22 Януари 2019, 15:37 Днес (15) | Вчера (15)

Какво точно означава понятието "proximate cause"? По възможност да бъде подкрепено с пример.

"Proximate cause" или преведено на български език "най-близката причина". Застрахователите са отговорни за обезщетяването на застрахованото лице по отношение на щети, загуби или гражданска отговорност само когато тези щети, загуби или гражданска отговорност са причинени непосредствено от една от опасностите, посочени в полицата. Юридическата максима, която изразява този принцип, е "Кауза проксима нон ремота спектатур" - "Гледа се близката, а не далечната причина". "Непосредствена" означава най-близката по действие, а не непременно най-близка по време. Пример: Имали сме застрахователна полица срещу кражба, която е изключвала военни рискове, а кражбата е станала по време на въздушно нападение. Прието е било, че изключената опасност - войната - не е дала началото на непрекъсната верига от причинно свързани събития. Кражбата е била резултат от нова, независима опасност, така че изключената опасност не е действала. Друг пример: В делото на лице X срещу компания Y се оспорвал списък с изключения, предшестван от думите "пряко или косвено". Прието е било, че думите изменят нормалните правила за най-близката причина така, че дори ако изключената опасност е косвената причина (т.е. далечната причина) на загубата, застрахователят може да избегне загубата, въпреки действието на застрахованата опасност. Един войник е бил убит случайно от влак, намирайки се на пост по време на затъмнение, а полицата е изключвала смърт "предизвикана от или възникваща поради или свързана пряко или непряко с войната". Влакът е бил най-близката причина на смъртта, а войната е била само далечна причина, но е било прието, че изключението е валидно.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
Резултати | Архив