11 Декември 2019, 14:23 Днес (9) | Вчера (14)

Административният съд нареди на КФН да свали от сайта си доклада за "Окшънайз"

04 Юли 2017 10:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 4 юли 2017, 10:14

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд

Административният съд на София-град излезе с разпореждане във връзка с жалба от "Окшънайз" с искане съдът да разпореди преустановяване на действия на Комисията за финансов надзор, изразяващи се в публикуването на собствената й интернет страница на недатиран неподписан документ, озаглавен доклад, по съображение, че не се основава на административен акт или на закона. В жалбата се излагат доводи, че съобщението на КФН съдържа препратка към недатиран документ, тъй като не съдържа никакви данни за органа и длъжностното лице, което го е създало, а единствено се посочва, че е издаден въз основа на заповед на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за извършена проверка. В жалбата се твърди, че публикуваният документ не представлява индивидуален административен акт или констативен документ, а вътрешен акт. Тези актове не подлежат на самостоятелно оспорване, поради което за заинтересованото лице не остава друга възможност за защита на интересите му, освен да публикува становището си в средствата за масова информация или в социалните мрежи. Претендира се, че не са предприети мерки за защита на личните данни в доклада, както и че е допуснато нарушение относно съгласието на лицето, за което се отнася разкритата професионална тайна, а в случая документът съдържа информация за повече от едно лице. Жалбоподателят твърди, че публикуването и разгласяването на посочения недатиран и анонимен документ са неоснователни и незаконосъобразни, поради което следвало да бъдат преустановени.
По делото е представено становище от председателя на Комисията за финансов надзор. В становището се изтъква, че със заповед на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", е разпоредена проверка, като при приключването й е връчен констативен документ с констатации. Дружеството е запознато с доклада, а резултатите от него са публикувани на официалната интернет страница на КФН. От Надзора считат, че докладът се основава на административен акт – заповед на зам.-председателя на КФН, и по тази причина представлява констативен документ. Оспорва се като неоснователно, че с публикуването на доклада КФН е разкрила професионална тайна, защото информацията в доклада не отговаря на законовата дефиниция за професионална тайна.
Съдът, след като взе предвид доводите и възраженията на страните и обсъди доказателствата по делото, приема, че нито от съдържанието на текста в доклада на КФН, нито от обозначението в края може да се формира извод за конкретен издател на доклада. Съдържа се единствено препращане към заповедта, в която обаче няма разпореждане, че доклад за резултатите от проверката следва да се публикува на интернет страницата на комисията. Докладът на посочения интернет адрес не съдържа изходящ номер и дата.
След правно обосноваване на различните дефиниции на нормативната уредба, засягаща казуса, Административният съд на София-град постанови "незабавно и безусловно прекратяване на действията на Комисията за финансов надзор, изразяващи се в публикуване на интернет страницата на институцията на доклад относно извършена проверка" на "Окшънайз", като отстрани от сайта си публикувания на 23 юни доклад.
Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив