27 Септември 2020, 17:28 Днес (0) | Вчера (0)

Очаква се значително засилване на застрахователната защита за висшия мениджмънт

01 Август 2003 в-к "Кеш" по статията работи:
A+ A-

Венислав Йотов, изпълнителен директор на “Ей Ай Джи България”

Г-н Йотов, какви са вариантите на застрахователна защита, които вашата компания предлага на отговорността на членовете на управителните и контролните органи на търговски дружества?

- В зависимост от бенефициента по полицата и застрахованите лица съществува следната възможност за варианти на покритието. От една страна, се предлага застрахователна защита на самите директори (Insurance of Members of the Supervisory Board and Members of the Management Board of the Company). Обезщетенията се дължат на самите директори, срещу които е заведен съдебен иск. Вторият вариант предлага защита на самата компания (Company Reimbursement), когато искът е заведен срещу компанията или срещу нейни директори, обезщетението се дължи на компанията.
Допълнително може да се включи покритие за отговорност за действията на служители (Employment Practices Liability) ­ обезщетение се дължи на компанията. Например искове, подадени от клиенти, абонати или доставчици на услуги за расова и полова дискриминация, сексуален тормоз и други от страна на служители на компанията.
­Какви са общите условия на тази застраховка, премии и предвиждани застрахователни обезщетения?

­- Застраховката осигурява покритие за финансовите разходи, които застрахованият е задължен да плати по силата на съдебно решение, или разходи за сключено извънсъдебно споразумение при изричното съгласие на застрахователя, включително съдебните разноски по водене на делото. Директорите носят съдебна отговорност за неизпълнение на техните задължения, които най-общо могат да бъдат обединени в няколко категории. Те са: липса на професионални качества и добросъвестност и нелоялност към интересите на компанията, неспазване на регламентираните по закон задължения.
Застраховката за отговорност на членовете на управителни и надзорни съвети не покрива професионалната отговорност на същите. Границата с професионалната отговорност е доста размита и деликатна. Покритията са свързани главно с финансовите загуби, произтичащи от заемания статут в компанията.
Важно условие за валидността на полицата е искът да бъде подаден от трети лица, а не от служители или директори на същата компания. Тези трети лица могат да бъдат инвеститори, акционери, участници в търгове за възлагане на поръчки и други подобни.
­Считате ли, че има интерес към този продукт у нас?
­- По принцип най-изложени на риск и потенциални купувачи на този вид застраховка са компаниите с външни директори ­ чужденци, които не участват пряко в управлението, но носят отговорност пред акционерите, които са ги назначили. На второ място са компании със смесено акционерно участие ­ дяловете са разпределени между два или повече основни акционера (40%:40% или 30%:30%:30% и т. н.) и чиито акции се търгуват на фондовите борси, както и чуждестранни компании, опериращи в България, които не са включени в глобална програма, приватизирани дружества или фирми, които се сливат. На настоящия етап у нас интерес проявяват предимно компаниите, които имат чужденци в състава на Съвета на директорите или на Управителния съвет. Други потенциални купувачи са компании, чиито акции се търгуват на фондовия пазар.

­Очаквате ли този интерес да се засилва в бъдеще?
­- Тенденциите, които се наблюдават в глобален аспект в последните години, са следните. Според проучване на Stanford Securities Class Action Clearing House за период от 5 години се е увеличил със 197% броят на компаниите, които са въвлечени в съдебни спорове от свои акционери. С около 150% е нараснал размерът на присъдените обезщетения по подобни дела. Само за първите 6 месеца на 2002 година са заведени такива дела срещу директорите на 114 компании. Сред лидерите на световния застрахователен пазар е AIG (с дял от 35%), следвана от Lloyd's (14%), Chubb (13%), Genesis (5%).
Чуждестранните участници в компании от Източна Европа поставят като задължително условие при подписване на договори с тях компанията да има сключена застраховка D&O.
Следвайки тенденциите в развитието на световните застрахователни пазари и при очакваните законови промени у нас в следващите няколко години, свързани с хармонизирането на българското законодателство с европейското и в тази област, би могло да се предвиди значително засилване на търсенето на застрахователна защита за висшия мениджмънт.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив