23 Юли 2019, 23:33 Днес (12) | Вчера (16)

Компании

ЗД "ОЗОК Инс" АД (старо наименование - "ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието "Общинска...
Застрахователна компания Олимпик – клон България е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с писмо изх. № 32-00-126/2009 г. на КФН. Клонът има пълнен лиценз за...
"Пенсионноосигурителен институт" АД е учреден с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получил лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по...
ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" e регистрирана на 09.05.1994 г. с решение на Софийски градски съд по Ф.Д. № 9023/1994 г. и притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000...
Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е "Банка ДСК” ЕАД, част от...
Пенсионноосигурителна компания "Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално...
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност от...
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България АД" предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Дружеството е регистрирано като самостоятелно...
С решение на Комисията за финансов надзор № 283-ПОД/30.07.2003г. на "ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"АД е издадена ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. за извършване на дейност по допълнително...
Пенсионноосигурително дружество "Топлина" АД е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за...
Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив