25 Юни 2018, 01:07 Днес (0) | Вчера (0)

Активите на инвестиционните фондове достигнаха 3038.2 млн. лв.

19 Май 2017 15:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 май 2017, 15:26
Под лиценза на creativecommons

Към края на март 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 36%

Към края на март 2017 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3038.2 млн. лева. Техният размер нараства с 653.4 млн. лева (27.4%) в сравнение с март 2016 г. (2384.9 млн. лева) и със 186.5 млн. лева (6.5%) спрямо декември 2016 г., съобщи БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2017 г. е 3.2%, при 2.6% от БВП към март 2016 г. и 3.1% към края на четвърто тримесечие на 2016 г. Активите на местните инвестиционни фондове достигат 1113.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. (799.8 млн. лева) те се увеличават с 313.5 млн. лева (39.2%). В сравнение с декември 2016 г. (1040.9 млн. лева) активите се увеличават със 72.3 млн. лева (6.9%).

Към края на първото тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 148 млн. лева (52%) до 432.7 млн. лева при 284.7 млн. лева към март 2016 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 61.1 млн. лева (38.8%) до 218.5 млн. лева при 157.5 млн. лева към края на март 2016 г. Спрямо декември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 35 млн. лева (8.8%), а на балансираните фондове - с 13.6 млн. лева (6.7%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 104.2 млн. лева (29.2%) до 460.2 млн. лева към март 2017 г. при 356.1 млн. лева към края на март 2016 г. В сравнение с декември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 23.5 млн. лева (5.4%).

Към края на март 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 41.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 44.5% към март 2016 г. и 42% към декември 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.9% от общата сума на активите към март 2017 г. при относителен дял от 35.6% към март 2016 г. и 38.2% към декември 2016 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 135.8 млн. лева (51.4%) до 400.2 млн. лева, депозитите нарастват със 79 млн. лева (37.5%) до 289.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 52.8 млн. лева (23.8%) до 274.5 млн. лева. В сравнение със декември 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 26.5 млн. лв. (7.1%), депозитите се увеличават с 12 млн. лева (4.3%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 12.8 млн. лева (4.9%). Към края на март 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 36%, следвани от депозитите – 26% и ценните книжа, различни от акции – 24.7%, при съответно 33.1%, 26.3% и 27.7% към края на март 2016 г. Към декември 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 35.9%, следвани от депозитите – 26.7% и ценни книжа, различни от акции – 25.1%.

Към края на първото тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.9% и в евро – 28.2%, при съответно 61.5% и 30.6% към март 2016 г. Към декември 2016 г. активите, деноминирани в български лева, са 64.1%, а тези в евро – 28.1%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2017 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 131.9 млн. лева (32.2%) до 542 млн. лева при 410.1 млн. лева към края на март 2016 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 71.4 млн. лева (62.3%) до 186 млн. лева при 114.6 млн. лева към края на март 2016 г. В сравнение с декември 2016 г. инвестициите в България се повишават с 19.5 млн. лева (3.7%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват със 23.6 млн. лева (14.5%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 67.4% спрямо 71.4% към края на март 2016 г. и 69.5% към декември 2016 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към март 2017 г. е 23.1% при 20% към края на март 2016 г. и 21.6% към декември 2016 г.

Към края на март 2017 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1925 млн. лева. Спрямо същия месец на 2016 г. (1585,1 млн. лева), те нарастват с 339.9 млн. лева (21.4%). В сравнение с края на декември 2016 г. (1810.8 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават със 114.2 млн. лева (6.3%).

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 212.6 млн. лева (17.2%) до 1447.8 млн. лева при 1235.2 млн. лева към март 2016 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 65.3 млн. лева (25.7%) до 319.5 млн. лева към март 2017 г. при 254.2 млн. лева към края на първото тримесечие на 2016 г. Спрямо декември 2016 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 60 млн. лева (4.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 33.6 млн. лева (11.7%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2017 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.2%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.6%). Към края на март 2016 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 77.9% и 16%, а към декември 2016 г. – 76.6% и 15.8%.

Към края на март 2017 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1113.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1102.3 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1061 млн. лева (96.2%), а към сектор Останал свят са 41.4 млн. лева (3.8%). Спрямо март 2016 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 300.3 млн. лева (39.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 8.6 млн. лева (26.3%). По институционални сектори към март 2017 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 149.3 млн. лева (47.1%) до 466.4 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 36.8 млн. лева (10.4%) до 390.1 млн. лева. Спрямо декември 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 64 млн. лева (6.4%) до 1061 млн. лева при 997 млн. лева към декември 2016, а към нерезиденти нарастват с 2.2 млн. лева (5.7%), съответно до размер 41.4 млн. лева при 39.1 млн. лева към декември 2016 г. По институционални сектори към март 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 26.8 млн. лева (6.1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 33.1 млн. лева (9.3%).
Към края на март 2017 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (42.3%), Домакинствата и НТООД (35.4%) и Други ПФИ (9.4%). Техните дялове към март 2016 г. са съответно 40%, 44.5% и 2.4%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.8% от общия размер на собствения капитал към март 2017 г. при относителен дял 4.1% към края на март 2016 г. и 3.8% към декември 2016 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:12 21 Юни 2018
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6892
GBP 2.4796 2.4887 2.2256
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив