27 Януари 2021, 22:35 Днес (14) | Вчера (16)

Активните предприятия през 2015 г. у нас са били 339 175

31 Юли 2017 12:40 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 юли 2017, 12:42

Почти половината от тях са с нула наети лица

През 2015 г. в България са действали 339 175 активни предприятия, което е с 1.9% повече в сравнение с предходната 2014 година, съобщиха от Националната статистика. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2011 - 2015 г.) имат активните предприятия с нула наети лица - през 2015 г. техният брой е 152 345 и съставлява 44.9% от всички активни предприятия. В следващата група "1 - 4 наети" попадат 136 133 предприятия, или 40.1% от общия брой за 2015 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата "5-9 наети лица". Средно за периода той е 7.4%, а в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 8.0% от активните предприятия. Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.5% от заетите в периода 2011 - 2015 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8.0% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44.7%, стои малък брой заети лица - 6.3% от общия брой на заетите лица в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.9% са новородени* през 2015 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.9% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2011 - 2015 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сек-тор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 44.2%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2015 г.. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2011 до 2015 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2015 г. попадат 25 516 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 13 381. През същата година новороде-ните предприятия с 10 и повече наети лица са само 515.

От всички родени през 2014 г. предприятия 80.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е 90.2%.

През 2014 г. новородените предприятия са 39 333, като от тях 31 779 са преживели успешно 2015 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 88.8%, а най-нисък - в сектор "Операции с недвижими имоти" - 67.2%.
От 2010 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2010 г. и все още активни пет години по-късно, през 2015 г. е 4.8%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 10.5%. Този показател е най-малък за предприятията от сектор "Добивна промишленост" - 3.0% (фиг. 7).

Общият брой на заетите лица в родените през 2014 г. и оцелели през 2015 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 90 572 души. В три сектора са концентрирани 64.1% от всички заети:  "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 37.1%, "Преработваща промишленост" - 15.4%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - 11.6%.

През 2015 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е, както следва: група "1 - 4 наети" - 36.5%; група "0 наети" - 27.0%; група "10 и повече наети" - 26.6%; група "5 - 9 наети" - 10.0%.

Данните за умрелите предприятия през 2014 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им.
През 2014 г. са умрели 34 518 предприятия, или 10.4% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.9% от заетите през годината.
През разглежданата 2014 г. 45.4% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".
Най-жизнеспособни са предприятията от сектори "Добивна промишленост", "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 1.0%.

*По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив