09 Март 2021, 11:42 Днес (1) | Вчера (8)

Сърцето на "Ти Би Ай груп" е в България

10 Февруари 2004 в-к "Банкер" по статията работи:
A+ A-

Евгени Попов, изпълнителен директор на "БЗП Груп"

Г-н Попов, годините, през които "Ти Би Ай Груп" работи на българския финансов пазар, тя заприлича на едно голямо дърво, обрасло с дъщерни фирми. Какви са предимствата на това разклоняване на групировката?

- Създаването на една такава структура, в която има много дружества, работещи в различни сфери на небанковите финансови услуги, дава възможност за комплексно обслужване на всички клиенти на групата. На практика ние може да предложим почти целия набор от услуги, необходими както на гражданите, така и на фирмите. Съдете сами. "Ти Би Ай Груп" притежава най-голямото пенсионноосигурително дружество в България - ПОК "Доверие", което създадохме през 1994 година. Пет години по-късно - през 1999-а, "Ти Би Ай Груп" закупи "Булстрад", която е най-голямата компания в страната в областта на общото застраховане. През изминалите четири години тя запази лидерските си позиции на пазара, а "Ти Би Ай Груп", като неин основен акционер чрез "БЗП Груп", я осигури финансово, като на два пъти увеличи капитала й. Сигурно за вас ще е интересно да знаете, че "Булстрад" е единствената фирма в България, която има свой презастрахователен брокер в Лондон. Това е "Юропиън Иншурънс енд Реиншурънс Брокърс", в което "Булстрад" притежава 85% от капитала.

През 2003-а получихме лиценз за здравноосигурителен фонд - "Булстрад - здравно осигуряване". Освен това развиваме лизингови услуги чрез двете си дружества "Ти Би Ай Лизинг" и "Ти Би Ай Кредит ". Последното работи с близо 700 магазина, продаващи бяла и черна техника, мебели, офисоборудване и софтуер в цялата страна. Благодарение на тази съвместна дейност клиентите на тези магазини могат да вземат на изплащане стоки, струващи до 3000 лева. Освен това гражданите могат да получат от "Ти Би Ай Кредит" и потребителски заеми в размер до 3000 лв., които се погасяват за две години.

Казахте, че "Ти Би Ай Кредит" предлага потребителски кредити. Какъв е механизмът, по който те се отпускат?

- Влизате в магазин, където има обозначение, че той работи с "Ти Би Ай Кредит". Разглеждате стоките в него и, да кажем, си харесвате домашно кино или компютър за 2000 лева. Отивате при продавача и казвате, че искате да закупите стоката на изплащане. Попълвате документите, които ще ви бъдат дадени, и ако отговаряте на условията, подписвате договор, че купувате домашното кино или компютъра и ще го изплатите за определен срок от време, като погасявате сумата на месечни вноски. Това е.

А какво става, ако стоката, която съм си харесал, струва над 3000 лв. - да кажем 4000 лева?

- Тогава можете да заявите, че искате да погасите 3000 лв. от сумата разсрочено и ако отговаряте на условията, да подпишете съответния договор. А останалите 1000 лв. ще трябва да извадите от своите лични пари. Искам да подчертая, че тази дейност с потребителските кредити се развива много успешно. До началото на 2004-а "Ти Би Ай Кредит" е отпуснала 100 000 заема на обща стойност 60 млн. лева.

Логично е при това голямо търсене на потребителски заеми да помислите и за пускането на кредитни карти...

- Не само сме мислили, но и сме го направили. Предлагаме на клиентите на дружествата от структурата на групата "Ти Би АЙ кредит карт". Тя се получава от всички наши добронамерени и коректни платци и им позволява да ползват заем до 3000 лева.

Имате ли в структурата на "Ти Би Ай Груп" фирма, която се занимава с пласирането на фирмени облигации?

- Точно с тази дейност се занимава "Ти Би Ай Инвест". От 2002-ра, когато фирмата е създадена, досега участва като водещ или като ко-мениджър при структурирането и пласирането на близо 40% от корпоративните облигации, които са емитирани на българския пазар. Фирмата е пласирала корпоративни облигации на "Ти Би Ай Кредит" с общ номинал от 3 млн. евро, ипотечни облигации на "ПроКредит Банк" с номинал 10 млн. лв., ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка с номинал с номинал 5 млн. евро, корпоративни облигации на "Алма тур БГ" с номинал 750 000 лева... В това отношение "Ти Би Ай Инвест" е сред лидерите на българския капиталов пазар.

Кои други инвестиционни дружества завършват облика на групировката?

- "Ти Би Ай Груп" е собственик на инвестиционния посредник "Ти Би Ай Асетс Мениджмънт". През 2003-а създадохме и два фонда. Първият - "Ти Би Ай Евробонд", е ориентиран към продажбата на акции и облигации на физически лица, а вторият - "Ти Би Ай Бак" (той бе лицензиран в началото на 2004 г.), е първото дружество със специална инвестиционна цел и ще се занимава с инвестиции в недвижими имоти. Накрая искам да отбележа, че "Ти Би Ай Груп" е собственик и на "Доверие Инфо" - фирма, специализирана в разработването и доставката на информационните технологии.

Когато унгарската банка ОТР ("О Ти Пи") стана собственик на 100% от акциите на "Банка ДСК", нейните шефове обявиха, че ще искат да изкупят дяловете на "Булстрад" в дружеството "Булстрад - ДСК Живот". Водите ли някакви преговори по този въпрос?

- Нашето желание е "Булстрад" да изкупи дяловете на "Банка ДСК" в "Булстрад - ДСК Живот", а не да й продава своите акции в животозастрахователното дружество.

Единственото, което липсва в структурата на "Ти Би Ай Груп", е банка. След като през 2003-а "Булстрад" продаде акциите си в "Токуда Банк", не сте ли мислили да придобиете мажоритарен дял в друга кредитна институция?

- Логично е да се замислим за покупката на банка, чрез която да предлагаме цялата гама от услугите, за които ви говорих. Но ние и сега имаме възможност да правим това чрез широките мрежи от клонове, офиси и представителства на "Булстрад" и на ПОК "Доверие". Решението дали групировката да придобие собствена банка трябва да се вземе след внимателна преценка на всички плюсове и минуси от подобна инвестиция.

"Ти Би Ай Груп" притежава дъщерни дружества в осем държави, в които трябва да инвестира, ако иска те да запазят лидерските си позиции. Освен това смятаме да създадем дъщерни фирми в Русия и в Украйна, което също ще изисква немалко средства. Затова трябва внимателно да обмислим дали си заслужава да заделяме големи суми за създаването на собствена банка в България. Не е изключено от това да пострадат или поне силно да се ограничат сегашните ни много добри взаимоотношения с редица големи търговски банки в страната, с които сега сме партньори. Но ако създадем своя банка, ще станем конкуренти. Не съм сигурен, че от това бизнесът на "Ти Би Ай Груп" в България ще спечели.

Казахте, че групата притежава свои дъщерни структури и в други държави. Кои са те?

- България бе първата страна от държавите в Централна и Източна Европа, в която започнахме своята дейност още преди десет години. Успехът ни на този пазар ни амбицира да приложим натрупания тук опит и в други страни. През 2000 г. "Ти Би Ай Груп" закупи второто по големина застрахователно дружество в Румъния - "Омниа Сик". През същата година станахме собственик и на най-големия пенсионен фонд в Словакия - "Татри Симпатия", който държи над 80% от пазара на пенсионноосигурителни услуги в тази държава. В Хърватска придобихме животозастрахователното дружество "Хелиос", а чрез дъщерния му пенсионен фонд участваме и на пазара на осигурителни услуги.

В Босна и Херцеговина присъстваме чрез "Хелиос Босна и Херцеговина", което е дърщерна структура на хърватското животозастрахователно дружество.

Преди три години създадохме първите пенсионни фондове в Сърбия и Черна гора - "Дунав Ти Би Ай Ейч Пенсионно Осигорувание", и в Грузия - "Джорджа Пеншън енд Иншурънс Холдинг". Чрез холдинга ние притежаваме единственото доскоро пенсионно дружество в Грузия и застрахователна компания, която е на трето място в тази страна по показателя брутен премиен приход.

Как се отразиха на бизнеса ви в Грузия последните събития - протестите на опозицията и свалянето от власт на Едуард Шеварднадзе, както и изборът на нов президент?

- Тези протести могат да бъдат сравнени със събитията в началото на 1997 г. в България. Както в нашата страна така и в Грузия хората искаха незабавна промяна във властта. И тази промяна бе в полза на бизнеса. При предишните правителства в Грузия царяха псевдопазарни отношения, които бяха доминирани от администрацията. Определени хора от властта контролираха най-доходоносните бизнес дейности и не даваха възможност за развитие на предприемачеството. След смяната на властта в Грузия очакванията ни са, че ще бъдат предприети мерки за ограничаване на корупцията и че ще се създадат благоприятни условия за развитие на бизнеса. В страната има добри макроикономически условия за това. Достатъчно е да кажа, че въпреки политическите вълнения грузинското министерство на финансите и централната банка предприеха достатъчно ефикасни мерки за ограничаване на инфлацията и за запазване на стабилността на грузинското лари. За една година то се е обезценило с около 20% и в момента един долар се разменя за 2.30 - 2.40 лари. А за този период самият долар загуби около 30% от стойността си спрямо еврото.

Какъв процент от бизнеса на цялата "Ти Би Ай Груп" се осъществява в България?

- Общият оборот на дъщерните компании на "Ти Би Ай Груп" е 200 млн. щ. долара. Около 60% от него се реализират в България. Активите на застрахователните компании и пенсионните фондове на групата са над 500 млн. щ. долара, а само в нашата страна те са над 250 млн. щ. долара.

В този смисъл може ли да се каже, че българските дружества са сърцето на "Ти Би Ай Груп"?

- На първо място, трябва да се има предвид, че българските фирми са с най-дълга история сред дружествата, които са собственост на групата. Освен това много от проектите на групата са започнати в България. Българските фирми са водещи в целия холдинг не само като финансови показатели, но и като източник на опит, познания, идеи и управленски опит в областта на небанковите финансови услуги. В този смисъл ние наистина се явяваме център на групата "Ти Би Ай Груп".

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив