застраховка и при изтичането й той получава цялата застрахователна сума плюс лихвите по нея.
При друго покритие в случай на инвалидност се изплаща определен процент от инвалидността. Ако клиентът има определена трайна инвалидност в размер на 30% например, ние изплащаме 30% от неговата застрахователна сума. Ако тази инвалидност е 60, ние изплащаме съответно 60%. При това покритие в комбинация с предишното, освен че клиентът може да получи обезщетение за своята инвалидност, ако тя е по-висока, той може да бъде освободен и от плащане на вноски, като при изтичане на застраховката ще получи цялата застрахователна сума плюс натрупаните лихви, въпреки че вече му е било изплатено обезщетение за неговата инвалидност. Изплатеното обезщетение няма да бъде приспаднато от крайната застрахователна сума.
Има друго покритие, което е за фатален край вследствие на злополука. При него се изплаща още веднъж застрахователна сума, ако събитието настъпи вследствие на злополука. Или реално ползващите се лица ще получат веднъж застрахователната сума по дългосрочната спестовна застраховка плюс натрупания по нея допълнителен доход и втори път застрахователната сума по допълнителното покритие.
Предлаганите от нас програми имат и продължение под формата на пенсионни опции. Ако клиентът ни спести 20-30 хил. EUR, тъй като всички застраховки са в EUR, той има възможност, вместо да ги получи накуп, да ги получава под формата на пенсия. Пенсията има няколко разновидности и може да бъде доживотна; доживотна, комбинирана с определен гарантиран период, в който да се изплаща; а може да бъде и само за определен, фиксиран период от време.
Предвиждаме лицензирането на още няколко допълнителни покрития. Имаме планове да лицензираме и детска застраховка.
Вече предлагаме застраховка за кредитополучатели. Задължително изискване в повечето от банките е кандидатът за кредит да има застраховка на същата стойност, на която е и кредитът, за да може в случай на фатален край или много тежка инвалидност банката да си гарантира обезпечението на кредита. 

Смятате ли, че има известна промяна в нагласите на българина, тъй като той предпочита да вложи парите си в банка, отколкото да си купи застраховка живот?


- Според мен има едно леко разчупване, но въпреки това все още силно влияние върху животозастраховането оказват данъчните преференции. И до момента те са водещ фактор за по-масовото сключване на такива застраховки. Такива допълнителни преференции дават по-голямо предимство на животозастраховането пред инвестицията в банков депозит например. Клиентите продължават да инвестират предимно в банки, тъй като за тях те са малко по-сигурни, могат да теглят от тях по-често парите си и смятат, че им носят по-висока доходност, въпреки че реално това не е така. Хората не приемат животозастрахователя като алтернатива на банката, тъй като единствените продукти в миналото, които бяха свързани в известна степен с подобни продукти, бяха предлаганите от ДСК застраховки. В някои от случаите те бяха административно налагани, в останалите случаи се правеха вноски за децата и внуците, за следване и т. н.
Най-ужасното нещо, което рефлектира и върху бизнеса, беше голямата инфлация в средата на 90-те г., която тогава изяде буквално спестяванията на хората. Тези, които имаха средства, равняващи се на няколко хиляди USD или DEM, получиха застрахователни суми между 10 и 20 лв. Същото беше положението и при банките, много от тях фалираха. Въпреки това банката винаги е била нещо по-популярно и по-реално за хората.
Мисля, че хората трябва да пречупят по-скоро мисленето си и да осъзнаят необходимостта от такава застраховка. Освен че тя предлага спестовност, близка до тази на банките, и гаранциите й в никакъв случай не са по-малки от тези, които банките предлагат, напротив в определени отношения са и по-големи. 


От началото на тази година беше въведен нов режим при облагане на доходите на физически лица. Как се отрази това върху животозастрахователния бизнес

- Определено не се отрази позитивно на бизнеса. При нас видим отлив не се наблюдава, но пък има лек спад. Но той не се дължи конкретно на тази промяна, а повече на непостоянната данъчна политика по отношение на животозастраховането през последните три години. Това обърква клиентите и води до несигурност у тях. Един клиент, сключил своята застраховка за 20 г. през 2001 г. например, до средата на 2001 г. ползваше определени преференции, след това обаче излезе наредба на данъчните, в която се казваше, че животозастраховките не би трябвало да се ползват от преференции. През 2002 г. пък се даде пълна свобода или по-точно цялата вноска се приспадаше от данъчната основа на лицето, като застрахователната сума се облагаше на изхода. През 2003 г. отново се прие нов подход, съгласно който не се освобождава цялата сума, а само 10% от нея. Това всъщност не е реално освобождаване, тъй като с този процент се намалява облагаемият доход на лицето, като обаче при изтичане на застраховката то отново ще дължи данък. И ако един клиент е сключил своята застраховка през 2001 г., внасял е три поредни години своите вноски, то тогава е почти невъзможно при изтичане на неговата програма да се изчисли какъв данък всъщност дължи. Затова мисля, че трябва да се вземе едно малко по-разумно решение и да се приеме процент, който да се освобождава напълно от данъци. Например тези 10% от дохода на лицето да се признават за пълно данъчно облекчение и то да не дължи данък за тях. Така хората ще са наясно, че влагайки своите средства в такава застраховка, няма да дължат данък върху 10% от доходите си. Това е реален стимул, тъй като сега ние им казваме: сега вие ще намалите облагаемия си доход с тези 10%, ако ги вложите в застраховка Живот, но накрая ще дължите 15 или 20% данък върху застрахователната сума, а ако прекратите предсрочно застраховката - 20%. Това, повярвайте ми, не звучи чак толкова стимулиращо.
В публичното пространство се говори за налагане на единна данъчна ставка в размер на 15%, което ще доведе отново до объркване или до липса на всякакъв интерес у клиентите, тъй като и сега минималната данъчна ставка е 15%. Тези от потенциалните клиенти, които са със същия процент на данъчно облагане и сега нямат никакъв данъчен интерес да сключват застраховка Живот. А ако го няма данъчният интерес, много трудно може да накарате клиента само заради философията на животозастраховането да сключи такава застраховка.
Смятам, че си заслужава държавата да подкрепи животозастрахователния бизнес по няколко причини. Първо, защото животозастраховането /в конкретния случая Граве България/ поема част от социалните функции на държавата. Защитаваме живота на гражданите и покриваме рискове като инвалидност и смърт. Някои застрахователи предлагат и здравни застраховки. Всичко това е част от отговорностите и бремето, което има държавата към своите граждани. Чрез тези застраховки клиентът сам поема грижата за себе си и за своето социално осигуряване. На второ място, ние инвестираме почти всичките средства на клиентите си в ДЦК, държавни облигации и други държавни инструменти, и не на последно място - това е един бизнес, на който е редно да му се даде шанс да се развие така, както се е развил във всички западни държави. Впоследствие той ще се отблагодари. 

Как ще коментирате отчетените от "Граве България" резултати за  2002 г. - 100%  ръст на премийният приход? 

- Изминалата година бе една добра година за нас, която ни донесе положителен резултат. Ние полагаме и много усилия, за да не оказват толкова пряко влияние данъчните преференции върху дейността ни. Ето защо мисля, че и през тази година ще отчетем ръст, въпреки че тези преференции бяха орязани доста.
Мога да кажа, че успехът ни се дължи най-вече на европейските и на качествените продукти, които предлагаме, тъй като те са пренесени директно от компанията майка в Австрия. Това са продукти, предлагани от Граве груп в почти всички държави, в които има дъщерни дружества.
Мисля, че тук е мястото да кажа, че през т. г. Граве чества своя 175-годишен юбилей. Това е наистина сериозна възраст за компания, която е успяла да преживее две световни войни и която продължава своето успешно развитие и експанзия. Това е още едно доказателство, че си заслужава хората да инвестират именно в такива компании, които са надживели много кризи и са успели не само да се съхранят, но и да се развиват изключително успешно. Почти всяка година през последните 10 г. Граве груп отчита двуцифрен ръст. Компанията вече има над 2 млн. клиенти, а премийните й приходи са над 550 млн. EUR.
Надявам се, че отчитаните високи ръстове от Граве България също ще се запазят. За втора поредна година отчитаме печалба, която не е никак за пренебрегване - близо 250 000 лв. Това е показател, с който може да се гордеем. 

Според класация на медиите на базата на информация, предоставена от самите животозастрахователни дружеста, "Граве България" се нарежда на седмо място при девето в края на 2002 година. 


Предвижването напред в класацията отдавам, разбира се, на това, че работим по една ясна стратегия и набираме скорост. Смятам, че методите ни на работа са доказани във времето и ще успеем постепенно да се наложим на българския пазар на далеч по-водещи позиции от тези, на които сме в момента. Въпреки това обаче мисля, че мястото, което ни отрежда статистиката, не е реално. Мога да кажа, че нашето място е много по-напред по няколко причини. Първо, аз бих акцентирал най-вече върху факта, че нашите премийни приходи са реални и ще продължават да се увеличават с едно постоянно темпо, докато при някои от останалите компании те се дължат най-вече на данъчните преференции, които съществуваха м.г. и заради които много от тях създадоха специални продукти. Тези продукти се продаваха в рамките на пет или шест месеца, но пък генерираха огромни премийни приходи. Това са кухи премийни приходи, които впоследствие се връщат на клиентите, тъй като те се правят с цел използване на съществуващите данъчни преференции.
Аз бих погледнал статистиката от гледна точка на това на кое място се нареждаме по застраховки с продължителност над 5 г. Тук мога доста смело да заявя, че сме сред водещите четири в България, а по брой новосключени застраховки Живот с продължителност над 5 г. мисля, че можем да се наредим дори сред водещите три. Дългосрочните застраховки според мен ще са сред продуктите, които ще имат най-голямо приложение в бъдеще.
Това, че все още не сме излезли на по-предни позиции, се дължи и на това, че сме едва трета година на българския пазар. 


Конкурентен ли е според вас българският животозастрахователен пазар?

- Броят на животозастрахователните компании на този пазар е вече доста голям и не виждам място за неговото увеличаване. Въпреки това вероятно ще има някакво прегрупиране или окрупняване на животозастрахователния пазар. Естествено, че и конкуренцията е голяма. Вече има няколко сериозни западни компании, а компаниите с изцяло българско участие са може би една или две. Повече от половината от животозастрахователните дружества са с преобладаващо чуждестранно участие. 

Какви са очакванията ви за настоящата година? 

- Аз съм оптимист по природа и мога да кажа, че и през тази година очаквам резултатите ни да бъдат доста добри. Да имаме добър ръст на премийния приход, като искрено се надявам, че нашите потенциални и бъдещи клиенти ще залагат най-вече на сигурността, на гаранциите и на качеството на продуктите, които предлагаме, а данъчните преференциите да са просто едно допълнение към тях.
В развитите европейски държави делът на животозастраховането значително превишава този на общото застраховане. У нас е налице обратната тенденция. В последните години животозастраховането в България заема между 10 и 14% от пазара на застраховането.
За животозастраховане в страните членки на ЕС отиват между 2 и 7% от БВП, докато в България - едва 0.2%. В ЕС средно се инвестират около 1200 USD годишно на глава от населението за животозастраховане, а в България е между 5 и 10 USD.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив