05 Декември 2022, 19:35 Днес (6) | Вчера (0)

Компании

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на...
"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна...
ГРАВЕ България Общо застрахованее клон на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ. Управители Габриела ГеноваУправителНадежда ЩереваУправител
"Групама Животозастраховане" ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г.  Животозастрахователно Дружество "ДСК Гаранция" АД. През 2008г. една от най-големите френски...
"Групама Застраховане" ЕАД е правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г.  Застрахователно Дружество "ДСК Гаранция" АД.  През 2008г. една от най-големите френски...
ЗЕАД "ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД е част от групата на "Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, "Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и...
 От 29 февруари 2016 г. с отнет лиценз от КФН.
Основано през 1991г., Общозастрахователното Дружество на Дженерали е широко познато с: -Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото...
На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон всички активи и пасиви на...
На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон се създава Държавният...
Валидни за 18:10 05 Декември 2022
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8473
GBP 2.4796 2.4887 2.2719
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив