11 Август 2020, 22:35 Днес (8) | Вчера (9)

AIG България сменя името си до края на август

27 Юли 2009 16:32 INSMARKET по статията работи: 1
A+ A-

Застрахователните покрития и всички останали условия по издадените застрахователни полици остават непроменени, обясни пред Insurance.bg изпълнителният директор на дружеството Венислав Йотов

Г-н Йотов, защо се отделят активите на общозастрахователния бизнес на AIG Inc. в дружество със специална цел?
На 2 март 2009 г. беше официално обявено отделянето на  общозастрахователните компании на AIG Inc. в отделна холдингова структура -  AIU Holdings, Inc. Беше обявено също така, че се подготвя смяната на  фирменото наименование и ръководството, както и че се обмисля възможността за първично предлагане на акциите на новата компания на фондовите борси. Целта на всички тези действия беше максимално бързото разграничаване на  общозасатрахователния бизнес както от  бранда AIG, така и от компанията-майка AIG. На този етап тези цели се изпълняват с назначението на г-н Кристиан Мур за президент и главен изпълнителен директор на новата компания, както и приемането на новото фирмено наименование Чартис.
Това ще ускори обединението на общозастрахователните операции в световен мащаб и доближи организацията до нейната крайна цел за пълна юридичска и оперативна самостоятелност.

Формирането на дружество със специална цел защитава ли ви от проблемите на холдинговата структура AIG Inc.?
Самите застрахователни операции винаги са били добре капитализирани, а интересите на клиентите ни - защитени от съответните застрахователни надзори в различните държави. Освен това, ние нямаме никакъв непогасен дълг и през 2008 г. реализирахме оперативна печалба в световен мащаб при бруто премиен приход от почти 50 милиарда щ. долара и собствени средства от над 32 милиарда щ.долара. Средно на ден през 2008 г. общозастрахователните операции са изплащали по 71 милиона щ. долара  в целия свят.

Защо си сменихте името?
От септември 2008 г. AIG постоянно присъства в новините, при това невинаги в добра светлина. Напоследък, в Съединените щати, където AIG е общоизвестно име, брандът AIG се асоциира от широката общественост с недобро управление и  др. подобни.  Това очевидно не са ценностите, които нашият застрахователен бизнес е градил през последните 90 години, били са споделяни от всеки един  наш служител и сме предавали на нашите клиенти. Нашите общозастрахователни компании, в това число и AIG България, по никакъв начин не са били свързани нито със структурата, нито с финансовите продукти, в резултат на които компанията-майка AIG изпадна в ликвидни проблеми.
Приемането на новото фирмено наименование ЧАРТИС е важна стъпка по пътя към пълното отделяне от AIG и оперативна самостоятелност.

Защо за ново име на компанията беше избрано Чартис?
След  дълъг процес на  проучвания,   компанията избра Чартис за  ново име на всички свои общозастрахователни компании.
Чартис идва от гръцката дума за Карта, подчертавайки 90-годишната история на компанията като пионер в застраховането, успял в световен мащаб, способен да даде на клиентите си специфични за тях решения. Чартис и новото му лого – компас – символизират дисциплинирания, но в същото време гъвкав застрахователен подход за успешно „навигиране” в променящите се пазари и сложни рискове по целия свят. Както името, така и историята на Чартис показват, че нейните служители са иноватори, притежаващи глобален поглед, съчетан с дълбоко познаване на регионалните и културни особености, обуславящи нуждите на нейните клиенти. За клиентите това означава  водещи за пазара застрахователни продукти и специфични решения, помагащи им да управляват риска.
Стремежът е това име заедно с новото лого да отразява основните ценности на организацията ни, а именно хората,  почтеността и уважението, ценности, които подразделенията на Чартис изповядват  вече 90 години. Ние сме  ентусиазирани от новото име и новия бранд и сме силно мотивирани  да продължим да предоставяме първокласно обслужване на клиентите ни  под новия  бранд и през следващите поне 90 години.

Каква полза ще имат клиентите от промяната на името?
Смяната на фирменото наименование и целия бранд на нашите общозастрахователни компании е сериозна стъпка напред към пълното  отделяне на  компаниите от AIG Group и от неговия негативен имидж.  Със смяната на бранда ние ще съхраним  ценностите, заради които получавахме  признанието на нашите клиенти и бизнес партньори през последните 90 години, като например иновативните застрахователни решения и продукти, отразяващи достиженията в целия свят, но моделирани спрямо местните нужди на клиентите, както и възможността за обслужване във всички части на света.

Ще промените ли и ако да - кога, името на AIG България?
Новото име на общозастрахователните компании беше обявено в Ню Йорк днес, 27-ми юли. На нас в България ще ни е необходим определен период от време за извършване на формалностите по вписването на новото име. Очакваме наименованието на компанията в България да бъде променено до края на месец август. Между 27-ми юли и датата на вписването на промяната в Търговския регистър, името на компанията в България няма да се промени.

След като се промени името, полиците валидни ли остават, какво ще се случи със заведените щети?
Единственото, което се променя, е фирменото наименование на застрахователното дружество. Дружеството остава същото, със същата регистрация, същия лиценз и  същия персонал. Новото име ще бъде вписано  в търговския регистър, а  Комисията за финансов надзор - надлежно информирана, така че няма да има нужда влезли в сила застрахователни полици да бъдат променяни. От датата на вписване на новото фирмено наименование в Търговския регистър, всички новосключени застрахователни полици и добавъци към съществуващи такива  и всички други документи  ще бъдат  издавани с новото име на компанията.
Застрахователните покрития и всички останали условия по издадените застрахователни полици остават непроменени до края на съответния застрахователен период.
Претенциите по заведени щети ще бъдат обработвани по същия начин, както и досега. Евентуалното плащане на обезщетение ще бъде направено от  абсолютно същата компания, единствената промяна ще бъде в наименованието й.

Успоредно с новото име, има ли някакви промени в структурата или собствеността на AIG България?
Промяната е чисто и просто в името на компанията на този етап. AIG България е собственост на AIG Европа СА, общозастрахователна компания на AIG, регистрирана във Франция и която оперира в страните от Европейския съюз чрез свои клонове. В момента тече и юридическа процедура по вливането на AIG България в AIG Европа, след което ние ще продължим да оперираме на българския пазар чрез клона на AIG Европа. Очаква се процесът да приключи преди края на тази финансова година.

Ще се отрази ли промяната на името и на джойнт-венчъра на AIG с ОББ у нас?
Принципно няма да има различия в подхода към компании със съучастие на други юридически лица както в другите страни, така и в България, така че "ОББ – Ей Ай Джи застрахователно дружество" няма да направи изключение. Промяната обаче предстои да бъде дискутирана на следващо общо събрание на компанията.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Вени, търси си работа, че след смяната на бранда следват и всички останали смени, включително и твоята.
#1 | от наблюдател | преди
Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив