23 Септември 2018, 04:03 Днес (0) | Вчера (0)

Искам да разбера как се определя майчинството по новия закон - кои 6 месеца се гледат и дали се взема 90% от заплатата или от осигуровките, и какви са измененията?

Средно дневно брутно трудово възнаграждение, от което се изчислява дневното парично обезщетение за бременност и раждане, се определя за предхождащия период от шест месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособност. - ако лицето не е било осигурявано за всички осигурителни случай - не е било осигурявано за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица - е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен - е ползвало платен или неплатен отпуск за отглеждане на малко дете. За дните, включени в шестмесечния период по смисъла на чл.41|1| от КСО се прилага среднодневната МРЗ. За да има право на парично обезщетение за бременност и раждане, лицето трябва да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж, който може да не е последователен, и да е осигурено за всички социални рискове. На основание чл.163 от КТ лицето има право на отпуск по бременност и раждане в размер на 135 календарни дни, от които 45 задължително преди раждане. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от: - средното възнаграждение или - осигурителния доход Дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от МРЗ за страната и по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив